İHALE İLANLARI" />
 • BIST 1.112
 • Altın 474,037
 • Dolar 7,5495
 • Euro 8,9548
 • Kars 20 °C
 • Ardahan 15 °C
 • Iğdır 30 °C

KARS ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ VE BAĞLI ŞEFLİKLERİ 2018 YILI 13,500 LT MOTORİN(DİĞER) ALIMI İŞİ

KARS ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ VE BAĞLI ŞEFLİKLERİ 2018 YILI 13,500 LT MOTORİN(DİĞER) ALIMI İŞİ
ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ-KARS DİĞER ÖZEL BÜTÇELİ KURULUŞLAR ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

KARS ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ VE BAĞLI ŞEFLİKLERİ 2018 YILI 13,500 LT MOTORİN(DİĞER) ALIMI İŞİ

 

ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ-KARS DİĞER ÖZEL BÜTÇELİ KURULUŞLAR ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Kars Orman İşletme Müdürlüğü ve bağlı şeflikleri 2018 yılı 13,500 lt motorin(diğer) alımı işi alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası

:

2018/39105

 

1-İdarenin

a) Adresi

:

Yusufpaşa Mah Halitpaşa Cad No:33 Kars/Merkez 36260 KARS MERKEZ/KARS

b) Telefon ve faks numarası

:

4742125800 - 4742126028

c) Elektronik Posta Adresi

:

karsisl@ogm.gov.tr

ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa)

:

https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı

:

Kars Orman İşletme Müdürlüğü ve bağlı şeflikleri 2018 yılı 13500 lt motorin(diğer) alımı işi
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

b) Teslim yeri

:

Kars Merkez İlçede yer alan bayi pompa istasyonunda, imzalı akaryakıt alındı fişi karşılında peyder pey teslim alınacaktır.

c) Teslim tarihi

:

25 Şubat 2018-25 Aralık 2018 tarihleri arasında 10 ay süre ile


3- İhalenin

a) Yapılacağı yer

:

Kars Orman İşletme Müdürlüğü

b) Tarihi ve saati

:

07.02.2018 - 11:00


4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1.3. İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince alınması zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgeler:

a) İstekli bir "Akaryakıt ve dağıtım pazarlama kuruluşu " ise Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Tarafından verilmiş teklif sahibinin akaryakıt ve dağıtım pazarlama kuruluşu olduğunu gösteren belgeyi,
b) İstekli bir "Akaryakıt ve dağıtım Pazarlama kuruluşunun bayisi ise; Teklif sahibinin bayisi olduğu kuruluştan verilmiş" akaryakıt ve dağıtım pazarlama kuruluşu nun bayisi olduğuna dair bayilik yazısı ve bayilik sözleşmesini,
c) İstekliye Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan bayilik yapmak üzere verilmiş olan İstasyonlu bayilik belgesini,
d) İsteklinin bağlı bulunduğu ilgili belediye başkanlığından alınmış olan iş yeri açma ve izin belgesini sunmak zorundadır.


4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

 

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.


5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif fiyatla birlikte fiyat dışındaki unsurlar da dikkate alınarak belirlenecektir.

Ekonomik açıdan en avantajlı teklif: Toplam bedel üzerinden verilen teklif ve bayinin İşletme Müdürlüğümüz kampusuna uzaklığı ile bu mesafelerde araçların yakacakları yakıt esasına göre beirlenecektir. A=B*((C*D)+1) formülüne göre hesaplanacak olup D katsayısı 0,0025 olarak alınacaktır

A: Teklif değerlendirmesinde kullanılacak olan aşağıdaki yazılı formül sonucu bulunacak olan değerlendirmeye esas teklif birim fiyat;

B: Teklif edilen birim fiyat;

C: Akaryakıt istasyonunun km. Cinsinden idareye uzaklığı

D: Mesafeden dolayı alınacak akaryakıt maliyetini her bir km. İçin arttıran katsayı idarece 0,0025 kabul edildi6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 100 TRY (Türk Lirası) karşılığı Kars Orman İşletme Müdürlüğü adresinden satın alınabilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Kars Orman İşletme Müdürlüğü adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (altmış) takvim günüdür.

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13. Diğer hususlar:

İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

 

Yüklenici kendisinden akaryakıt temin edecek araçlara uydu bağlantılı taşıt tanıma sistemine entegre araç tanıtım cihazı ile hizmet verecektir

 • Yorumlar 0
  UYARI: Yazılan yorumlar hiçbir şekilde karsmanset.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
  Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
Tüm Hakları Saklıdır © 2005 Kars Manşet | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
Tel : 0474 212 47 51 / 3 Hat 0545 325 81 44 / Reklam ve Haber İletişim harmankayagrup@gmail.com Faks : 04742124751