İHALE İLANLARI" />
 • BIST 95.852
 • Altın 190,917
 • Dolar 4,6622
 • Euro 5,4311
 • Kars 10 °C
 • Ardahan 9 °C
 • Iğdır 19 °C

İHALE İLANI

İHALE İLANI
KARS GAZİ AHMET MUHTAR PAŞA MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ MÜDÜRLÜĞÜ

KARS GAZİ AHMET MUHTAR PAŞA MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ MÜDÜRLÜĞÜ

Hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale kayıt numarası

: Aşağıdaki çizelgede yer almaktadır.

 

1 - İdarenin

 

 

a) Adresi

: Ortakapı  Mah. G.A.M.P. Cad. No:172 KARS

 

b) Telefon ve faks numarası

: 0 474 22310 03 – 0 474 212 18 66

 

c) Elektronik posta adresi

: 166615@meb.k12.tr

 

2 - İhale konusu malın / hizmetin

 

 

a) Niteliği, türü ve miktarı

: Aşağıdaki çizelgede yer almaktadır.

 

b) Teslim yeri / Yapılacağı yer

: Kars Gazi Ahmet Muhtar Paşa Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Pansiyonu

c) Teslim tarihi / İşin süresi

ç) İhale Dokümanının Görülebileceği İnternet Adresi

: Aşağıdaki çizelgede yer almaktadır.

 

: https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

 

3 - İhalenin

 

 

a) Yapılacağı yer

: Kars Gazi Ahmet Muhtar Paşa Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürlüğü

 

b) Tarihi ve saati

: Aşağıdaki çizelgede yer almaktadır.

 

 

 

 

İhale

Kayıt No.

Niteliği, Türü ve Miktarı

Teslim Tarihi -İşin Süresi

İhale Tarihi

İhale Saati

2017/14317

Temizlik ve Yemek Hazırlama Hizmet Alımı

(8 Ay 4 Gün, 1 Aşçı 4 Temizlik İşçisi)

06.02.2017 – 19.01.2018

20.01.2017

10:00

 

 

 

4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:

4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya ilgili Esnaf ve Sanatkârlar Odası belgesi;

4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, ilgisine göre Ticaret ve/veya Sanayi Odasına ya da ilgili Esnaf ve Sanatkârlar Odasına kayıklı olduğunu gösterir belge,

4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;

4.1.2.1 Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.

4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.

4.1.5. İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.3.1. İş Deneyimini Gösteren Belgeler: Temizlik ve Yemek Hazırlama Hizmet Alımı için; son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 25 oranından az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler.

5 - Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6 - İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7 - İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:

7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 50,00 Türk Lirası karşılığı aynı adresten satın alınabilir.

7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.

8 - Teklifler,  ihale tarih ve saatine kadar Kars Gazi Ahmet Muhtar Paşa Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi  İhale Komisyon Başkanlığı, Ortakapı Mah. G.A.M.P. Cad. No:172 KARS  adresine elden teslim edilebileceği gibi,  aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9 - İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal/iş kaleminin miktarı ile bu kalemler için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.

10 - İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (Altmış) takvim günüdür.

12 - Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

 • Yorumlar 0
  UYARI: Yazılan yorumlar hiçbir şekilde karsmanset.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
  Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
Tüm Hakları Saklıdır © 2005 Kars Manşet | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
Tel : 0474 212 47 51 / 3 Hat 0545 325 81 44 / Reklam ve Haber İletişim harmankayagrup@gmail.com Faks : 04742124751