yürekliyseniz
ya bunu yazanlar
adınızı soy adınızı yazın o zaman konuşalım
29 Mart 2011 Salı 17:10
nasıl gidiyor
sevilay çakır
zihni çakırsız hayat ama sana adammı yok
29 Mart 2011 Salı 17:07
aliyi dövmeye benzemez
gülsen
lokantalarda buzdolabının üzerinde yatanın oğlu sen önce babanı kurtar calgıcı oğlu binnaz
29 Mart 2011 Salı 17:05
gav
buynuzlu
Buynuzun yekeldi maraldı oldun sen kapıya bacıya sığmırsan
29 Mart 2011 Salı 16:54
chp
chp
Aysel abla aday olacak bak göreceksiniz herkes ondan bahsediyor genel merkez kars ne çok tanınıyor kardeşim bu hanım efendi Kaldırım Aysel dedikleri bumudur acaba ben gazeteci biliyodum doğrumu acaba.
29 Mart 2011 Salı 16:53
ümit yekedüz
sana birini söylüycem
tanıyormusun ödtünün flaşı
29 Mart 2011 Salı 16:40
kimse
bunu sana yazdıran
bunu sana yazdıranda belliki kırığı kalmış oğlum bazı kadınlar senin gibi dönmelerden daha erkektir emin ol
29 Mart 2011 Salı 16:39
dana
buynuzlu
kendi karısına sahip çıkamayanların buynuzu sadece kendi .... batar aslanım dosyaları açtırma söyle arkadaşını söylüyeyim kim olduğunu
29 Mart 2011 Salı 15:53
sana batabilir
bu buğnuz
niye bu kadar zoruna gidiyor senin ananlamı evli
29 Mart 2011 Salı 15:07
aslan
Kars
tabi her yiğidin gönlünde bir aslan yatar bizimde gönlümüzde bir buğa yatıyor hemde buynuzlu buğa
29 Mart 2011 Salı 14:39
bir aslanyatar
her yiğitin gönlünde
bizimde gönlümüzün yüreğimizin adayı NİHAT YILDIZ
29 Mart 2011 Salı 13:21
SAFfET ZEKI NAIF
CHP LI
chp vekıl cıkarmak ıstıyorsa 1.saffet 2.zekı 3.naıf olmalıdır
29 Mart 2011 Salı 11:45
HEPSİ SÜPER
CHP NİN ADAYLARI
EN İYİ ADAYLAR CHP NİN ADAYLARI HEPSİNİ TAHSİLİ DURUMU ÇOK İYİ BAŞKA PARTİLERDE OKUMA YAZMASI OLMAYAN BİRİLERİDE ADAY OLMUŞ BENCE PARTİMİZ DE ADAYLARIDA SÜPER HEPSİ EN ÜST DÜZEY İNSANLAR KİM ADAY OLURSA OLSUN BUNLARIN HEPSİ BİRLEŞŞE CHP DEĞİL BİR BURDAN İKİ TANE RAHAT ÇIKARTIR NE OLUR ADAYLARA SESLENİYORUM LÜTFEN KENETLENİN HAZIMSIZ OLMAYIN BİRBİRİNİZLE TEMAS HALİNDE OLUN
28 Mart 2011 Pazartesi 23:01
ZEKİYE BAŞARILAR
KEMAL KARABAĞ
ZEKİ HANÇERLİOĞULLARI VE TÜM ADAYLARIN YOLU AÇIK OLSUN ALLAH UTANDIRMASIN ...
28 Mart 2011 Pazartesi 22:19
CHPLİ
ADAYLARIN ÖZELİNDEN BİZE NE
ADAYLARIN HEPSİNİN HAYATINA BAKIN HEPSİNİN ÖZELİ VAR TIPKI BUNLARI YAZANLAR GİBİ AMA BİZİM GİDİP MİLLETVEKİLİĞİNE MURACAT EDECEK KADAR NE KARİYERİMİZ NEDE PARAMIZ VAR AMA BU ADAYLARIN HEPSİ GÜÇLÜ İNSANLAR CEBİMİZDE BEŞ KURUŞUMUZ YOK ONA BUNA ÇAMUR ATARAK TESELLİ OLUYORUZ BİRİSİ SEVMİŞ BİRİSİ AŞIK OLMUŞ EVLENMİŞ AYRILMIŞ BENDE EVLENEMEMİŞİM ÇOKMU İYİYİM BUNU YAZANLAR ÇOK MUTSUZ İNSANLAR ERKEKSE KARISINDAN DAYAK YİYORDUR KADINSA YA EVLENEMEMİŞTİR YADA DULDUR EMİN OLUN KARALAYANLAR ÇOK MUTSUZ İNSANLARDIR BÖYLE TATMİN OLMAYA ÇALIŞIYORLAR YAZIK
28 Mart 2011 Pazartesi 15:53
insan birini çekemeyince
bence ölüyorsunuz
eminim yırtılıyor.bunu yazanlara soruyorum acaba kaç yaşındasın ve kocanla aran nasıl birilerinin keyfi sizi niye bu kadar rahatsız ediyor yazık çok acı çekiyorsun belli çünkü gerçekten kıskanılacak birileri nasıl krize girmişsiniz
28 Mart 2011 Pazartesi 15:44
manşet
chp
Bu kaldırım Aysel kim oda adaymı arkadaşlar adaysa eğer genel merkezde hep onun adı konuşuluyor mutlaka millet vekili olur.
28 Mart 2011 Pazartesi 15:33
chp
murat
1.cengiz daşdemir 2 naif alibeyoğlu olursa cumhuriyet halk partsi karstan 2 milletvekili çıkarmış olur
28 Mart 2011 Pazartesi 14:12
DR MUZAFFER IRMAK
NAİF BAŞKAN
İNŞALLAH HAYIRLISI BU İKİ ADAM KARSA VEKİL OLUR KARS MODERN DÜNYADA YERİNİ ALIR
28 Mart 2011 Pazartesi 13:13
vay vay ruviler partinizi değiştirmişsiniz ama kars halkı sizi tanıyor
vay vay ruviler partinizi değiştirmişsiniz ama k
Küçük-burjuva ve küçük-burjuva aydını, toplumsal ve siyasal mücadele tarihinde özel bir yere sahiptir. Çoğu durumda yoksul ve emeğiyle geçinenlerin çıkarlarını savunuyormuş görünen küçük-burjuva ve aydını, hemen her durumda kendi bencil çıkarlarını gerçekleştirmek için siyasal mücadeleye katılırlar. Yapısal olarak kurnazdırlar ve ittifakları ve dünya görüşü olarak burjuva ideolojisinin kendi sınıfsal konumuna uyarlanmış biçimini benimser. Bir yandan büyük burjuvazi kesimine katılma hayali, \"büyük” olma özlemi, diğer yandan aynı burjuvazi tarafından sürekli olarak tasfiye edilmesi ve proleterleşmeye zorlanması, küçük-burjuvazinin sürekli ikircikliğinin ve tutarsızlığının maddi temelini oluşturur. Bunların dışında kalan ve daha büyük kesimi oluşturan küçük-burjuvalar ise, yine kapitalist mülksüzleşme süreci içinde artan oranda proletaryanın saflarına itilirler. Özellikle küçük toprak sahibi köylüler bu mülksüzleşme sürecinden en fazla etkilenen kesimdir. Bu yüzden, küçük-burjuvazi, büyük burjuva olma özlemi ile proleterleşme korkusu arasında bocalayan, koşullara göre bir o yanda, bir bu yanda saf tutmaya çalışan kararsız ve tutarsız kişiliksiz, kapitalist düzenin görece sürekli ve istikrarlı destekçileri haline gelmiştir. Hiçbir üretken faaliyette bulunmayan, son tahlilde \"ücretli emekçi” statüsünde bulunan, ancak kapitalist ekonominin canlandığı dönemlerde yüksek gelir sahibi olabilen bu \"yeni” küçük-burjuva kesim, herhangi bir sermaye sahibi gibi, herhangi bir tüccar gibi, sürekli istikrar peşinde koşar, istikrardan yana tutum takınır. Onun en nefret ettiği ve en büyük korkusu ekonominin istikrarsızlaşması, yani bunalımlara girmesidir. Bu nedenle de, ekonomik istikrarın siyasal istikrardan geçtiğine inanmış ve inandırılmış bir kütle olarak kovuluncaya kadar hemen her zaman \"siyasal istikrar”dan yana tutum takınır. Siyasal istikrarın kim tarafından ve nasıl sağlandığıyla ilgilenmez. Onun için önemli olan kendi çıkarları bazen halkı için bu kurnazlar Yeni Demokrasi pariti Sadet partisi ANAP MHP. AKP Ve son durakta CHP de yer almaktan çekinmezler. nasılsa hep kandırılacak bir Yoksul kürt. terekeme yerli azeri ve diğer alt kimliklerde geniş yoksul kesimler var halka kaşiı suç işlemekten çekinmezler çıkar alanının varolması,onun için bu alandaki çalışmasıyla elde ettiği yüksek gelirin sürmesidir. Bugün şeriatçılarla kolkola girmiş olan \"liberaller”, \"her şeyden önemlisi siyasi istikrardır” diyenlerin büyük bir bölümünü bu küçük-burjuvalar oluşturmaktadır. Yakından bakıldığında bu \"yeni” küçük-burjuvalar, eski dönemin mülksüzleşen ve mülksüzleşme tehdidi altında bulunan küçük-burjuvazinin ardıllarıdırlar. Siyasal \"köken”leri, eski dönemin mülksüzleşen ya da mülksüzleşme tehdidi altında olan küçük-burjuvaların mevcut düzene karşı \"sol” tepkilerine dayanır. Günlük dille ifade edersek, \"ailecek solcudurlar”. Hatta bazıları liderdiller alçakdağları yaratıp yüksek dağlarıda yaratmak üzereler ve önde gelenleri 1980 öncesinin siyasal mücadelelerinde aktif olarak yer almışlardır. Ama \"çağ değişmiş”, yeni bir dünya özlemi sona ermiş, artık \"somut bugün”de yaşamak esas olmuştur. \"Globalizm” propagandasına dört elle sarılan bu \"yeni” küçük-burjuvalar için \"dün, dün ile gitti cancağızım, şimdi yeni şeyler söylemek lazım” şarkısı neredeyse yaşam kılavuzu ve siyasal duruş simgesi haline gelmiştir. İşte dün ülkemiz siyasal yaşamında açık biçimde görüldüğü gibi, bu \"yeni” küçük-burjuvalar \"saf demokrasi” yandaşları olarak siyasal bir tutum içindedirler. \"Saf demokrasi” savunucuları ya da \"saf” demokratlar, her türlü sınıfların varlığını ve sınıfsal farklılığı görmezlikten gelirler. Onlara göre, \"herkes mutlak olarak eşittir”. Doğal olarak da \"özgürlükler” de herkes için var olmalıdır. Engels’in tahlil ettiği 19. yüzyıl koşullarında bu saf demokrasi anlayışı, feodallerin feodal sömürüyü, kapitalistlerin kapitalist sömürüyü istedikleri gibi sürdürme hakları olduğunu savunur. Bu yüzden de, feodal kalıntılardan liberal burjuvaziye, sanayici kapitalistten küçük tüccara kadar her kesim bu saf demokrasinin \"hak” anlayışının kendi çıkarlarına denk düştüğünü düşünerek, onların yanında yer alırlar. Açıktır ki, \"saf demokrasi”, yalın bir liberalizmdir. \"Birakın yapsınlar, bırakın geçsinler” sözünde ifadesini bulan bu liberalizm, güçlü olanın istediğini yapabildiği, parası olanın istediğini satın alabildiği bir toplumsal düzen istemine denk düşer. \"Saf demokrasi” de liberalizmin demokratik hak ve özgürlükler alanındaki izdüşümüdür. Bugün ülkemiz somutunda şeriatçılarla ittifak içinde hareket eden \"liberaller”, \"II. Cumhuriyetçiler” ve \"neo-liberal sol”cular, \"yeni” küçük-burjuvazinin çıkarlarını temsil eden siyasal hareketler durumundadır. Bu nedenle, bir yandan ekonomik ve siyasal istikrarın her şeyden önemli olduğu propagandasını yaparlarken, diğer yandan \"sureti haktan” görünerek, demokrasinin \"tüm kural ve kurumlarıyla” varedilmesi propagandası yaparlar. \"Siyasi istikrar” adı altında kimin ve hangi amaçlarla iktidar olduğuna aldırış etmeksizin sadece kendi varlık koşullarını biraz daha sürdürebilme umuduna kapılan bu kesimler, günümüzde AKP iktidarının en büyük destekçileri olmuşturlar. Yasalar karşısında herkesin eşit olduğu ne kadar \"mutlak” bir hukuk ilkesi olarak sunulursa sunulsun, mahkeme kapılarında bekleşen halkın çok iyi bildiği gibi, \"eşitlik” sadece varlık sahibi olanlar için eşitliktir. \"Saf demokrasi” denilen şey de, tüm”mutlak eşitlik” görünümüne karşın, iktidar ve sermaye sahiplerinin eşitliğinden başka bir şey değildir. \"Mantık ve tarih ile alay etmedikçe, ayrı ayrı sınıflar varolduğu sürece ‘saf demokrasi’den değil, ama yalnızca sınıfsal demokrasiden söz edilebileceği açıktır (‘saf demokrasi’nin yalnızca ne sınıflar savaşımından ne de devletin niteliğinden herhangi bir şey anlamayan bilisiz bir formül olmakla kalmadığını, ama bomboş bir formül de olduğunu söyleyelim ayraç içinde, çünkü halk iktidarında toplumda, dönüşmüş ve bir alışkanlık durumuna gelmiş demokrasi sönecek, ama hiçbir zaman ‘saf’ bir demokrasi olmayacaktır). ‘Saf demokrasi’, halkı aldatmaya çalışan liberalin uydurma bir sözünden başka bir şey değildir. AKP’nin mutlak müttefiki olan liberaller, daha doğru ifadeyle liberal görünümlü \"yeni” küçük-burjuvaların tek kaygısı, kendi yaşam standartlarını korumak ve bunun için gerekli olan geliri garantiye almaktır. Bu güvenceler sağlanabildiği sürece, onlar için rejimin niteliği, laik ya da şeriat düzeninin varolup olmaması hiçbir öneme sahip değildir. Onlar için önemli olan \"kedi”nin fare tutmasıdır. Renginin yeşil ya da siyah olmasının hiçbir önemi yoktur. Ta ki, \"kedi” diye düşündükleri şeyin bir \"canavar” olduğunu fark edene kadar bu \"saf” ve \"mutlak eşitlikçi” tutumlarını sürdüreceklerdir. Tek sorun, bunu fark ettiklerinde kendilerinin fare olarak yutulmuş olacağıdır. ne gariptir Sol Kimlikli ilimizi bu duruma düşüren eski AKP lile şimdi yoksul emekçi halkımıza umut ışığı gösterilmeye çalışmaktadır bizler burda geçmişte şariatın keskin savunucularına ve onların uşaklarını yapanlara. Methiye düzenlenmesi AKP nin bir oyunu olarak görüyorum, Mevcut adaylar içinde Kars sol seçmeni ve CHP yi toparlayacak adaylar olarak Nevzat YILMAZ İlhami ARAS ve burda yaşamasada millitan milletvekili olacağından emin olduğumuz Şahmar DALMIŞ, düşünüle bilinir. (Not Nihat YILMAZ 12 Eylülden sonra Karsta yapılan seçimlerde en yüsek oyu almıştır DSP adaylığında Hatta baraj sorunu olunacağı bilindiği halde DSP o seçimde barajı geçememiştir.)
28 Mart 2011 Pazartesi 02:40
can
canlar
çok değer chpli kardeşler el ele Verip NİHAT YILMAZI vekil yapalım
27 Mart 2011 Pazar 23:30
LÜTFEN
CHPLİLER
çok değerli ve kıymetli chpli arkadaşlar buna hepimiz inanmalıyızki adaylarımızın hepsi değerli kişilerdir onun için el eleyerip hak edeni mmmeclise gönderelim eyer sen ben dersek yine akplilerin ekmeyine yağ süreriz lütfen duyarlı ve dürüst olalım
27 Mart 2011 Pazar 23:15
analiz
analiz
ak parti doğru stratejiyle 1 ve 3 ü kürt yapmak zorunda... 2 de yerli olabilir... zaten memur, polis, öğretmen oyları gibi oyuda çok akp nin..... ama ithal vekil olsun, yok genel müdür, yok sendika başkanıdır derse, avucunu yalar... hepsi bir tane götürür...
27 Mart 2011 Pazar 23:15
KESİN SONUÇ U
YAPMA YA
AKP LİSTE BİR KÜRT OLURSA 2 GARANTİ 1 TANESİDE MHP İLE BDP ARASINDA GECER CHP NAİF OLURSA BDP ŞANSI YOK....
27 Mart 2011 Pazar 23:05
KARSA HAYIRLI OLSUN
kesin sonuç
1 AKP(Çantacılar dan biri)2 MHP (....) 3 BDP ( TUNCAY BAKIRHAN ) HAYIRLI OLSUN...........
27 Mart 2011 Pazar 22:59
....
taco
ya ırmakın oyu neymiş ki kürtlerin oyunu bölecekmiş.. gülerler buna
27 Mart 2011 Pazar 22:50
şantajcılar
kiymetliye cevap
TOPLUMU HUZURSUZ EDECEK YAZILAR YAZMAYIN PARTİYE ZARAR VERİYORSUNUZ YORUMSUZLAR
27 Mart 2011 Pazar 22:41
şantajcılar
kiymetliye cevap
TOPLUMU HUZURSUZ EDECEK YAZILAR YAZMAYIN PARTİYE ZARAR VERİYORSUNUZ YORUMSUZLAR
27 Mart 2011 Pazar 22:41
anlaşmışlar
Kıymetli
Naif, Saffet ve Cengiz Ankara da bu işi bitirmişler. YarındA üçü birlikte Karsa geliyorlar. Boşuna gendizi yormayın beyler bayanlar.
27 Mart 2011 Pazar 22:36
dr ırmak
naif
bu iki adam karsı kars yapar
27 Mart 2011 Pazar 21:29
ZEKİ HANÇERLİOĞULLARI
Kağan Kalınyazgan
ZEKİ HANÇERLİOĞULLARI Kars'ın geleceği çocuklarının bugününe bağlı. Kars eğitim-öğretimde en iyisini hak ediyor. Eğitimin duayeni Zeki Hançerlioğulları herkesin Zeki Hocası bu alanda birçok soruna çözüm merkezi olacaktır. ÇOCUKLARIMIZ İÇİN ZEKİ HOCA....
27 Mart 2011 Pazar 20:55
saffet
saffetçi
Karsta birleştirici tek isim Saffet Özdemir
27 Mart 2011 Pazar 20:55
akp faktörü
mahir erkoç
doktor ırmak listenin başında olması zor nikli arkadaşı bir ölçüde de olsa haklı çıkarır...muzaffer bey hangi cenahda olursa olsun ittifakla taktir edilen şahsiyet...Kürtlerin de bu durumda zor bir seçim de olsa ırmak dan yana -büyük oranda-tercih yapması ihtimal dahilinde...
27 Mart 2011 Pazar 20:30
KESİN LİSTE
KARSLI
AKP 1 DR IRMAK CHP 1 NACİ TARHAN MHP 1 KAYA BDP BAKIRHAN KARSA HAYIRLI OLSUN
27 Mart 2011 Pazar 20:08
zor
zor
bağımsızların (bdp) nin oy potansiyelinin halen devam ettiğini.. bununda akp nin kürt adaylarına göre değişeceğini düşünüyorum.. artık eski başkan için ve chp için şartlar çok zor....
27 Mart 2011 Pazar 19:48
favori adaylar ...belli..
mahir erkoç
Kars'ın demografik yapısı ve oy dağılımı da gayet açık...geriye ne kalıyor; nafile turlarla , beyhude yorgunluk...tahminim eski başkan(Naif bey) ile Tuncay Bakırhan'nın hatırı sayılır oylarının; birinin diğeri lehine çekilmemesi halinde haybeye gideceği ve yine maalesef akp ve mhp nin bundan karlı çıkacağı yönünde..işte bu yüzden uyanalım diyorum..
27 Mart 2011 Pazar 19:30
...."bir bölen" ler......
mahir erkoç
evet ..devir artık "bir bilen "in olmaktan çıkmış ;nasıl ederim de şunların oylarını bölerime dönüşmüştür...uyanık olun beyler bin oyu bile alamayacağı aşikar arkadaşlaradır bu sözüm..sonradan birbirinizin yüzüne bakabilmek için biraz daha gerçekçi ve sayısal düşünelim lütfen...
27 Mart 2011 Pazar 19:19
HEY ÖZGÜRLÜK DİYENE CEVAP
devrimci
CHP NİN SAYFASINI KİRLETME OLURMU YORUMUN SANA KALSIN
27 Mart 2011 Pazar 19:03
karsın gururu zeki hançerlioğulları'na
karslı
zeki hançerlioğulları umarım karsta karslıların vekili olur,geçmişte ve herzaman karsı en çok düşünen birisi bence,mesela ankara gücü futbol takımını karsa geirmişti,karsta okullarda bir çok öğrenciye kitap yardımı yaptı,kim arayıp kitap istese hemen hiç düşnmeden gerekli tüm kaynakları gönderiodu,karslı birçok öğrencinin üzerinde emeği vardır bence,karsın mutlu geleceği için zeki hançerlioğullaını seçelim bence
27 Mart 2011 Pazar 18:58
işte liste
hey özgürlük
AK PARTİ ZEKİ KARABAYIR CHP ZEKİ NACİTARHAN MHP SETTAR KAYA BDP TUNCAY BAKIRHAN Kimse boşa hayal kurmasın.
27 Mart 2011 Pazar 18:21
kars ZEKİ HANCERLİOGLUYLA EL ELE
sehat karslı
SAYIN KARSLILAR YORUMLARA BİRAZ GÖZ ATTIMDA HERKESİN ELBETTE BİR SEVDİGİ VE BİR DESTEKLEDİGİ BİRİLERİ VAR BEN KENDİ GÖRÜŞÜMÜ SÖYLERSEM ŞİMDİYE KADAR MİLLET VEKİLİ OLANLARI BİR DÜŞÜNÜN ŞİMDİYE KADAR KARS İÇİN NE YAPTILAR KAZANDIKTAN SONRA GİDİŞ O GİDİŞ KARSA BİLE OGRAMAZ OLDULAR AMA BUNU BİLİN GEÇEN DÖEM DSP DEN ADAY OLAN ZEKİ HANCERLİOGLU ADAMGİBİ ADAM BUNU BİLMENİZİ İSTERİM İNŞALLAH BENİM GÖRÜŞÜM KARS ESNAFLARININ GÖRÜŞÜNE GÖRE 1 SIRADA ZEKİ HANCERLİOGULLARI 2 SIRADA NAİF ALİBEY OGULLARI GELİRSE İNŞALLAH KARSIMIZ KARS OLACAGINDAN EMİN OLUN 2 CHP 1AKP KARSIMIZ KARS OLACAK İNŞALLAH ZEKİ NAYIF EL ELE MİLLET VEKİLLİGİNE OYLAR CHP YE BAŞARILI DÜRÜST ZEKİ VE NAİF KARS İÇİN ŞEHRİMİZ İÇİN
27 Mart 2011 Pazar 18:10
demokratlar
demokratlar
HEPBERABER AKP YE YOL VERELİMİ ADAYIMIZ GÜÇLÜ OLSUN AMA BİZ GÜCLÜ OLUP DESTEK VERMESEK OLURMU HİÇ LÜTFEN ADAYLARINIZI KİRLETMEYİN DEMOKRATLARA YAKIŞMAZ
27 Mart 2011 Pazar 17:55
NİHAT YILDIZ
BUYNUZLU BUĞA
YORUM YAPMAYA GEREK YOK.HERŞEY ANLAŞILIYOR ZATEN
27 Mart 2011 Pazar 17:42
AYSEL
SEVDA
NİHAT YILDIZ KARSA AKYAKA TRENİNİ GERİ GETİRECEĞİNE ÖNCE İÇİNDEKİ TRENİ ÇIKARSIN.EĞER SEÇİLMEZSE AYSEL İSİMLİ YEDİ KOCALI HÜRMÜZ BAKALIM KİMİN OCAĞINI YIKACAK.
27 Mart 2011 Pazar 17:40
Alibeyoğlu
nedim
Karsı Ankarada temsil edecek bir tek adam var oda Naif Alibeyoğludur.
27 Mart 2011 Pazar 16:51
CHP
HACİ
ARKADAŞLAR YORUM YAPANLAR HİÇ BOŞUNA KENDİNİZİ YORMAYAIN CHP BİRİNCİ SIRA NAİF ALİBEYOĞLU AKP AHMET ASLAN MHP SETTAR KAYA BDP TUNCE BAKIRHANDIR.AZ KALDI BİR KAÇ GÜNE KADAR SABREDİN HEP BERABER GÖRECECĞİZ NASILSA.
27 Mart 2011 Pazar 16:49
Kars halkı, kendine hizmet edeni bilir...
Nazan Sönmez
KARS HALKI GÖNLÜYLE RUHUNUN ORTAK KARARIYLA HAREKET ETMEYİ HER ZAMAN AMAÇ EDİNMİŞTİR! OYUNU CHP'YE VEREN VERMEYEN HER KARSLI, HİZMETİNİNİ EMEĞİNİ GÖRDÜĞÜ NAİF ALİBEYOĞLU VE SAFFET ÖZDEMİR'İ GÖNÜL RIZALARIYLA DESTEKLEYİP PARLEMENTOYA TAŞIYACAKTIR...
27 Mart 2011 Pazar 16:26
Yazıklar Olsun
Karslı
AK parti neden iktidar oluyor biliyor musunuz?Kim aday olursa olsun Destek veriyorlar çünkü içlerinde birlik var kendini CHP li sananlar size yazıklar olsun kendi adayınız olmayanlara çamur atıp karalamaya çalışıyorsunuz böyle devam ederseniz hicbirsey elde edemezsiniz.Kars'a ve Karslılara faydalı olacak aday kimse o vekilimiz olsun....
27 Mart 2011 Pazar 16:01
sıra budur
chp li olmayan
zeki naci,naif alibeyoğlu,şener özdemir olan liste iş yapar.
27 Mart 2011 Pazar 13:24
karatepe
zeki
zeki beyi destekliyoryum
27 Mart 2011 Pazar 12:47
CHP Lİ
CHP Lİ
SİZ GERCEKDEN BU PARTİLİ İSENİZ BURDAN ADAYLARA DİL UXATMAYIN ŞUNU SÖYLEYEBİLİYORMUSUNUZ BÜTÜN ADAYLARIMIZ ONURLU NAMUSLU DÜRÜST İNSANLARDIR O ZAMAN GERCEKDEN BU PARTİLİSİNİZ YOKSA TAMAMEN YÜZSÜZ ONURSUZ VEDE TERBİYESİZSİNİZ
27 Mart 2011 Pazar 09:08
CHP Lİ
CHP Lİ
YAZIKLAR OLSUN SİZE HEPİNİZE UTANMAZLAR SİZ PARTİNİN ADAYLARINI BURDA KARALIYORSUNUZ SİZ NASIL PARTİLİSİNİZ TERBİYESİZ ADAMLAR BU PARTİDE ADAY OLANLAR HEPSİ NAMUSLU OMURLU DÜRÜST İNSANLARDIR SADECE UTANMAZLAR SİZLERSİNİZKİ PARTİNİZİN ADAYLARINA CAMUR ATIYORSUNUZ YÜZSÜZ ADAMLAR
27 Mart 2011 Pazar 08:56
KARS TA SON DURUM
PARTİLİ
NE ÇOK TARAFTAR IMIZ VARMIŞ KARSTADA.. TÜM ADAY ADAYLARININ TARAFTARLARI YORMLARI SIRALAMIŞ ARKA ARKAYA ..KAÇI PARTİ BİNASINA UĞRUYO MERAK EDİYORUMM HER GÜN GİDERİM İL BİNAMA ÇÜNKÜ ADAYCI DEĞİL PARTİCİYİM LİSTE 1 MİSAL NAİF BEY GELDİ DİYE NİHATÇILAR YADA CENGİZCİLER OY VERMEYECEKMİ YADA TAM TERSİ LİSTE BİR ÇETİN BEY OLDU DİĞER ADAY ADAYLARI VE YANDAŞLARI OY ATMAYACAKMII YAZIK YANİ BU ARADA KARSTA KONUŞULAN İKİ İSİM VAR YA ESKİ BELEDİYE BAŞKANI SAYIN ALİBEY OĞLU YADA SAYIN TAŞDEMİR BUNU BİZZAT VATANDAŞ SÖYLÜYOR İSPATI DİYEN VARSA ÇIKSIN ESNAFI DOLAŞSINNN
27 Mart 2011 Pazar 00:47
MAHLUKAT'A
KASIM ASLAN'IN GÜZEL YAZISINDAN GOCUNAN
Değerli hemşerilerim; Ankara'da yaşayan bir yurtsever Karslı olarak CHP’nin Kars’ta ki durumuyla da yakından ilgileniyorum. Aday ya da bir adayın yakını, arkadaşı falan da değilim. Yaptığınız yorumları “istemeyerek” okuyorum. Çünkü yapılan yorumların çoğunun aynı klavyeyle ve aynı aday adayları tarafından yazıldığı/yazdırıldığı o kadar açık ki. Bu yorumların çoğununda “Kars’ın vekillerinin Kars’ta oturanlardan olması veya adayların terekeme ya da kürt olmasının gereğine” işaret ediliyor. Belli ki bu tip yorumları yapanlar/yaptıranlar Kars’ta yaşayan ya da etnik kökeniyle siyasette kolaycılığı seçen adaylar. Lütfen düşünün, sevgili hemşerilerim; aday yapılacak kişinin Kars’ta yaşaması milletvekili olması için yeterlimidir? DEĞİLDİR! Adam Kars’ta yaşıyor olabilir ama ya beyni ve düşüncesi Kars’ın dışına çıkamamışsa O adamdan Kars’a ne fayda gelir? Kars’ta yaşayarak Kars’ın sorunlarına yakından tanık olmuş biri O sorunlara çözüm bulamayacak kadar küçük bir beyin ve düşünceye sahipse O adamdan Kars’a ne fayda gelir? Kars’ın vekilinin Kars’ta yaşamasının gereğine işaret eden O beyin , O küçük beyniyle sizi kandırmaya çalışıyor. Bu kolaycılık ve acizliktir! Diğer yandan; etnik ya da zümreci politika yaparak kendini ön plana çıkarmaya çalışan “MAHLUKATLARA” ne demeli? Mahlukat nitelemesini aday adayı Saffet Özdemir’in açıklamasından aldım ki bu tespite ve nitelemeye gönülden katılıyorum ve aday adayları içinde ne yaptığını bilerek ortaya çıkan, projeleri olan ve Karsın tümünü kucaklayacak yüreğe sahip tek şahıs olarak kendisini görüyorum. Bir milletvekili terekeme, yerli, kürt hatta ermeni asıllı bile olabilir. Eğer bu vekil Kars ve Türkiye’yi daha da ileri götürecek düşünce, yetenek ve projelere sahipse onu etnik kökenine bakmadan kucaklamak gerekir. Bu sebeple; terekemecilik, yerlicilik, kürtçülük gibi aşağılık politikaları kendilerine şiar edinen küçük beyinli MAHLUKATLARA lütfen itibar etmeyiniz. SİZ KARSLILAR, SİZ CHP’LİLER Lütfen CHP politikalarını özümseyen, devrimci, Atatürkçü, ufku geniş, dünyayı ve Karsı anlayabilen ve size çözüm önerileri sunabilen adaylara meyil edin. BU SEÇİMLER ÜLKEMİZİN SON ŞANSIDIR, UNUTMAYIN! Saygılarımla sizi Ankara’dan selamlıyorum.
27 Mart 2011 Pazar 00:10
utanmazın birisi
ya ne zekisi
nacitarhan ne yüzle bu şehirden oy istiyor ve ne yüzle aday oluyor biraz onurluysa çekilsin onun adını bile duymak istemiyorz
27 Mart 2011 Pazar 00:05
nihat yıldız naif alibeyoğlu
benim gönlüm
ikisi olursa bu iş olur diyoruz chp oy alır ikiside hoş adamlar her yerede girip çıkabilirler biz son derece ikisinide destekliyoruz
27 Mart 2011 Pazar 00:02
Artık CHP
Karslı yorumcu
Kars'ın CHP milletvekili çıkarma şansı Zeki Nacitarhan'dır.Bunu bütün hemşerilerimiz bilir Geçmiş seçimlerin sonuclarını gördük nerdeydi o genc adaylar secimlerde hiçbir şey yapamadılar.Haydi Zeki bey yolunaçık olsun...
26 Mart 2011 Cumartesi 23:59
CHP
CHP
ADAY ADAYLARINA BAŞARILAR KAVGA YOK CHP DİYORSAK OYLAR CHP YE NİHAT YILMAZ NAİF İLHAMİ ARAS HEP BEREBER YOLUNUZ AÇIK OLSUN KARSI ESKİ GÜNLERİ GELSİN MENFATCİ AKP LİLERE FİRSAT VERMEYELİM KANIMIZI EMDİLER MÜTAHİTLERİNE PEŞKEŞ EDİYORLAR MAKAMLARDA KOLTUK PEŞİNDE OLANLARI GÖRELİM LÜTFEN
26 Mart 2011 Cumartesi 23:40
CHP
CHP
ADAY ADAYLARINA BAŞARILAR KAVGA YOK CHP DİYORSAK OYLAR CHP YE NİHAT YILMAZ NAİF İLHAMİ ARAS HEP BEREBER YOLUNUZ AÇIK OLSUN KARSI ESKİ GÜNLERİ GELSİN MENFATCİ AKP LİLERE FİRSAT VERMEYELİM KANIMIZI EMDİLER MÜTAHİTLERİNE PEŞKEŞ EDİYORLAR MAKAMLARDA KOLTUK PEŞİNDE OLANLARI GÖRELİM LÜTFEN
26 Mart 2011 Cumartesi 23:40
Nihat YILMAZA Saygılar
Yakup Demir
Nihat abi içimiz çok rahat.Huzurluyuz! Daha öncede yaşadık seçimi 42000 oy verdi bu halk sana!!! ne yazıkki seçim sisteminden olmadı.Ama tecrübeliyiz, hazırız seni bekliyoruz. Gün CHP Günü zamanı geldi. Hayırlısı olucak vekilimiz olarak bizi sen temsil edeceksin. OYUMUZ SANA CANIMIZ ABİMİZ!SAYGILARLA
26 Mart 2011 Cumartesi 23:18
nihat yılmaz
serhan bölük
nihat yılmaaza başarılar dilerm.. abi başarılar. saygılar vekilim
26 Mart 2011 Cumartesi 22:25
CHP
KARS
KARS İÇİN HAYIRLI BİR KİŞİ VARSA ODA İLHAMİ ARAS TIR SAYGIN BİR ÖĞRETİM GÖREVLİSİDİR YILLARINI BU PARTİYE ADAMIŞ BİRİ OLARAK İLHAMİ ARAS'I DESDEKLİYORUZ
26 Mart 2011 Cumartesi 21:59
adaylarımız
gülay
şuan için karsta kesin kazanacağı konuşuan tek kişi cengiz daşdemirdir.
26 Mart 2011 Cumartesi 21:14
BOŞUNA UĞRAŞMAYIN
ARKADAŞLAR
KARS'TA ÇIKACAK VEKİL SAYISI BELLİ 2 TANE İKTİDAR PARTİSİ BİR TANE DE BAĞIMSIZ.BAĞIMSIZLARIN ÖĞRENCİ OYU ÇOK FAZLA CHP İLE MHP'NİN NE ÖĞRENCİ OYU VAR CHP TEREKEME ÇIKARSA 1 TANE VEKİL GÖNDERİRMİŞ KİMİ KANDIRIYORSUNUZ KAÇ TANE TEREKEME OYU VAR ONLARDA CHP MHP BİRAZ DA DP VE İKTİDAR PARTİSİ ARASINDA BÖLÜNECEK TEREKEMELER HİÇ BİR ZAMAN BİR ADAYDA BİRLEŞEMEZ ÇÜNKÜ BİRİNİN EVET DEDİĞİNE BİRİSİ HAYIR DİYOR BÖYLECE BENİM DEDİĞİME YANİ 2 İKTİDAR PARTİSİNE BİR TANE BAĞIMSIZA GELİYOR İŞ.
26 Mart 2011 Cumartesi 20:36
SYN NACİTARHAN !!!
Mustafa
kars et balık kurumunu satarak karslılara en büük darbeyi vuran syn nacitarhan'a soruyorum hangi yüzle bu insanların yüzüne bakarak aday olmayı düşünüyor çok merak ediyorumm.
26 Mart 2011 Cumartesi 19:16
???
mahmut
zeki hançerlioğulları adaylığı hayırlı olsun. ama merak ettiğim birşey car kendisi chp kars il binasının yerini biliyor mu?
26 Mart 2011 Cumartesi 19:06
chp
chp
sevgili arkadaşlar burada adı geçen saygı değer zeki bey olsun naif bey olsun onları sarıkamışta,kağızmanda kimler tanıyor milletvekili çıkarmak sadece merkezde olan oylarla veya birkaç kişiyle olmuyor karstan sadece İLHAMİ ARAS olur ise çıkarırız milletvekili yoksa biraz zor bizler karslılar olaraksonuna kadar destekliyoruz sayın İLHAMİ ARASI YOLUN AÇIK OLSUN
26 Mart 2011 Cumartesi 19:02
KARSLI OLAN HİÇ KİMSEYE ÇANTACI DENMESİNİ KABUL ETMİYORUZ.
Kars Sevdalıları
Kars'ta doğup büyüyen büyük şehirlerde Kars için canını ortaya koyanlara selam olsun... Gazeteci Erdem Ekinci'nin aşağıda yapmış olduğu yorum bence Kars'ın mert insanlarına yakıştırılmaya çalışılan imaja güzel bir yanıt olacaktır. BAVULU ALIP KAÇANLAR ERDEM EKİNCİ Kars’ta siyaset için Ankara’dan gelenlere takılan bir lakap var: ‘Çantacı’ Lakap takmayı seven insanlarız ya, Ben de Kars’ta siyaset yapıp fakir fukaranın sırtından ‘cebini doldurup’ Ankara’ya, İstanbul’a ‘demir atanlara’ bir lakap taktım: ‘Bavulcular’ Allah Kars’ı, ‘çantacılardan’ değil, ‘bavulu alıp gidenlerden’ korusun… Amin… Çantacı ne demek? İsterseniz 30 yıl, 40 yıl geri gidelim. Anadolu’dan başlayan yoğun göçlerden Kars’ta nasibini aldı. Biraz gözü açık olanlar kapağı Almanya başta olmak üzere yurt dışına, ‘işçi olarak’ attı. Daha garibanlarımız da İzmir’e, İstanbul’a, Ankara’ya… En ağır koşullarda yaşadılar. Onurları ve aileleri için. Gittikleri yerde ‘Kars’lı diye zaman zaman horlandılar. İttirildiler… Yetmedi. Amcaoğlu-dayıoğlu hastalandı geldi hastane kapılarında günlerce nöbet tuttular, deniz görmek isteyen akrabalarına gönüllü pansiyoner oldular, onların kızları-oğulları yüksek okul kazandı evlerini öğrenci yurdu gibi kullandırttılar.. 30 yıl 40 yıldır tablo bu. Ne için? Akraba ve Kars’lı oldukları için… Şimdi o insanların binbir eziyetle yetiştirdikleri göz nuru evlatlarından ola ki Kars’a ‘siyaset için yolu düşenlere’ takılan lakap hazır: ‘Çantacı’ Bu haksızlık değil mi? Toprak ve ağalık Kars’ta kaldı. Güç de. Garibanların çocukları 30-40 yılda bu noktaya geldi de Kars niye bu kadar ihmal edildi. EYE NİYE SORALIM Kİ Gürcistan, Ermenistan ABD’den Cumhurbaşkanı ithal etti de, biz kendi çocuklarımızı mı hazmedemeyeceğiz? Kars’a hizmet edecek olan insanların her alanda vizyon sahibi olması gerekiyor. Bunun için de büyük şehir hatta yurt dışı yaşantısını bilmesi gerekiyor. Vizyon gerekiyor. En önemlisi karşılıklı ‘sevgi ve saygı’ gerekiyor. Gerçek sevgi, gerçek saygı… İçten, eskisinde olduğu gibi.. Ha, bir de her ne sebeple gelirse gelsin ‘eye ne işti?’ diye yarı şaka yarı ciddi, ‘ne işin var?’ diye örtülü sorguya çekmemek gerekiyor. Eye, ne iş olacak? Özledik geldik. Ticaret yapmaya geldik. Siyaset yapmaya geldik. Sıla-ı rahim yapmaya geldik. Mezarlıklarımızı ziyarete geldik. Memleketimize geldik. Giderken ‘bu yoksulluk içindesiniz. Nereye gidiyorsunuz?’ diye soran olmadı. Hatta kısır siyasetle zorlanarak yollananlar da oldu. Gelirken kime soracağız.Niye soralım. Sevgiyle, saygıyla efendim…
26 Mart 2011 Cumartesi 17:59
naif
uzaylı
Naif bey,yorumları sildiriyorsun.siyasete giriyorsan şeffaf olmalısın.yorumlara verecek cevabın yoksa sanmaki insanlar senin kişiliğini bilmiyor.ikiyüzlü gizli gündemle siyaset yapılmaz.bu halk senin ciyerini biliyor.
26 Mart 2011 Cumartesi 17:38
boşuna uğraşmayın
karsa dışardan gelen vatandaş
işte bakın adam zeki hançerlioğlu diyor diğeri olursa olmaz diyor terekeme falan oyu dağınık vekiller 2 iktidara 1 bağımsıza gidecek.
26 Mart 2011 Cumartesi 17:28
HAS TEREKEME
BİR KARS SEVER
bence chp karstan 2 vekil getirir bunuda ancak terekemelerin gerçek adamı terekeme ZEKİ HANÇERLİOĞULLARINAbaşarabilir bütün terkemeler ve bütün kars halkı zeki hançerlioğullarına oy verecek.OYUMUZ SANA ZEKİ HANÇERLİOĞULLARI!!!
26 Mart 2011 Cumartesi 17:07
boşuna uğraşmayın
karsa dışardan gelen vatandaş
karsta vekil dağılımı 2 vekil iktidara gidecek 1 vekil bağımsıza terekeme ile azerinin kaç oyu var onlar chp mhp dp bölünecek ayrıca bu iki partinin çok kuvvetli öğrenci desteği var özellikle bağımsızların en az 3000 öğrenci oyu var zaten burada anladığımz kadarıyla terekemeler birinin desteklediği terekeme adayı biri desteklemiyor böylece nal topluyorlar.
26 Mart 2011 Cumartesi 16:52
Zeki HANÇERLİOĞULLARI
GERÇEKLER
BİR YORUM OKUMUŞTUM "KARSTAN GİDENİN DAHA KARSA FAYDASI OLURMU "DEMİŞ . EMİN OLUN KARSA FAYDASI OLACAK KİM OLURSA OLSUN YİNE BİR KARSLIDIR.ÇÜNKÜ HİÇBİR ŞEKİLDE ÖN PLANA ÇIKMAMIŞ,KEŞFEDİLMEMİŞ BİR YER.ZEKİ BEY EN AZINDAN KARSIN TURİSTİK VE TARİHİ ÖNEMLİ YERLERİNİ ÖNPLANA ÇIKARTSA HER KESİN GÖNLÜNÜ KAZANACAKTIR. AYRICA BİR EĞİTİMİ OLARAK FAYDASI OLUR.BELKİ BİR OKUL YAPTIRMAYACAK AMA EĞİTİMCİ OLMASININ FAYDASINI EMİN OLUN HİSSETİRECEKTİR.ÇÜNKÜ İNSAN MESLEĞİ NEYSE HER ALANDA ONU ALIŞKANLIK , DAVRANIŞ ,YAŞAM TARZI HALİNE GETİRMİŞ OLUR. MEMLEKETİN HALİ ORTADA. EĞİTİMLİ VE BİLGİLİ İNSANLARA İNANIN ÇOK İHATİYAÇ VAR.
26 Mart 2011 Cumartesi 16:44
ZEKİ HANÇERLİOĞULLARI
MÜJDECİ
SEVGİLİ KARSLILAR HALKIMIZIN ADAM GİBİ ADAMI ZEKİ HANÇERLİOĞULLARI GELİYOR MÜJDE SİZE!!!
26 Mart 2011 Cumartesi 16:36
geliyorlar
sezgin kars
Cengiz dasdemir naif alibeyoglu ele ele geliyor. Simdiden hayirli olsun
26 Mart 2011 Cumartesi 16:31
ZEki Hançerlioğlu
Türkmenistandan YAVUZ
Temiz ve dürüst siyasetçilerimizden birisin HERALANDA DA BAŞARILISIN.Seni her yerde her platformda destekliyorum .BAŞARILAR
26 Mart 2011 Cumartesi 16:30
ZEKİ HANÇERLİOĞULLARI
Merve Sarıtürk
OYLAR ZEKİ HANÇERLİOĞULLARINA!DÜRÜST BAŞARILI İŞ ADAMINA;OYLAR SONUNA KADAR ZEKİ BEYE..
26 Mart 2011 Cumartesi 16:24
ZEKİ HANÇERLİOĞLU
ARDA TEKİNER
oylarımız sonuna kadar zeki bey'e..
26 Mart 2011 Cumartesi 16:09
Nihat Yılmazı destekliyorum
chp - kars
Öncelikle şunu belirtmeliyim, adayların hepsi saygın insanlar herkes kendi desteklediği adayla ilgili yorum yazarsa kimse kimseyi kırmamış olur. Bizim adayımız Nihat Yılmaz.Neyazıkki yıllardır chp karsdan milletvekili çıkaramıyor İnanıyoruz ve destekliyoruz ki Nihat Yılmazla Chp bu dönem karsdan vekil çıkaracaktır.Nihat Bey seni yürekden destekliyorum. Herkese Saygılar , Sevgiler.
26 Mart 2011 Cumartesi 15:32
NAİFTEN BAŞKASI SEÇİLEMEZ
HALK
zeki naifin yanında kimki liste 1 olacak göz var nizam var karstan chp milletvekili çıkarmak istiyor bu NAİF TİR
26 Mart 2011 Cumartesi 14:50
ZEKİ HANÇERLİOĞULLAR
MUSTAFA BULUT
BEN KARS MERKEZDEN BİR VATANDAŞIM 25 MART 2011 CUMA GÜNÜ ZEKİ HANÇERLİOĞULLARI HAKKINDA YAZILAN AMAÇSIZ YAZIYA ÇOK ÜZÜLDÜM VE YAZAN ARKADAŞIN KARLI BİRİ OLMADIĞI KANISINA VARDIM ÇÜNKÜ ZEKİ HANÇERLİOĞULLARI SON DERCE DÜRÜST ERDEMLİ TEMİZ SÖZÜNÜN ARKASINDA DURAN VE KARSTAN VE KARSIN SORUNLARINDAN ASLA KOPAMAMIŞ BİR İNSAN BEN ZEKİ HANÇERLİOĞULLARIYLA 1999DA DSPDEN ADAY OLDUĞU ZAMAN TANIŞMIŞTIM ZEKİ HANÇERLİOĞULLARI BENİM VE KARSTAKİ TANIDIĞIM ÇOĞU İNSANIN SORUNLARINI TEK TEK SORUNLARINI DİNLEMİŞ VE ÇÖZÜM BULMUŞTU VE YARDIM ETMİŞTİ BU KADAR TEMİZ BİR İNSANA SON DERECE AYIP LAFLAR EDEN BU İNSAN KİMDİR NEYİN NESİDİR BİLMEM AMA BEN CE BU ADAM SIRF ZEKİ HANÇERLİOĞULLARININ AYAĞINI KAYDIRMAYA ÇALIŞAN BİR ADAM AMA BU YAZIYI YAZAN ARKADAŞA BİR ÇİFT SÖZÜM OLACAK "BU YAZIYI YAZARKEN HİÇMİ UTANMADIN HİÇMİ ELİNİ VİCDANINA KOYMADIN EY İNSAFSIZ ADAM UMARIM ALLAH NASİP EDERDE ZEKİ HANÇERLİOĞULLARI MİLLETVEKİLİ OLUR VE SENİN GİBİ DÖNEK ADAMLARIN YÜZÜNÜ KIZAETIR BENCE ASIL YAVŞAK BU KÖTÜ LAFLARI ZEKİ HANÇERLİOĞULLARINA SÖYLEYENDİR.
26 Mart 2011 Cumartesi 14:25
ZEKI HANCERLIOGULLARI
HIKMET
CHP nin kazanamasi Karsin gelismesi icin siralama 1.Zeki Hancerliogullari 2. Naif Alibeyoglu 3. Saffet Ozdemir olmali burdan CHP merkeze sesleniorum ben bir Karsli olarak yerlininde terekemeninde digerlerininde derdinden anlayacak bir tek kisi biliyorum Zeki Hancerliogullari.Kendisini 1999 secimlerinde Karslilarin gonlunu fethetmis bir yigit olarak tanidik. Yeniden hosgeldin Zeki Hancerliogullari
26 Mart 2011 Cumartesi 14:24
HERKES İÇİN
SEMURE ARAS
TÜM ADAYLARIMIZ DEĞERLİ VE CESARETLİ. PARTİ KİMİ SEÇERSE ONU DESTEKLEYELİM. HEPSİNE BAŞARI DİLİYORUM. KARS İÇİN GÜZEL GÜNLER DİLİYORUM.
26 Mart 2011 Cumartesi 14:20
BAŞARILAR ZEKİ BEY
ABDULLAH AKDAĞI
ZEKİ BEY TAYİN İŞİMDE ÇOK YARDIMCI OLMUŞTUN ...KARSLI DEĞİLDİM AMA GENEDE YARDIMCI OLDUN ..ALLAH RAZI OLSUN ...İNSAN OLARAK ÇOK ÇOK DEĞERLİ BİRİNİ MECLİSDE GÖRÜRÜZ İNŞALLAH DİĞER ADAYLARADA BAŞARILAR DİLERİZ ..NAİF BEYİDE UCUBE HEYKEL DEN BİLİYORUZ:) ODA DELİKANLI BİRİNE BENZİYOR BAŞARILAR...
26 Mart 2011 Cumartesi 14:07
OYLAR ZEKI HANCERLIOGULLARINA
ayh
Ankaranin ve Turkiyenin en onemli egitimcisi ve is adami Zeki Hancerliogullari geliyor. Ey Karsin yuce insanlari artik Karsimizinde buyuksehir olma zamani gelmedi mi bikmadikmi somurucu vekillerden baskanlardan hangi sozlerini tuttular simdi tekrardan yuzsuzce aday oluyorlar tekrardan. Ben bir Karsli olarak inaniyorumki egitimliden ogrenime katki saglayandan korkmayalim Karsin onunu acacagindan eminim. Haydi hep beraber el ele Karsimizi Zeki Hancerliogullariyla kalkindirip daha ileriye goturelim.Hosgeldin sefa getirdin Zeki bey...
26 Mart 2011 Cumartesi 14:01
ZEKİ HANÇERLİOĞULLARI
OP DR ALPER BOZ
İNŞALLAH ZEKİ BEYLE KARS LILAR MECLİSDE ,PARTİDE ADAM YERİNE KONACAK..KARS DA OTURUP ADAY OLMA SAVSATASI DA ÇOK KOMİK ...KARSLI ADAM KAZANDIĞINI MEMLEKETİNE YATIRMIŞ .. KARS DA OTURANLAR NE YAPMIŞLAR ...KARSA HİZMET EDCEK OLDUKTAN SONRA İSTER EDİRNELİ OLSUN AMA ADAM OLSUN GENE OY VERİRİZ ... KARSLI DOKTOR ARKADAŞLARLA DESTEKÇİNİZ ZEKİ BEY...
26 Mart 2011 Cumartesi 13:58
YETER
AAAAA
ARKADAŞLAR LÜTFEN NİHAT YILMAZ İLE NİHAT YILDIZI KARIŞTIRMIYALIM MUTLAKA İKİSİDE DEĞERLİ İNSANLARDIR KERKESİN ÖZEL HAYATI KENDİNİ İLGİLENDİRİR
26 Mart 2011 Cumartesi 13:32
NAİF ALİBEYOĞLU
BİR DOST
KARS İÇİN, MADİ VE MANEVİ DEĞER İÇİN, HAYAT İÇİN SEVGİ İÇİN, SAYGI İÇİN: ADAM AKILLI ŞEHİR İÇİN, TEMİZLİK İÇİN, GELİŞMEK İÇİN, NAİF ALİBEYOĞLU... :)
26 Mart 2011 Cumartesi 13:29
ZEKİ HANÇERLİOĞULLARI
KARSLI
BEN KARS MERKEZDEN BİR VATANDAŞIM 25 MART 2011 CUMA GÜNÜ ZEKİ HANÇERLİOĞULLARI HAKKINDA YAZILAN AMAÇSIZ YAZIYA ÇOK ÜZÜLDÜM VE YAZAN ARKADAŞIN KARLI BİRİ OLMADIĞI KANISINA VARDIM ÇÜNKÜ ZEKİ HANÇERLİOĞULLARI SON DERCE DÜRÜST ERDEMLİ TEMİZ SÖZÜNÜN ARKASINDA DURAN VE KARSTAN VE KARSIN SORUNLARINDAN ASLA KOPAMAMIŞ BİR İNSAN BEN ZEKİ HANÇERLİOĞULLARIYLA 1999DA DSPDEN ADAY OLDUĞU ZAMAN TANIŞMIŞTIM ZEKİ HANÇERLİOĞULLARI BENİM VE KARSTAKİ TANIDIĞIM ÇOĞU İNSANIN SORUNLARINI TEK TEK SORUNLARINI DİNLEMİŞ VE ÇÖZÜM BULMUŞTU VE YARDIM ETMİŞTİ BU KADAR TEMİZ BİR İNSANA SON DERECE AYIP LAFLAR EDEN BU İNSAN KİMDİR NEYİN NESİDİR BİLMEM AMA BEN CE BU ADAM SIRF ZEKİ HANÇERLİOĞULLARININ AYAĞINI KAYDIRMAYA ÇALIŞAN BİR ADAM AMA BU YAZIYI YAZAN ARKADAŞA BİR ÇİFT SÖZÜM OLACAK "BU YAZIYI YAZARKEN HİÇMİ UTANMADIN HİÇMİ ELİNİ VİCDANINA KOYMADIN EY İNSAFSIZ ADAM UMARIM ALLAH NASİP EDERDE ZEKİ HANÇERLİOĞULLARI MİLLETVEKİLİ OLUR VE SENİN GİBİ DÖNEK ADAMLARIN YÜZÜNÜ KIZAETIR BENCE ASIL YAVŞAK BU KÖTÜ LAFLARI ZEKİ HANÇERLİOĞULLARINA SÖYLEYENDİR.
26 Mart 2011 Cumartesi 13:24
ZEKİ HANÇERLİOĞULLARI
KARS
BEN KARS MERKEZDEN BİR VATANDAŞIM 25 MART 2011 CUMA GÜNÜ ZEKİ HANÇERLİOĞULLARI HAKKINDA YAZILAN AMAÇSIZ YAZIYA KARSLI BİRİ OLARAK ÇOK ÜZÜLDÜM VE YAZAN ARKADAŞIN KARLI BİRİ OLMADIĞI KANISINA VARDIM ÇÜNKÜ ZEKİ HANÇERLİOĞULLARI SON DERCE DÜRÜST ERDEMLİ TEMİZ SÖZÜNÜN ARKASINDA DURAN VE KARSTAN VE KARSIN SORUNLARINDAN ASLA KOPAMAMIŞ BİR İNSAN BEN ZEKİ HANÇERLİOĞULLARIYLA 1999DA DSPDEN ADAY OLDUĞU ZAMAN TANIŞMIŞTIM ZEKİ HANÇERLİOĞULLARI BENİM VE KARSTAKİ TANIDIĞIM ÇOĞU İNSANIN SORUNLARINI TEK TEK SORUNLARINI DİNLEMİŞ VE ÇÖZÜM BULMUŞTU VE YARDIM ETMİŞTİ BU KADAR TEMİZ BİR İNSANA SON DERECE AYIP LAFLAR EDEN BU İNSAN KİMDİR NEYİN NESİDİR BİLMEM AMA BEN CE BU ADAM SIRF ZEKİ HANÇERLİOĞULLARININ AYAĞINI KAYDIRMAYA ÇALIŞAN BİR ADAM AMA BU YAZIYI YAZAN ARKADAŞA BİR ÇİFT SÖZÜM OLACAK "BU YAZIYI YAZARKEN HİÇMİ UTANMADIN HİÇMİ ELİNİ VİCDANINA KOYMADIN EY İNSAFSIZ ADAM UMARIM ALLAH NASİP EDERDE ZEKİ HANÇERLİOĞULLARI MİLLETVEKİLİ OLUR VE SENİN GİBİ DÖNEK ADAMLARIN YÜZÜNÜ KIZAETIR BENCE ASIL YAVŞAK BU KÖTÜ LAFLARI ZEKİ HANÇERLİOĞULLARINA SÖYLEYENDİR.
26 Mart 2011 Cumartesi 13:23
başka şans yok !
güngör keskin
nihat yılmazdan başkası liste 1 olursa hç bişe olmaz. nihat yılmaz ve naif alibeyoğlu peşpeşe olsun.
26 Mart 2011 Cumartesi 13:19
devamı
serap yıldız
herkes böyle bilsin zaten
26 Mart 2011 Cumartesi 12:52
yazık çok yazık
serap yıldız
bütün yazıları okudum herkes saygılı seviyeli konuşurken aradan birkaç kendini bilmez çıkmış yine aradan. yorum yapmak aklımda yoktu ama o yazıyı görünce dayanamadım bir kişi yorumunda ' çorap değiştitrir gibi eş değiştiren değilmi bu nihat yılmaz demiş' herhalde o da değiştirdiklerinden biriymiş ki böyle emin konuşmuşş valla tanımasam bilmesem adamı inanıcam. adam ol birşey bilip bilmeden konuşmaa saygıyla yorumunu yapacaksan yap yapmayacaksan sayfadan ayrıl. evet daha önce farklı partiler desteklenmiş olabilir ama bu çalşma kişiye yönelikti partiye değil bunu
26 Mart 2011 Cumartesi 12:50
ÖZGÜRLÜK SEVDALILARI
KARDEŞLİK
terekemecilik, yerlicilik, kürtçülük gibi aşağılık politikaları kendilerine şiar edinen küçük beyinli insanlara lütfen itibar etmeyiniz. siz karslılar, siz CHP’liler Lütfen CHP politikalarını özümseyen, devrimci, Atatürkçü, ufku geniş, dünyayı ve Karsı anlayabilen ve size çözüm önerileri sunabilen adaylara meyil edin. Bu seçimler ülkemizin son şansıdır, UNUTMAYIN!NİCE MUTLU BARIŞ VE SAVAŞLARIN OLMADIĞI İNSANLARIN İNSANLARI SÖMÜRMEDİĞİ bir dünya için oyunuz CHP.ye 1.Zeki HANÇERLİOĞLU,2.Naif ALİBEYOĞLU,3,Aysel SADAK
26 Mart 2011 Cumartesi 12:47
VATAN
Kars Sevdalıları
hayalini kurduğunuz ve keşke dediğiniz bütün güzellikler sizlerin olsun..Nice mutlu yıllara istiyorsanız aday kim olursa olsun oyunuz CHP olsun.1.Zeki HANÇERLİOĞLU,2.Naif ALİBEYOĞLU.3.Safet ÖZDEMİR
26 Mart 2011 Cumartesi 12:37
SAFFET GİTMİŞ
HERKES KENDİNE
SAFFET GİTMİŞ YURTDIŞINDA KENDİNİ EĞLENDİRMİŞ KENDİ KEYFİNE BAKMIŞ NEYMİŞ EFENDİM KAFASI KARSIN DIŞINA ÇIKMIŞ YEMİŞ İÇMİŞ KEYFİNE BAKMIŞ VE HALEN GÖZÜ DOYMAMIŞKİ ŞİMDİDE KARSI BÖYLE KANDIRACAĞINI DÜŞÜNÜYOR ADAYIN MİLLETVEKİLİ OLABİLMESİ İÇİN KASRDA OTURMASI YETERLİDİR BUNU KAFANIZA SOKUN BİRİ GİDİP YURDIŞINDA KENDİNİ EĞLENDİRECEK BENDE ONA OYMU VERCEK ALIR BİLMEM NEYİ
26 Mart 2011 Cumartesi 11:09
SENDE LÜTFEN OKU
KASIM ASLAN
KARSDAN GİDEN HANGİ MİLLETVEKİLİ KARSI DÜŞÜNDÜKÜ SAFFET GİBİ BİR ÇANTACIDA DÜŞÜNSÜN TABİKİ KARSDA OTURANI DESTEKLİYCEM TABİKİ KARSDA İŞİ GÜCÜ OLANI DESTEKLİYECEM ÇÜNKÜ YOLU KALDIRIMI OLMAYAN KARSDA ODA BENİM GİBİ OTURUYOR HERGÜN CADDEDE KORKARAK YÜRÜYORUM ACABA AYAĞIM HaNGİ ÇUKURA DÜŞECEK KIRILACAK MADEM KARSIN SORUNUYLA İLGİLENİYORSUN O DESTEKLEDİĞİN ADAMADA SÖYLE GELİN ŞU YOLLARI KALDIRIMLARI YAPIN ÖYLE BU İŞLER YALAKALIK YAPMAYA BENZEMEZ SAFFET NE KADAR VERDİ SANA BU YAZIYI YAZDIRMAK İÇİN CEBİNDE YOL PARAN YOK SENDE KALKMIŞ LAF KONUŞUYORSUN DEFOLUP GİTMİŞSİN BU ŞEHİRDEN SENİN GİBİ BİR PİSLİK DAHA BU ŞEHİRDEN DEFOLMUŞ BİRDE UTANMADAN YAZI YAZIYORSUN
26 Mart 2011 Cumartesi 10:45
adaylik
gokhan
Cengiz dasdemir baska birsey yazmaya gerek yok
26 Mart 2011 Cumartesi 03:46
nasihat
hazal
umarım naif alibeyoğlu muracat etmez yazık eder cünkü birdaki dönem başkanlığı banko ama aday olursa siyasi hayatı biter
26 Mart 2011 Cumartesi 02:42
Lütfen Okuyun
Kasım Aslan
Değerli hemşerilerim; Ankara'da yaşayan bir yurtsever Karslı olarak CHP’nin Kars’ta ki durumuyla da yakından ilgileniyorum. Aday ya da bir adayın yakını, arkadaşı falan da değilim. Yaptığınız yorumları “istemeyerek” okuyorum. Çünkü yapılan yorumların çoğunun aynı klavyeyle ve aynı aday adayları tarafından yazıldığı/yazdırıldığı o kadar açık ki. Bu yorumların çoğununda “Kars’ın vekillerinin Kars’ta oturanlardan olması veya adayların terekeme ya da kürt olmasının gereğine” işaret ediliyor. Belli ki bu tip yorumları yapanlar/yaptıranlar Kars’ta yaşayan ya da etnik kökeniyle siyasette kolaycılığı seçen adaylar. Lütfen düşünün, sevgili hemşerilerim; aday yapılacak kişinin Kars’ta yaşaması milletvekili olması için yeterlimidir? DEĞİLDİR! Adam Kars’ta yaşıyor olabilir ama ya beyni ve düşüncesi Kars’ın dışına çıkamamışsa O adamdan Kars’a ne fayda gelir? Kars’ta yaşayarak Kars’ın sorunlarına yakından tanık olmuş biri O sorunlara çözüm bulamayacak kadar küçük bir beyin ve düşünceye sahipse O adamdan Kars’a ne fayda gelir? Kars’ın vekilinin Kars’ta yaşamasının gereğine işaret eden O beyin , O küçük beyniyle sizi kandırmaya çalışıyor. Bu kolaycılık ve acizliktir! Diğer yandan; etnik ya da zümreci politika yaparak kendini ön plana çıkarmaya çalışan “MAHLUKATLARA” ne demeli? Mahlukat nitelemesini aday adayı Saffet Özdemir’in açıklamasından aldım ki bu tespite ve nitelemeye gönülden katılıyorum ve aday adayları içinde ne yaptığını bilerek ortaya çıkan, projeleri olan ve Karsın tümünü kucaklayacak yüreğe sahip tek şahıs olarak kendisini görüyorum. Bir milletvekili terekeme, yerli, kürt hatta ermeni asıllı bile olabilir. Eğer bu vekil Kars ve Türkiye’yi daha da ileri götürecek düşünce, yetenek ve projelere sahipse onu etnik kökenine bakmadan kucaklamak gerekir. Bu sebeple; terekemecilik, yerlicilik, kürtçülük gibi aşağılık politikaları kendilerine şiar edinen küçük beyinli MAHLUKATLARA lütfen itibar etmeyiniz. SİZ KARSLILAR, SİZ CHP’LİLER Lütfen CHP politikalarını özümseyen, devrimci, Atatürkçü, ufku geniş, dünyayı ve Karsı anlayabilen ve size çözüm önerileri sunabilen adaylara meyil edin. BU SEÇİMLER ÜLKEMİZİN SON ŞANSIDIR, UNUTMAYIN! Saygılarımla sizi Ankara’dan selamlıyorum.
26 Mart 2011 Cumartesi 00:41
NİHAT YILDIZ
BEKİR UDLU
KENDİSİNİ SON DERECE DESTEKLİYORUZ VE ŞANSINI ÇOK YÜKSEK GÖRÜYORUZ BİZİM KANAATİMİZ YA NAİF ALİBEYOĞLU YADA NİHAT YILDIZ ÇÜNKÜ GÜRSEL BEYLE İKİSİ ÇOK SAMİMİ
25 Mart 2011 Cuma 23:53
..
ufuk durmuşlar
tam destek nihat yılmaz
25 Mart 2011 Cuma 22:53
gerekesiz
salman yurtsever
arkadaşlar eğer gerçek bir partiliyseniz partiden aday olanları yermek yerinne övün övvenlerde yorum yapmayın çok saçmaa ve bast şeyler bunlar sizene ilhami arastan sizene naiften yada nihat yılmazdan... sonuç olarak hepsi yürekli olup bu partiden olmuşlar önemli olan bu ayrıca yürekliyseniz açıkca adızla yorum yapın.. saygılar chp ye tam destek...
25 Mart 2011 Cuma 22:41
TAM DESTEK
İLHAMİ ARAS'A
DESTEKLERİMİZ SONUNA KADAR İLHAMİ ARAS!!!
25 Mart 2011 Cuma 22:37
hayırlısı
demir sorgunç
bütün adaylar güzel inşallah chp kazanacak başarılar.
25 Mart 2011 Cuma 22:32
TRK
arpçyl
benim bir adayım varsa o da genç denenmiş ve oy potansiyeli yüksek olan ilhami hocamdır.diğer adaylarada başarılar
25 Mart 2011 Cuma 21:51
ekip tmm
susuzlu
nihat beyin güzel bir ekibi var allah için kişi veya kişiler çok güzel uydurma yorum yazıyorlar.hakikaten bir chpliye yakışacak davranış değil ben adminin yerinde olsam yorum yapılan bilgisayarların ıp numaralarını yazsın bakalım ne olacak.bu arada bütün adaylara başarılar destekler ilhami hocayla sebahattin beye
25 Mart 2011 Cuma 21:34
Nihat Yılmazı destekliyoruz
kağızmanlı
Bütün adaylara başarılar dileriz CHP karstan Nihat Yılmazla çıkacaktır.Nihat Yılmaz seni destekliyoruz.
25 Mart 2011 Cuma 20:39
YÜZYIL
zeynep
teşekkürler arkadaşım mükkellem bir yazı herkesin okumasını tavsiye ederim adaylarımızın hepsine başarılar
25 Mart 2011 Cuma 20:31
Gereksiz Yorumlar
Erzurum'dan
Merhaba ben Erzurumda yaşıyorum daha önce görevim icabı Karsta bulunmuştum bu sırada tanıdım Nihat Yılmaz Beyi. Kendisinin ve ailesinin bana çok yardımı dokundu az yemedim ekmeklerini Allah razı olsun hepsinden fakat az önce yorumların tümünü okuduğumda çok şaşırdım. Kimse kimsenin namusuna ailesine ve şerefine hakaret edemez bu hakkı kendinde nasıl bulmuş anlamadım. Karsta bu kadar sevilenin bir aileye bu kadar hakaretin iftira olduğu çok açık ortada herkes önce kendini bilip konuşsun. Ayrıca bu yorumları yazan kişinin aynı olduğu belli lütfen kişisel kuyruk acılarını buraya yansıtmasın. Ben Erzurumda yaşamama rağmen Nihat Yılmaz Beyi canı gönelden destekliyor kazanmasını umut ediyorum.
25 Mart 2011 Cuma 20:28
kars
karslı
bu sitede görüldüğü gibi bazı şahsiyetler kendine birkac adam bulmus sureklı yorum yapıyor bırde isim yazmıyorlar ayıptır
25 Mart 2011 Cuma 20:24
ÖZGE
BİLKENT
TÜM CHPLİ ADAYLARA BAŞARILAR DİLERİM TABİKİ HERKESİN GÖNLÜNDE BİR ADAY VARDIR BENİM GÖNLÜMDEKİ ADYDA NİHAT YILMAZ BAŞARILARININ DEVAMINI DİLER HAYIRLI OLMASINI TEMENNİ EDERİM
25 Mart 2011 Cuma 20:20
mutlu
saliha
sayın ALİye hanım senin nihat beyle ne alıp veremedin var kendini bu kadar yoruyorsun hep birlilte bütün oylar nihat yılmaza chpye başarılar
25 Mart 2011 Cuma 20:10
LÜTFEN
LÜTFEN
LÜTFEN BİRBİRİNİZE KIRICI KONUŞMAYIN HERKES KENDİ ADAYINI İSTİYOR BU DOĞAL BİŞEYDİR LÜTFEN ...
25 Mart 2011 Cuma 20:04
NİHAT YILMAZ
KEMAL
KARSLILAR CHP nin GERCEK ADAYI ESKİ TEDAŞ MÜDÜRÜ NİHAT YILMAZI MECLİSTE GÖRMEK İSTİYOR
25 Mart 2011 Cuma 20:04
Cengiz Daşdemir
sosyal-demokrat
Adayımız Cengiz Daşdemir
25 Mart 2011 Cuma 19:53
Kars
Kars
CHP=Cengiz DAŞDEMİR
25 Mart 2011 Cuma 19:41
naif
kars
naif bey diyorsunuz ama bence belediye başkanlığı dağa çok yakışır.milletvekili dah agenç partisini bırakmayan ilhami aras cengiz taşdemir olsun
25 Mart 2011 Cuma 19:12
bin şahit lazım
avukat demeğe
boş boş kunuşuyor saffet özdemirde hiç adamda tip yok zaten milletvekili dediğin biraz yakışıklı olur biri boydan biri tipden şimdiden kaybettiler bile
25 Mart 2011 Cuma 19:00
hepsi gürselle görüştü
giden adaylar
o biraz zor naif bey olabilir ama diğer ikisi hayatta olmaz öğle bu işler mustafayla olsaydı mustafanın kendini koyarlardı kürt terekeme yerli muhabbeti yapıyorsan bu biraz zor orda çokda daha düzgün terekemeler var cengiz deli gibi konuşşun o biride kamburunu çıkarmış geziyor naif beye diyeceğim yok düzgün adam
25 Mart 2011 Cuma 18:53
anlaştılar
editöre
Editör bey araştır. naif saffet ve cengiz ankarada anlaşıp gürselle görüştüler. Mustafada ordaydı. Listeyi üçü oluşturacak.
25 Mart 2011 Cuma 18:44
ordaysan orda kal
aliye hanım
ikide birde izmirin reklamını ve ordaki çapucuyu bize anlatma çok seviyorlarsa neden izmirden aday değil izmir chp nin kalesi bir sürüde karslı var senin gibi izmirde oturuyorsan senin karsda söz hakkın yok o yüzden saçma sapan yazmayı bırak
25 Mart 2011 Cuma 18:40
kars dışı
ilhami beye destek
bence karsın derdini bilmeyen ve karsta oturmayan gelip te aday adayı olmasın.ilhami bey kars ve partisine her zor anında destek oldu bence ilhami arasa yakışır ve oy potansiyeli çok yüksek...:
25 Mart 2011 Cuma 18:36
chp
can
chp nin karsta yeniden var olabilmesi için halkın içinden karsta yaşayan karsın tozunu yutmuş birisi olması gerekmektedir. bunun içinde sol duruşuyla atatürçü duruşuyla kendinden hiç bir zaman ödün vermemiş karsın sorunlarını bilen isim olarak av.cengiz daşdemir en doğru adaydır
25 Mart 2011 Cuma 18:31
çantacılar olmasın
özkarslı
Kars'a hizmet eden olsun.Çantacı buraları bilmez.Bakın Gürcan dağdaş MHP ye ne kadar zarar verdi.MHP tekrar bir çantacı koyarsa mahvolur..CHP de filtekin gibi dev siyasetçi bir müddet ayrı kaldığı için kaybetti.Naif veya cengiz olmalı.
25 Mart 2011 Cuma 18:29
ihsan bozkurt
vadi
ihsan bozkurt 1.olur çünkü dürst çalışkan ve ailesi karsta tanınmış ve sevilen bir aile ve ibrahim orhagazinin yiğeni gerçek chp liler bilir
25 Mart 2011 Cuma 18:23
adaylar
Susuzdan bir demokrat
Bakın CHP den aday olacakların ilk önce Karsta ikamet etmeleri şart.bu adayların kesinlikle gerçek demokrat olmaları gerek.bir orada bir burada olmamalı bu adaylar geçmişte hangi partideydiler.AKP,DYP,GENÇ PARTİ,MHP den olanları araştırmalı, bence CHP il yönetimiönce kendi çalışacağı örgütü oluşturmalı. bu yönetim gibi yönetim ne kadar başarılı olacak göreceğiz. yazık üzülmemek elde değil başkan belki iyi niyetli ama siyasi bilgi yoksunu me diyeyim. KURTLAR SOFRASINDA CEYLAN MASUMİYETİ İLE YAŞANMAZ
25 Mart 2011 Cuma 18:07
CHP ve adayları
gün
Türkiyede solun bu kadar kan kaybettiği dönemde öncelikli olarak partinin kazanması için gönül birliğinde olunmalıdır. aday değerelendirmelerinde de CHP yönetimi daha önceki belediye ve milletvekili seçimlerinde yapıldığı gibi Kars ilinde kaybetmek için mi girecektir seçimlere, seçilen adayla birlikte belli olacaktır. gömlek değiştirir gibi parti değiştiren, yahutta şövenist duygularla vekillik yapmış olan ya da çıkarları doğrultusunda her seçimde başka bir parti adayını destekleyen bir aday mı tercih edecekler yoksa çizgisini hiçbir koşulda değiştirmemiş bir adaymı göreceğiz. sol kazanmalıdır güçlenmelidir bu unutulmamalıdır. Sayın Cengiz DAŞDEMİR desteğimizde gönlümüz de sizden yana.
25 Mart 2011 Cuma 17:24
izmir
aliye
izmirde oturuyorsam bu hiç karsta ikamet etmediğim anlamınamı gelir arkadaşlar..tabiki karsta çok uzun zaman yaşadım ve çalıştımda...
25 Mart 2011 Cuma 17:16
İlhami Aras Hakediyor.
Gerçek
İyi kişiliğiyle . yardımseverliğiyle . dürüstlüğüyle aday olmaya aday tek kişidir. Yolsuzlara ve yolsuzluklara karşı duracağından hiç şüpheniz olmasın.
25 Mart 2011 Cuma 16:15
doğru olan
bende ayle yakınıyım
aşağıdaki aile yakınını yazdıklarına katılıyorum SAFFET BEY GENÇ VE BAŞARILI saygılar
25 Mart 2011 Cuma 15:55
İLHAMİ ARAS ı destekliyoruz
Kağızmanlı
Hakettiğini, çalıştığını ve çalışacağını aslında hepimiz biliyoruz. Akıllı, Genç ve önü açık birisi. Chp nin en kötü günlerinde de partisinden aday olma cesaretini gösterip partisini de terketmedi. Efendi,dürüst, haysiyetli bir insandır. Oy potansiyeli de çoktur. Destekleyelim lütfen.
25 Mart 2011 Cuma 15:34
sokun bunu kafanıza
dışardan gelmesin
dışarıda oturana bizim kapımız kapalı oyumuz yok boştur dışardaki adamı istemiyoruz.
25 Mart 2011 Cuma 14:31
chp
fuat
biz destekliyoruz seni nihat yılmaz karsın yetiştirdiği dürüst adam oyumuz sana chpye sen varolasın
25 Mart 2011 Cuma 13:53
gelin belki siz halladesiniz
akyakalı
cengiz daşdemirle nihat yıldız gelin akyaka trenimizi getirin ortada kaldık hadi gözünüze kurban bölge olarak sizi destekliyoruz ikinizde konumuz gereği gayet iyisiniz en azından aç değisiniz
25 Mart 2011 Cuma 13:43
yeni yüzyıl
yeni yüzyıl
- 1- Küçük partiler”in, yani Saadet Partisi, Demokrat Parti, BBP, Türkiye Partisi (Abdüllatif Şener’in partisi) vb. partilerin seçim ittifakı yapmalarının engellenmesi, olanak olduğu ölçüde eritilmesi ya da AKP saflarına çekilmesidir. AKP, tüm iktidar olanaklarını kullanarak bu partileri satın almaya çalışmaktadır. Bunun için kullandığı en temel araç, kendi denetimine alabileceği kişilerin bu partilerin yönetimine seçilmesini sağlamaktır. Bu “operasyon”da etkin unsur Fetullahçılardır. Saadet Partisi’nde yapılan Numan Kurtulmuş “operasyonu” ilk aşamada başarılı olmuşsa da, Erbakan’ın doğrudan devreye girmesiyle etkisizleştirilmiştir. Bugün için SP ile DP’nin (diğer küçük partileri de yanlarına alarak) seçim ittifakı yapma olasılığı zayıflamıştır. Böylece %10 barajını aşabilecek bir SP (oy oranı %5- 6)+DP (oy oranı %3-4)+BBP (oy oranı %2,5) +TP ittifakı AKP için bir “sorun” olmaktan çıkartılmış gibi görünmektedir. Herkesin bildiği gibi, siyasette seksen gün çok uzun bir süredir. Bu nedenle, seçim dönemine kadar bu ittifak yeniden güçlü bir olasılık haline gelebilir. AKP, bunu engelleyebilmek için “kesenin ağzını açmak” durumundadır. Şüphesiz burada Erbakan ile “talebeleri” arasında kıyasıya bir mücadele ortaya çı- kacaktır. Erbakan’ın tüm “hüneri”ni kullanarak bu ittifakın kurulması yönünde çalışaca- ğı kesindi. Ancak Erbakan hocanın vefatı bu ittifakın oluşumunu nasıl etkileyeceği önümüzdeki günlerde belli olacaktır.Sadet Partisinin karşısındaki güç ise Fetullah Gülen’dir. Bugün için Fetullahçılar, DP ve BBP üzerindeki etkileriyle bir adım öndedir. Üstelik Fetullahçıların elinde “AKP giderse CHP gelir” kozu bulunmaktadır.(Gerçi CHP nin özelikle hemşerimiz Gürsel TEKİN in türban çarşaf ve islami değerler üzerindeki açılımı yerel yönetim seçimlerinde etkisini göstermiş CHP istanbulda oyların yüzde 25 den yüzde 40 lara çıkarmıştır. Bu gelişmeden dolayı) AKP’nin, özel olarak da Fetullahçı kesimin 12 Eylül referandumunda kullandıkları bu “argüman” AKP Kahramanmaraş milletvekili Avni Doğan tarafından “CHP iktidar olursa Türkiye’de kan gövdeyi götürür” Söylemi ile cemaatler ve sağ seçmen kitleleri korkutulmaktadır. 12 Eylül referandumunda PKK’nin Kürtler üzerinde mutlak bir güce sahip olmadığı görünür olmuştur. Ancak, BDP tarafından yürütülen ikidilliliğin, anadilinde eğitimin Kürtler tarafından büyük ölçüde benimsenmesi, seçim ortamında BDP’nin oylarının artmasına yol açabileceği de görülmüştür. Özellikle BDP’nin yeniden bağımsız adaylar yoluyla seçimlere katılma durumunda oylarını artırabileceği, meclise daha fazla milletvekili gönderebileceği daha da belirginleşmiştir. Bu ise, AKP’nin hem oylarının, hem de kazanacağı milletvekili sayısının düşmesi demektir. İşte bu ortamda yıllarca yürürlülük tarihi ertelenen 102. madde yürürlüğe sokularak Hizbullahçılar cezaevinden çıkartılmıştır. Ardından Hizbullah’ın “büyük bir kitle tabanına sahip olduğu” ve seçimlerde “bağımsız adaylar” çıkartarak meclise girmeye çalışacağına ilişkin haberler piyasaya sürülmüştür. Böylece BDP’nin bağımsız adaylarının karşısına (özellikle Diyarbakır ve Batman’da) Hizbullah’ın bağımsız adayları çıkartılarak BDP’nin önünü kesme hesapları yapılmaktadır. Diğer yandan AKP’li “Kürt” milletvekilleri ve “bağımsız Kürt aydınları”, giderek daha keskin bir söyleme yönelmişlerdir. BDP’- nin dile getirdiği tüm tezler (ki bunun içinde “demokratik özerklik” de vardır) bu “Kürtler” tarafından en keskin biçimde savunulmaya başlanmıştır. Bir yerden sonra, “bu sorunu çözecekse AKP çözecektir” düşüncesi yerleştirilmeye çalışılmaktadır. Bu açıdan, AKP, “batı”da milliyetçi söyleme geçiş yaparken, “doğu”da kendi “Kürtleri” aracılığıyla Kürt milliyetçiliği söylemini (yeni “popüler” ifadeyle “algısını”) yaygınlaştırmaktadır. Şüphesiz seçim sath-ı mailinde AKP’nin yapacakları bunlarla sınırlı değildir. 12 Eylül referandumu öncesinde “bitaraf olanlar bertaraf olacaktır” sözüyle tehdit ettiği TÜSİAD’- la “barışma”ya çalışmaktadır. TÜSİAD ın son hazırladığı anayasa paketi evlere şenlik gibi bir şey anayasanın değişmesi teklif edilemeyen üç maddesinin değişe bileceği görüşü üstü kapalı olarak AKP ye seçimde destek vereceklerinin bir kanıtıdır. Yine Merkez Bankası’nın “beklenmedik” biçimde faiz oranlarını aşağıya çekmesi ve muntazam karşılık oranlarını yükseltmesi sonucu TL’nin değer kaybetmesiyle de ihracat şirketlerine avantaj sağlanmıştır. Bütün bunlar, AKP’nin sadece “islami sermaye”nin değil, aynı zamanda işbirlikçitekelci burjuvazi ile orta burjuvazinin de çıkarlarının savunucusu olarak görünme çabalarının ürünüdür. Tüm bunlar “egemen siyaset”in, siyasal iktidarın, yani AKP’nin seçimlere yönelik politikaları ve operasyonlarıdır. Doğal olarak, “sol” seçmen kitlesinin uzaktan ve dışardan izlemekdurumunda kaldığı olaylar dizisidir Şimdi bunları niye yazma ihtiyacını duyduk Eğer CHP BDP veya MHP Karstan birer milletvekil çıkarırlarsa AKP kartsa en azından bir milletvekili kayıp etmiş olacak tır. En azından seçimden sonra ılımlı ıslam anayasası ile Recep Tayip Erdoğanın Başkanlık sistemine derbe vurmuş olacağız, Ama benim kaygım Kars ın genel seçimlerde CHP’den üç milletvekil adayı konulacaktır baktığımız kadarıyla 30 yakın adayın olduğu söylenmektedir. Bu otuz adayın içinden üç aday diğer partilerle yarışacaktır. Buradan tüm sol sosyalist demokrat ve CHP tabanına sesleniyoruz lütfen sorunu benim senin adayın olarak görmeyin çünkü ülkemiz müthiş bir sıkıntı yaşayacağını hepimiz bilmekteyiz, onun için eleştiriler seviyesini korumalı seçilecek adayların desteklenmesi katılan her adayın namus meselesi gibi olmalıdır. Kendisi seçilmiş gibi özveriyle demorolize olmuş sol seçmenlerin ayağına gidilmelidir.eğer CHP bu eleştirileri göz önünde bulunduruyor halkın isteklerine göre bir seçim yapcaksa bir önerimiz var, Sevgili Karslı Demokrat Aydın ve vatansever arkadaşlar Bakın 1927 Karsın Nüfusu bir milyon olduğu bilinmektedir aradan geçen zaman süresi zarfında Türkiyede Karslı Nüfusu 5-6 milyon civarındadır unutmamalıyız ki 5-6 miyon nufuslu ilimiz için üç milletvekili seçilecektir. Onun için Karsta yaşar yada yaşamaz seçilecek 3 milletvekili tüm 5-6 milyon Karslının milletvekilidir. Seçilecek milletvekillerinin bu hassasiyeti taşıya bileceği nitelikte adaylardan oluşmasını talep ede biliriz. Beni İnsanların alt kimlikleri pek fazla ilgilendirmiyor değerli arkadaşlar bazı adaylarımız Karsta yaşamıştır ama bu adaylarımızı biz hiçbir demokratik mücadelede görmedik, kendilerinin Karslımıdır faslımıdır bilmiyoruz bu ayrımın şiddetle karşısındayız, Birde benim projelerim var iddiasındaki arkadaşlar projelerinize saygı duyarız da ilk önce AKP nin oy oranın düşürülmesi en azından bir milletvekilinin elinden alınması için elinizde hangi argümanlar var o söylemi geliştirin küsmüş de-politize olmuş sol seçmeni nasıl kazanacaksınız onu açıklayın ben Kürdüm ben terekemeyim ben azeriyim-Ben yerliyim ben gencim ben yaşlıyım demekle bu işler yürümediğini hepimiz bilmekteyiz. Ben burada geçmişi deşmek geçmiş üzerinden politika yapılmasına karşıyım yeni bir sayfa açılsın ve biz sol kimlikli Karsımızı tekrar kazanalım önemli değil yollarının çamurlu olması önemli değil iş olanaklarının az olması biz Karslıyız aydınız demokratız yurtseveriz , yobaza geçit vermiyerek AKP nin ABD nin AB nin oyunlarını bozalım, kardeşçe barış içinde birlikte yaşamı savunalım, Tüm aday adaylarımıza saygılar sunuyoruz sayın adaylarımız taraftarlarınıza Aydın Yurtsever Demokrat söylemlere yakışır şekilde sitelerde yorum yapmalarına özen gösterelim işimizin çok zor olduğunu biliyoruz, eğer birlikte hareket edersek kazanacak olan Kars-Türkiye olacaktır. Haklıyız ve kazanmak şiarıyla kars kamu oyuna saygılarımızı sunuyoruz (Devam Edecek)
25 Mart 2011 Cuma 13:30
ikininide çok beğeniyorum
çok sevindim
adamların tipi yerinde şekli yerinde yakışıklı giyimlerini bilen pırıl pırıl iki insan bu kadar adayın içinde iki tane düzgün insan var biri nihat yıldız biri naif alibeyoğlu vallaha birazda tip önemli adama benzemeyenlerde aday olmuş
25 Mart 2011 Cuma 13:29
GELİYOR GELİYOR
ALLAHINA KURBAN
NAİFLE NİHAT YILDIZ GELİYOR İKİ KARİZMA İKİ YAKIŞIKLI
25 Mart 2011 Cuma 13:24
işte oylar
karslı
terekeme oy oranları Kars merkez 3.500,merkez köyler 2.800 arp.4.500 akyaka 2.500 susuz 2.000 selim 2000 toplam 16.300 2000 de ben ekleyeyim 18.300 başka var mı?TOPLAMI SADECE SARIKAMIŞ TAKİ KÜRT SEÇMEN KADAR.
25 Mart 2011 Cuma 13:17
terekeme aday
karslı
kardeşim bu terekemelerin ne kadar çok oyu var böyle.CHP liste bir,mhp liste 1,akp liste 2 ufak tefek partileride saymıyorum.Hepsini istiyorlar.Toplam 17 bin oyları var.Bunun 10 bini sağa sola dağılıyor.Geriye kalıyor 7 bin.İki tane kürt köyü kadar.Nedir bu terekeme tantanası.En baba ilçe arpaçay dır.toplam 4.500 terekeme seçmen var.en kabadayı partiye 2000 oy veriyor.Ayıp be,bu çağda bu ırkçılığı bırakın.Yerlinin sizin iki katınız kadar oyu var,biz susuyoruz.
25 Mart 2011 Cuma 13:14
kars
karsaşığı
TEK ADAY NAİF ALİBEYOĞLU!
25 Mart 2011 Cuma 13:11
ZEKİ HANÇERLİOĞLU
NE KADAR SAHTE BİR ADAM
YA UTANMADAN ADAY DEĞİLİM DİYOR ŞİMDİDE ADAYMIŞ BOŞUNA YAĞCILIK YAPIYOR BU ADAM HANÇER BOĞAZINA SAPLANINCA GÖRÜRÜZ DEFOLUP BU ŞEHİRDEN GİTMİŞSİN NE KADAR YÜZSÜZLER BU ŞEHİRDE OTURAN OLACAK BOŞUNA UĞRAŞMAYIN
25 Mart 2011 Cuma 13:09
GENÇ SARIKAMIŞLILAR
YENİ MAHALLELİ
TEK ADAYIMIZ NİHAT YILMAZ BAŞARILAR DİLERİZ KARS İÇİN EN HAYIRLI ADAY.NİHAT YILMAZ.
25 Mart 2011 Cuma 13:02
BIY BIIIIIIIIIIIIIIY
BIYYYYYYYYYYYYYYYYY
AYA 30 TİRİLYON NE DEMEK. OLA BU SEBO GARSI UÇURUFDA HABARIMIZ YOK. LELEM DÖYÜL SEBO UÇEEER. ACCIK ALDDAN UÇTA TÜŞERSEN BELİN İNCİMESİN AY SEBO.
25 Mart 2011 Cuma 12:10
karsın seningibi başarılı vekillere ihtiyacı var
hakan
sayın kars halkımız gecen dönemde dsp den aday olan zeki hancerlioğlu inşallah 1 sıradan gelirde karsın buna inanın zeki hancerli oglu gibi bir vekile ihtiyacı var bundan öncekileri denedik bir düşünün giden bu vekiller karsa neyaptı ha diyeceksiniz zeki neyapacak inşallah kazanırsa bunu göreceksiniz zeki hancerlioglu gibi başarılı insanlara bu güzel karsımızın ihtiyacı var inşallah o 1 sırayla gelirde karsımız güzel olacak inşallah
25 Mart 2011 Cuma 12:06
İYİOLUR
karslı
Nihat Beyin Aday Olması Demek CHP'nın Karsta var olacağı demek
25 Mart 2011 Cuma 11:08
demokratgüc
nihat bey
HAYIRLI OLSUN NİHAT BEY BU DÜZENDE BU CESURLUK KUTLUYORUZ İŞTE BUDUR CHP
25 Mart 2011 Cuma 10:25
Sebo
anili
Bizim sebo 30 trilyonu Karsa getirirken birz da suyu olmayan gendi köyüne getirseydi ya yalandan gabarir ben bele ettim ele ettim babaca hepsi yalan vallha onun otardığı gazdar yeni yumuttiyir o ne annar 30trilyondan yaz desen yazamaz bile...
25 Mart 2011 Cuma 10:02
GENÇ, AKTİF, BİLGİLİ,VEKİL
Kahraman
Tüm adaylara başarılar dilerim, HİZMET İÇİN KARSAve KARS HALKINA HİZMETİ YAPACAK ADAYLARINDAN TERCİHİMİZ SAFFET ÖZDEMİR BAŞARILAR DİLERİM YOLUN AÇIK OLSUN DENENMEMİŞİ DENEYELİM ŞAN VERELİM!
25 Mart 2011 Cuma 09:57
maalesef
seyfali
maalesef şehirimizde siyaset şövenizme dayanmakta ve kazanmak için terekeme aday koymak lazım ama aday mutlaka Kars'ta oturmalı.. Ayrıca denenmemiş bir isim olmalı, burada da halkçı tutumuyla Cengiz Daşdemir öne çıkıyor..
25 Mart 2011 Cuma 09:33
BAŞARILAR
ANKARALI BÜLENT
NİHAT YILMAZIN LİSTEDE İSMİNİ GÖRDÜM EN YAKIN ZAMANDA SECMEN LİSTELERİ ASKIDAN İNMEDEN KARSA GELİ KAYIT YAPTIRACAGIM NİHAT YILMAZ BEYE OY VERMEK İÇİN ANKARA DEMET EVLERDEN BÜLENT .BAŞARILAR..
25 Mart 2011 Cuma 09:02
BEKLİYORUZ ADAYIMIZI
SARIKAMIŞ
TABİKİ BU ADAY CHP DEN NİHAT YILMAZ NİHAT YILMAZ NİHAT YILMAZ.......................
25 Mart 2011 Cuma 08:59
çantacılar
karslılar
AK PARTİ,CHP ve MHP lilere sesleniyorum.Çantacılara yüz vermeyin.Yazıktır bu şehre.Bir defa derslerini verielim bakın ondan sonra hepsi Kars a nasıl da dört elle sarılacaklar.Bunların çoğu Ankara'da oturdukları mahalleye muhtar bile seçilemezler.Gelip burada zümrecilik yapıp bizi kandırıyorlar.Yeter artık.Bu seçimlerde Kars'ta yaşayanları aday gösteren parti kazanacak.Göreceksiniz.
25 Mart 2011 Cuma 08:34
DIŞARDAN GELEN ADAYLAR DEFOLUN
KARSDA OTURAN GELSİN
İSTEMİYORUZ DIŞARDAN GELENİ BU ŞEHİRDE EVİ BARKI OLMAYAN ADAMIN İŞİ NE VALLAHA KARSDA OTURAN BİRİ OLMAZSA OYLARIMIZ BDP GİDER ADAYLARIN ÜÇÜDE KARSDA OTURACAK YOKSA KİMSEDEN OY İSTEMESİNLER SEÇİMDEN SEÇİMEMİ KARS AKLINIZA GELİYOR.SİZ KARSI UNUTUN ARTIK O EŞEK KARSLI YOK KANDIRASINIZ SENİN ÇOÇUĞUNU İŞE VERECEM SENİ MÜDÜR YAPACAM BİZ OKUYUNCA İŞE GİRDİK MÜDÜRDE OLDUK BUNUN İÇİN BİZİM KARSDA OTURMAYAN BİRİNE İHTİYACIMIZ YOK
25 Mart 2011 Cuma 08:28
Ne azeri, ne kürt, ne terekeme, ne yerli
Humanist
Burada adayların etnik kimliklerini öne çıkaranları kınıyorum. Kars'ın adayı ne azeri, ne kürt, ne terekeme, ne yerli olsun. Kars'ın adayı İNSAN OLSUN İNSAN. Ben zümreciliğe sözde değil özde karşı çıkan Saffet Özdemir adayımız olsun diyorum.
25 Mart 2011 Cuma 08:24
karslı
nevzat yılmaz
burası savaş alanı değil şididen birbirinizi kırıyorsunuz adayların ve olacakların hepsine sagılarımı sunuyorum hepside kişiliği saglam demokrat insanlardır tek tek tanıyorum nevzat yılmaz
25 Mart 2011 Cuma 08:23
adaylar
haluk alemdar
chp adayları içerisinde oy potansiyeli de dikkate alınmalı cengiz taşdemirin sarıkamış kağızman ve kars merkezde alabileceği oy nedir oy alabileceği yeler akyaka ve arpaçay karsın artık çok az nüfuslu ilçeleri köyleriyle birlikte selim kağızman ve sarıkamışa hakim bir aday önerilmelidir bu mümkün olamazsa kars mekezde yoğun oy alma anlayışı değerlendirilmeli bu nedenlerle ilhami aras başarılı olacaktır. geçmiş seçimler referans anlamında önemli ancak toplumsal yapının değiştiği bilincin arttığı bir seçimde akpye karşı durabilmek gerek akpyide çok büyütmeyin gözünüzde yerel seçimler %38 oy aldığı en kuvvetli olduğu istanbulda bile problemler yaşadığını unutmayın bence chpnin iyi adayla şansı rahat rahat var
25 Mart 2011 Cuma 02:10
chp kars
mustafa
karsta kazanabilecek tek aday cengiz dşdemirdir. akyaka arpaçay bölgeleirinden yüzde 75 oy alacaktr
25 Mart 2011 Cuma 01:21
el elin derdini ne bilir
abdülkerim
Kars'ta oturmayan biri nasıl Kars'ın sorunlarına tercüman olacak? seçim zamanı ellerini ovuştura ovuştura gelen çantacılar ne bilecek benim köylümün su sorununu, geçim derdini? Bunları çözecek kişi bizimle aynı havayı soluyan, her gün şehrimizin sorunlarıyla yaşayan biri olmalıdır ve bence bu kişi dinamik karakteriyle Av. Cengiz Daşdemirdir. Kendisi kirlenmemiş bir isme sahiptir ve bizim dilimizi bilen biridir.
25 Mart 2011 Cuma 01:14
halk partili
kars için hayırlısı
arkadaşlar çirkinleşmeyelim bütün adaylarımız çok iyiler hepsi güçlü.ama ben karsta oturan genç ve önü açık kişilerin aday olmasını istiyorum.karsın soğunu çamurunu ve yolunu bilmeyen adam milletvekili olamaz.ilhami aras cengiz taşdemir olsunlar.ama cengiz taşdemir olursa büyük ilçelerden oy alacağını sanmıyorum.kişiliğine sözümüz yok.herkese bol şans
25 Mart 2011 Cuma 01:04
çantacı istemiyoruz!!!
kars halkı
Kars ta oturan olsun Cengiz Daşdemir olsun!!!
25 Mart 2011 Cuma 00:46
yüzyıl
yüzyıl
Süleyman Demirel’in başını çektiği DP’liler, referandumda olduğu gibi, seçimde de CHP’yi destekleme eğilimindedirler. Namık Kemal Zeybek’in DP genel başkanı olmasıyla birlikte bu eğilim daha da güçlenmiştir. Bu durumda, DP’nin oylarının önemli bir kısmının CHP’ye yönelmesi şaşırtıcı olmayacaktır. Bugün için CHP’nin oylarını %30’lara çıkartabileceği görülmektedir. Burada CHP tabanının ve "sol aydınlar"ın seçim çalışmalarına etkin olarak katılmaları, demoralize olmuş "sol" kesimleri bu durumdan kurtarmaları ve nihayetinde AKP’nin yaratmaya çalıştığı "algı"nın etkisizleştirilmesi büyük bir öneme sahip olmaktadır. Bunun yolu ise, kendilerine yönelik her türlü demoralize etme çabalarını etkisizleştirmekten ve etkin biçimde siyasete katılmalarından geçmektedir. CHP’nin tek başına alabileceği %30 oy oranı, Türkiye tarihi açısından önemli bir dönüşüme de yol açacaktır. Bilindiği gibi, 1960’dan günümüze kadarki seçim sonuçlarının, %30 "sol" ve %70 sağ oylar olarak "standart" bir orana sahip olduğu söylenir. Bu bağlamda, CHP’nin alacağı %30 oy oranı, ilk bakışta "yeni bir durum" olarak görülmeyebilir. Elbette tüm seçim sonuçları ele alındığında (1977 ve 1999 seçimleri dışında) "sol"un oy oranı %30’un altında olmuştur. Ancak 1995 seçimlerine kadar bu oy oranı içinde Kürt seçmenlerinin oyları da bulunmaktadır. 1995 sonrasındaki seçimlerde CHP, DSP ve HADEP/DEHAP/DTP/BDP oyları (1999 seçimlerindeki Ecevit "rüzgarı" dışında) %30’ları aşamamıştır.[4*] Bugün BDP’nin oy oranının %6-7 olduğu tartışmasız bir olgudur. Bu açıdan BDP oyları dışta bırakıldığında, CHP’nin tek başına alacağı %30 oy oranı tarihsel bir farklılaşmaya denk düşmektedir. Böyle bir seçim sonucu, Ecevit’in "efsanevi" 1977 seçimlerinde ulaşılan %41,3’lük oy oranına yakın bir sonuç durumunda olacaktır. Bu da alışıla gelen ve "ezber"e söylenen 30-70 dengesinin bozulması demektir. Üstelik CHP’nin bugün alacağı olası bir %30 oy oranı, etkin ve politize olmuş bir kitleye denk düşmektedir. Referandum sonuçlarında görüldüğü gibi bu kitle, uzlaşmaz biçimde AKP’ye karşıdır. Her ne kadar kolayca demoralize olabilse de, seçim sath-ı maili içinde politize olma düzeyinin yükseleceği kesindir. Son olarak, yandaş "medya"nın söylemiyle, "yargı reformu" adı altında Yargıtay ve Danıştay’ın ele geçirilmesi operasyonu sol kitlenin politizasyon düzeyinin yükseldiğini göstermiştir. AKP’nin yüksek yargıyı ele geçirme operasyonuna karşı, içlerinde İstanbul ve Ankara’nın da bulunduğu 24 baro başkanının yayınladığı bildiri ve buna karşı AKP yandaşı 37 baro başkanının bildirisi ülkedeki ayrışmayı ve politizasyonu açıkça göstermektedir.[5*] Öte yandan "yargı reformu"nun TBMM Adalet Komisyonu’ndaki görüşmeleri sırasında CHP’li üyelerin istifa etmesi ve halkı "sokak sokak" direnişe, "direnme hakkı"nı kullanmaya çağırması da, seçim döneminde kutuplaşmanın ne ölçüde sertleşeceğinin göstergesidir. Her ne kadar CHP, "direnme hakkı"nı "demokratik bir hak" olarak anlatma çabasına girmişse de, "direnme hakkı"nın 1789 Fransız Devrimi’nin İnsan ve Yurtaş Hakları Bildirgesi’nin özünü oluşturduğunu, "baskıya karşı direnme hakkı" olarak ifade edildiğini söyleyebilme cesaretini gösterememiştir. Siyasette her hamle bir karşı hamleyle yanıtlanır. CHP’nin attığı her adıma karşı AKP de bir adım atmaktadır. AKP, bir yandan sol kitleyi demoralize etmeye çalışırken, bir yandan da sağ seçmen kitlesini ajite etmeye çalışmaktadır. Bunun için kullandığı en temel "argüman", "bölgesel güç" söylemidir. "One minute"den Marmara gemisi olayına kadar Ortadoğu’nun ve "islam dünyasının" "yeni lideri" propagandasıyla tüm milliyetçi-islamcı duygular kışkırtılmaktadır. Her ne kadar Lübnan "krizi"nde şirket ortağı oldukları Hariri’nin yanında tutum alarak önemli bir prestij kaybına uğramışlarsa da, Mısır’da gelişen olayları kullanarak yeniden "Ortadoğu’nun yeni sultanı" söylemini güçlendirmeye çalışmaktadırlar.
25 Mart 2011 Cuma 00:40
yüzyıl
yüzyıl
CHP’nin bu AKP politikaları ve operasyonları karşısında yapabileceği fazlaca bir şey yoktur. CHP’nin elinden gelebilecek olan tek şey, tekil düzeyde oylarını artırmaya çalışmaktan ibarettir. AKP’nin kitle içindeki temel propaganda aracı, her ne kadar "CHP/Sol" korkusunu yaygınlaştırmaksa da, bu araç sadece sağ seçmen kitlesine yöneliktir. Bu da CHP’nin etkili bir seçim çalışması yürütmesini engelleyecek özelliğe sahip değildir. Bu nedenle asıl hedef CHP’de toplaşan "sol kitle"nin demoralize edilmesidir. "Sol kitle"nin demoralize edilmesi için de, temel olarak AKP’nin %45 oy oranıyla yeniden iktidara geleceği "algısı" yaratılmaya çalışılmaktadır. Bu temel "algı" yaratmada, şüphesiz en etkili araç "medya"dır. "Yandaş medya", her türlü aracı ve fırsatı kullanarak AKP’nin %45, hatta %50 oyla yeniden iktidar olacağı "algısı" yaratma peşindedir. Bu temel çabanın yanında, CHP içindeki sorunlar, küçük ve önemsiz hatalar abartılarak "bu CHP’den hayır gelmez" "algısı" da oluşturulmaya çalışılmaktadır. 12 Eylül referandumu akşamı görüldüğü gibi, Kemal Kılıçdaroğlu’nun oy kullanamaması referandumdan bile daha önemli hale getirilmiştir. Sol, sol kitle uzun yıllardır demoralize durumda kalmıştır. Her seçim öncesinde umutlanmakta, ancak seçim sonuçları karşısında "kişisel bozgun havası" içine girerek geri çekilmekte ve siyasetten uzaklaşmaktadır. Ancak 29 Mart 2009 yerel seçimlerinde AKP’nin oylarının %38’e düşmesiyle birlikte, bu demoralize hava belli ölçülerde dağılmış ve ardından Kemal Kılıçdaroğlu’nun CHP genel başkanlığına seçilmesiyle birlikte büyük ölçüde etkisizleşmiştir. Ancak referandumdan beklenen "sonuç" çıkmayınca, bir kez daha demoralize olmuş, ancak eskisi gibi tam anlamıyla apolitik bir tutum içine de girmemiştir. CHP’nin oylarını artırmasının yolu, bir yandan demoralize hava içinde apolitikleşen "sol kitle"nin sandığa gitmesini sağlamaktan, öte yandan CHP tabanını harekete geçirmekten geçmektedir. AKP’nin yaratmaya çalıştığı "algı" da, bu duruma karşı geliştirilmiştir.
25 Mart 2011 Cuma 00:37
yüzyıl
yüzyıl
En kritik" seçim, çünkü Recep Tayyip Erdoğan ve AKP için "ölüm-kalım" seçimidir. Üstelik 2007 seçimlerinde olduğu gibi %47 oy oranı AKP için tek başına yeterli değildir. "Hesaplar", "ılımlı islam"ın mutlak egemenliğini sağlayacak bir "ılımlı islam anayasası" hazırlanması ve Recep Tayyip Erdoğan’ın (en yakın olasılık olarak) 2012’de cumhurbaşkanı değil, "devlet başkanı" olarak devletin tepesine yerleşmesi üzerine yapılmaktadır. Açıktır ki, bu da AKP’nin "anayasayı tek başına değiştirebilecek bir çoğunluğa", yani 367 milletvekili çıkarmasını sağlayacak bir oy oranına (%50) sahip olmasını gerektirmektedir. Öte yandan Recep Tayyip Erdoğan’ın "devlet başkanı" olabilmesi için de, seçimlerde AKP’nin %50 oy oranına ihtiyaç vardır. Aksi halde, yani bu oy oranının altında kalındığında, birilerine tavizler verilmesi, uzlaşmalara gidilmesi zorunlu olacaktır. Diğer yandan "AKP karşıtları"nın, asıl olarak da CHP ve MHP’nin toplam %45’ler düzeyinde oy alması ya da AKP oylarının %40’ların altına düşmesi durumunda AKP’nin yeniden iktidar olabilme olasılığı da büyük ölçüde tehlikeye düşecektir. Bu durumda ise, AKP "yandaşları"nın sekiz yıllık iktidar döneminde servetin el değiştirmesiyle sağladıkları üstünlüklerini tümüyle yitirmeleri söz konusudur. Özellikle muhalefet partilerinin AKP’den "hesap" soracaklarını açıkça ilan ettikleri bir ortamda, sadece kazandıkları servetlerini değil, doğrudan kendi varlıklarını bile yitirebilecekleri de açıktır. Bu da 12 Haziran seçimlerini "en kritik" seçim yapmanın ötesinde, AKP için "ölüm-kalım" seçimi haline getirmektedir. İşte bu "en kritik" seçim ortamında tüm silahlar siyaset sahnesine sürülmeye başlanmıştır. Amaç, her türlü yol ve araç kullanılarak amaca, yani mutlak çoğunluğa ulaşmaktır. AKP, kendisi için olmaz-sa-olmaz olarak düşündüğü %45-50 oy oranına ulaşabilmek için, herşeyden önce 29 Mart 2009 yerel seçimlerindeki %38’lik oy oranını yükseltmek, en az %7-10 civarında bir oy artışı sağlamak zorundadır. Bunun olası üç yolu vardır. Birincisi, 12 Eylül referandumunda kendi saflarında yer alan "ülkücüler" aracılığıyla ve milliyetçi söylemle MHP’nin oylarının bir bölümünü kendisine çekmektir. Özellikle MHP’nin Anadolu’nun küçük illerinde ve kasabalarında yoğunlaşmış olan seçmen kitlesi "bire-bir" ilişkiye çok açıktır. Edilgen durumdaki "ülkücüler" çok kolaylıkla ayrıştırılabilmektedir. Devlet Bahçeli’nin "devlet adamı sorumluluğu"yla, "devletin bekası için" "ülkücüler"i pasifize etmesi de bu ayrışmayı kolaylaştırmaktadır. Diğer yandan PKK’nin "ateşkes" ilan etmesi MHP’nin milliyetçi söyleminin şiddetini azaltmıştır. "Eski ülkücüler" denilen ve sola karşı "eski tarzda" şiddetten yana olan kesimin, AKP tarafından sağlanan "avantalar" ile soyut bir "milliyetçilik" söylemi içinde AKP saflarına alınabilmesinin zemini oluşmuştur. MHP’nin küçük yerleşim yerlerindeki örgütlülüğü, BBP örneğinde de görüldüğü gibi, kolayca saflaştırılabilmektedir. Bu "siyaset"in temel araçlarından birisi "eski ülkücüler"in Alparslan Türkeş döneminden itibaren MHP tarafından dışlanmışlıklarıyla belirlenen MHP karşıtlığıyken, diğeri MHP’nin "devlet adamı sorumluluğu" görünümü altında milisleri pasifize etmiş olmasıdır.
25 Mart 2011 Cuma 00:35
bele
Bu ne atış
Benim adayım Sebahaddin Şengül. Ama karsa aktardığını söylediği 30 trilyonun sadece 30 lirasını kanıtlarsa benim adayım Sebahaddin şengül olacak. Ya bu nasıl bir cahil cessreti? Bu adam bizi aptalmı sanıyor. Karsa 30 trilyon girmiş olsaydı kars paris olurdu. CHP yöneticilerinden rica ediyorum bu beyefendiye 30 trilyon liralık parayı Karsın neresine getirmiş, bu para yoksa Anideki ermeni hazinesimi? Böyle yalan dolan oyunlara CHPyi alet eden bu vatandaşı CHPliler sorgulamalı.
24 Mart 2011 Perşembe 23:58
kars
Bahattin
chpnin milletvekili çıkaramadığını herkes biliyor kaç dönemdir.benim oyum akp ye ama nihat yılmaz olursa chp bir milletvekili hatta iki bile çıkartır hepimiz biliyoruz bunu bu benim fikrim diğer adaylarada saygılar Bahattin
24 Mart 2011 Perşembe 23:49
kars
Doğu Kaya
chp karstan götüremez.2 akp 1 bdp alır.chp ve mhp avucunu yalar.ben isterim ki chp alsın bir vekil ama çok çok zor.ayrıca o gitsin bu gitsin deniliyor da bana göre chp nin liste başı naif alibeyoğlu olmalı.chp ye yakışacak tek isim odur.sosyal kişiliği ve demokrat duruşu chp ye yakışıyor naif başkanın...
24 Mart 2011 Perşembe 23:43
BİZE
NEMUTLU
YARIN ADAY OLUNCA SÖNMEDEN YURDUMUN ÜSTÜNDE TÜTEN EN SON OCAK OBENİM MİLLETİMİNDİR ANCAK
24 Mart 2011 Perşembe 23:39
nihat yılmaz
saygı
chp ismiyle yorum yapan arkadaşım desteklediğin insanlar için yorumunu yapman yeterlidir saygısızca eleştirilerin,ve tavrın çirkinlişme yönünde ne yazık ki ve bizler sadece adayamızı desteklediğimiz belirtmek için buradayız tartışmaya kapalıyız.
24 Mart 2011 Perşembe 23:38
nihat yılmaz
saygı
nihat yılmazın destekçisiyiz her daim,ve her daim saygıdan yanayız...
24 Mart 2011 Perşembe 23:33
NİHAT YILMAZ
CHP
YARIN ADAY GÖSTERİLMEYİNCE DİĞER PARTİDEKİ KAHRAMAN IRKIMA BİR GÜL NE BU ŞDDET..
24 Mart 2011 Perşembe 23:32
NİHAT YILMAZ
CHP
YARIN ADAY GÖSTERİLMEYİNCE DİĞER PARTİDEKİ KAHRAMAN IRKIMA BİR GÜL NE BU ŞDDET..
24 Mart 2011 Perşembe 23:32
işe bakın
M. Özen
Naif başkan Saffet Beye sebep aday olmuyor ama Şener Özdemir aday oluyor. Çok komik.
24 Mart 2011 Perşembe 23:31
LİDER
KANKA
bencede tahminle olsaydı sende hakim olurdun sonra yorum yazardın en büyük nihat yılmaz
24 Mart 2011 Perşembe 23:29
can
saygılı
kuş beyinli sensin terbiyesiz zeten senin gibi salaklar işimiz yok seninkonuşma hakkın hiç yok çok sacma bey en büyük chp
24 Mart 2011 Perşembe 23:21
kim ne zaman neredeydi
selimli
Milletvekili Genel Seçimine katılan adaylar 2002 Ankara 1 nolu seçim çevresi BBP 1.Umut Yılmazel 2.Osman Karaarslan 3.Fadıl Açık Murat Bahadır
24 Mart 2011 Perşembe 23:18
nihat yılmaz ekibi
chpli
ni.hat yılmazın bilgisayar başındaki ekibi çok güzel çalışıyor.ama benden size tavsiye dakikalara dikkat edin aynı dakikalarda yorum yzıyorsunuz birde yazım tipinizi değiştirin çok belli ediyor :D
24 Mart 2011 Perşembe 23:16
kim ne zaman neredeydi
sarıkamışlı
Milletvekili Genel Seçimine katılan adaylar 1995 İstanbul 1 nolu seçim çevresi ANAP 1. Korkut Özal 2. Ali Coşkun 3. M.Cavit Kavak 4. Güneş Taner 5. Halit Dumankaya 6. Selçuk Maruflu 7. Ali Tiğrel 8.Ümit Yılmazel 9. Arslan Dağar 10. Hayrettin Elmas
24 Mart 2011 Perşembe 23:15
herşeye rağmen
SALİHA
ne yüzle geldin kardeş bence sen bir sokağa çıkda nihat yılmazı ve ailesini sor sonra yorum yaz zurnanın son deliğide sensin saygılarSS
24 Mart 2011 Perşembe 23:14
yüzyıl
yüzyıl
100 yıl önce milletvekili olma kriterleri: Birincisi: Milletvekili adayı, aday olacağı şehirde uzun süreli oturmuş, yaşamış olmalı, halkın mizacını iyi bilmeli. Bir şehirde oturmamış veya çıkıp gideli uzun zaman olmuş adamların bir kere iyi olup olmadığı bilinemez. İkincisi: Şehre yarayacak her türlü kanunu ve o şehir halkının saadetini icap edecek şeyleri düşünüp beğenmeye ve böyle bir arayan toplamaya muktedir olmalıdır. Üçüncüsü: Devletin şan ve şerefini düşünmeyecek kadar cahil olmamakla birlikte, sefih de olmamalıdır. Çünkü kendi malı kendine teslim edilemeyen sefih bir adama bu gibi vazife verilemez. Dördüncüsü: Hükümetin kanunsuz ve haksız işlerini yüzüne beraber söylemek hususunda kimseden korkup çekinmez ve ölmekten bile kaçınmaz, dünya için kimseye müdane etmez olmalıdır. Beşincisi: Parayı görünce her şeye boyun eğecek kadar bağrı yufkalardan ve parayı çok sevenlerden olmamalıdır. Yoksa milletin menfaati zayii olmak ihtimali ziyadeleşir ve memleketi açık açık uçuruma sürekler. Altıncısı: Memuriyetini muhafaza etmek ve başka bir menfaatini korumak için şuna buna yüzsuyu dökmüş (ağlamış), kendisine haksızlık edenlere göz kırpmış, kendisi haksızlık etmiş olmamalıdır. Yedincisi: Rüşvet almış, para ile onun bunun hakkını satmış, mahvetmişlerden de olmamalıdır. Sekizincisi: Halk içerisinde zulmü, işkencesi olanlardan olmamalıdır. Dokuzuncusu: İki sözlü, ikiyüzlü adamlar da milletvekili olamaz. Onuncusu: Şunun bunun ayıbını arayan, daima iki kişi arasındaki gizli sırları anlamaya çalışan, hiç yoktan tertip türetenler de aday gösterilmemelidir. Onbirincisi: Milletvekilliği bittikten sonra kendini idare edecek bir işi veya zenginliği olmayanlar da aday gösterilmemeli. Çünkü bu özellikleri olmayan kişiler hükümetin ayıbını örtüp boyun eğmeye mecbur kalırlar.
24 Mart 2011 Perşembe 23:14
NİHAT YILDIZ
NEVİN
KESİN LİSTE BİR NİHAT YILDIZ LİSTE İKİ CENGİZ DAŞDEMİR ÜÇ SEBAHATTİN ŞENGÜL MÜKEMMEL OLUR
24 Mart 2011 Perşembe 23:10
tahminle olsaydı
bu işler
bende karsa deniz getireceğimi söylerim ne yapmış karsa ne hangi yatırım hangi ev hani eee izmirden atmak kolay o şahsa söyleyin boşuna uğraşıyor karslı karsda oturana verecek
24 Mart 2011 Perşembe 23:04
seninde konuşma hakkın yok
çok saçma
izmirdeki adam ne anlar burdaki çamurdan soğuktan be kuş beyinli insan tabiki karda oturacak öğle çantacılara oy yok senin gibi yalakalarada fırsa vermeyeceğiz kim takar nihat yılmazı gitsin izmirden aday olsun tedaşı soydu yetmezmi şimdide karsımı soyacak
24 Mart 2011 Perşembe 23:01
neden
aliye
ben izmirde oturan bir karslıyım karsın sorunlarını bilmek için orda oturmak lazımsa her şehre bir meclis yapsınlar ozaman..nihat yılmazı izmirden tanıyorum ve neler yapabileceğini tahmin edebiliyorum
24 Mart 2011 Perşembe 22:57
kim olursa olsun
zeki naci olmasında
bu işler burs vermekle olmaz benim şehrime kazandıklarından ne yaptılar hiç bir şey eee ne yüzle oy istiycen kaz pişirip millete dağıtmakla olmaz hangi hizmeti veriyorsun bu şehirde birde çetin bilgir olmasın
24 Mart 2011 Perşembe 22:57
karsda otursun
pervin
karsda otursun bizden oy istesin birde denenmemiş olsun bunu hakkeden cengiz daşdemir nihat yıldızdır.ama bu yarışı kim kazanır bilemem benim duyumum en güçlü bu ikisi çünkü karsda oturuyorlar ve gürsel beyin birisi akrabası hangisi bilmiyorum
24 Mart 2011 Perşembe 22:52
NE YÜZLE GELDİN
ZEKİ NACİYE HAYIR
HİÇ Mİ UTANMASI YOK BU ADAMIN AYIP SANKİ KARSDA OTURUYOR BİRDE BURDAN ADAY NİHAT YILMAZDA KİM BU HİÇ ZATEN YORUM YAPMAYA BİLE DEĞMEZ ÇETİN ZURNANIN SON DELİĞİ KARSDA OTURAN ÜÇ KİŞİ VAR BUNLARDAN ÜÇÜ SIRAYA GİRECEK
24 Mart 2011 Perşembe 22:48
ilhami aras
edip
şimdi arkadaşlar eğri oturup doğru konuşalım ben ilhami beyi az çok tanırım.adam sosyalist bir insan ve halkı için yardım etmeyi seven biri.öncelere bakalım kağızmanda chp bitmişti ilhami bey belediye başkanlığına girerek(kazanamayağını bilerek)partiyi yeniden canlandırdı ve parti gittikçe büyüyor.bu adamın hakkı yiyilmez.bence 1.sıra olsun azimli ve istekli biri parti için gönlünü vermiş biri.diğer adylara gelirsek hepsi biribirnden değerli.
24 Mart 2011 Perşembe 22:45
aaaaa
yunus
chp adayları birbirinden değerli ama ilhmai aras hem sevilen hem sayılan bir şahsiyettir gerek bilgisi gerek ailesi kars için yakışan bir şahsiyettir.yorumlara bakıyorumda bu biribrini kötüleyici yorum yapanlar bence chp li olamaz.yakışmıyor bize demekki herkes koltuğu düşünüyor.kimse partimizi düşünmüyor.bakın çoğu yorumu aynı kişi yazmış.kendi çalıp kendi oynamış.böyle olmaması lazım
24 Mart 2011 Perşembe 22:32
karsı seven
ayle dostu
Özdemir aylesinin bir dostu olarak Şener beyden adaylığını koymamasını rica ediyorum. Özdemir ayleside o ayleyi seven biz dostlarınızda artık genç kardeşimiz Saffet beyi istiyoruz. Saffet beyin başarılı olacağını ve karsa faydalı olacağını biliyoruz. Lütfen büyüklük yap. Tüm aylen sana karşı ama seni kırmamak için söylemiyorlar. Dostça söylüyorum aday olma. Saygılar
24 Mart 2011 Perşembe 22:14
TEŞEKKÜRLER Nihat Yılmaz
merve
Öncelikle tüm adaylara saygılarımı sunarım. Nihat Yılmaz,İZMİR Kars Ardahan Iğdır Dernek Başkanlığı yaparken Karsda lise okuduğum dönemde benim gibi yüzlerce kişiye verdiği gibi banada burs verip dersaneye gidebilmemi sağlamıştı. TEŞEKKÜR EDERİM NİHAT YILMAZ .. MEZUN OLDUM ÜNİVERSİTEDEN VE AİLEMİN YANINDA KARSDAYIM İŞ SAHİBİYİM SAYENDE. AİLEME DESTEK OLUYORUM . BENİM GİBİ YÜZLERCE KİŞİYE VERDİĞİN BU OLANAK İÇİN SONSUZ SEVGİMİ TEŞEKKÜRLERİMİ İLETİYORUM. TABİKİ OYUMUZ SİZE VE CHP YE İYİKİ VARSINIZ VEKİLİMİZ ..
24 Mart 2011 Perşembe 22:14
TECRÜBELİ ABİLERİMİZE
MUSA GÜVEN
BİR SÖZÜMDE TECRÜBELİ ABİLERİMİZE. BU ABİLERİMİZE ARTIK YETER. ŞENER BEY, BURÇAY BEY, ZEKİ NACİ BEY, ÇETİN BEY, MUHAMMET BEY HEPİNİZİ TANIYORUM VE SAYIYORUM AMA LÜTFEN SAFFET BEY GİBİ KARDEŞLERİNİZİN ÖNÜNÜ AÇIN. ŞENER ABİ İNŞALLAH AKLISELİM DAVRANIR VE BAŞVURMAZ. ÖZELLİKLE ŞENER ABİNİN ŞAHSINDAN BUNU İSTİRHAM EDİYORUM. SAYGILAR...
24 Mart 2011 Perşembe 22:04
kars
mehmet
KARSTA YASAYAN KARSIN SORUNUNU BILEN INSALAR SORUNLARINA KIMIN COZUM OLACAGINI DAHA IYI BILIRLER ELBET..
24 Mart 2011 Perşembe 22:04
SAYIN SAFFET ÖZDEMİR
MUSA GÜVEN
DEYERLİ HEMŞERİLERİM, BEN ANKARA'DA YILLARDIR YAŞAYAN BİR AZERİ KARDEŞİNİZİM. SAFFET BEYİ UZUN YILLARDIR TANIRIM. SAMİMİYETLE SÖYLÜYORUM BU LİSTEDEKİ EN DEĞERLİ ABİLERİMİZİN HEPSİNDEN DAHA ÇOK SAFFET BEY O MAKAMA LAYIKTIR. BEN BİR MHP SEMPATİZANI OLARAK KARS İÇİN SAFFET BEY ABİMİZİ ÖNERİYORUM. HERKESE SAYGILAR.
24 Mart 2011 Perşembe 22:00
NİHAT YILMAZ BEY
SUSUZLULAR
NİHAT YILMAZ BEY SENİ GÖRDÜK YA ÇOK Bİ MUTLU OLDUK SENİ DESTEKLİYOR KÖYLÜ, OYUMUZ YİNE SANA ALLAH YOLUNU AÇIK ETSİN MECLİSE GİRESİN. YÜREĞİ GÜZEL NİHAT YILMAZ BEY VAROLASIN
24 Mart 2011 Perşembe 21:52
chp
sinan demircioğlu
ooo listede Nihat Yılmaz var.. Bütün aday adayları dağılabilir benden söylemesi...
24 Mart 2011 Perşembe 21:41
nihat yılmaz
seda yalçın
nihat yılmaz karsı ve karsı halkını en ıyı şekilde temsil edebilecek saygın ve basaralı bir aday kendısını desteklıyor,basarılar dılıyoruz
24 Mart 2011 Perşembe 21:29
Eskiler artık çekilmelidir
KARS-KARS
Yıllardır Kars'a uğramaması bir yana, vekilliği sırasında Süt Fabrikası ve Et Balık Kurumunun satılmasına göz yuman Sn. Zeki Naci TARHAN tekrar aday olamyı nasıl düşünmektedir???? Süt fabrikasının ihracat yaptığı bir dönemde satılmasına göz yummuşlardır... bu saatten sonra Kars için ne yapacaklar merak ediyorummmm.....
24 Mart 2011 Perşembe 21:12
SENMİ KARILIK YAPACAKTIN
BOŞANMA LAFINA KIZIYORUM
KİM KİMİ BOŞAYACAĞINA SEN Mİ KARAR VERECEN BE GERİ ZEKALI ÖĞLE ORDAN HAVLAMAYA BENZEMEZ MİLLET KARIDA ALI KARIDA BIRAKIR SANA GİREN NE MİLLET DELİSİNDEN KURTULUYORSA SANA NE SENMİ GİDECEKTİN BOŞANANLARA
24 Mart 2011 Perşembe 21:12
saliha hanıma
Sefa
saliha hanım sizi destekliyorum ztn adamın oğlu deyimim bile düzgün yazamamışş :D saf
24 Mart 2011 Perşembe 21:11
tedaşı soyonlarda var belediyeyi soyanlarda
kızma birader
insanlar aptal değil herkes bir yeri soymuş herkesin hayatında birşeyler olmuş
24 Mart 2011 Perşembe 21:09
CANIM
SALİHA
sen kendinide parçalasan boştur herkes nihat yılmazı ve ailesini tanıyor sayın bu ne pehris bu ne lahana turşusu kardeşS
24 Mart 2011 Perşembe 21:07
düzeyli yorumlar lütfen...
SOSYAL DEMOKRAT
Av.Cengiz DAŞDEMİR'in kardeşinin özel hayatın üzerinden siyaset yapmaya çalışanları kınıyorum. Siyasette etik davranılmalıdır...Cengiz DAŞDEMİR'i ve ailesini kars halkı iyi tanımaktadır... "güneş balçıkla sıvanmaz" diyorum bu konuda.... yorum yapan şahıs her kimsse Cumhuriyet Halk Partisi adayları hakkında yorum yapma hakkına sahip hissederken şunu da sorgulamalıdır. yorumu kadınları aşağılayan ve mal statüsünde değerlendiren bir anlam taşımaktadır. Sosyal demokrat insan düşünce yapısına sahip olmadığı kadına saygısının olmamasından bellidir!!!! kimse kimseyi boşamaz, bireyler ortak kararları sonucunda boşanır ve buna 3. şahısların yorum hakkı söz konus değildir. özel hayata saygı lütfennnn...
24 Mart 2011 Perşembe 21:04
ÇILDIR
figen
CHP NİN BÜTÜN ADAY ADAYLARINA SAYGI DUYUYORUZ AMA TERCİHİMİZ NİHAT YILMAZ
24 Mart 2011 Perşembe 21:03
SELİMLİYE
MELİH
BENCE ADINI DEĞİŞTİRSİN BAŞKA ÇARE YOK
24 Mart 2011 Perşembe 20:58
İLETİŞİM
EMRE
değerli hemşerim nihat yılmazın ailesi her zaman dürüst olarak tanınmış ve bilinmiştir selehattin beyribeye nnnevzat boşkuşada destek versede dürüstlüğünü hiç bir zamanda elden bırakmamıştır lütfen terbiyeni bozma chp tüm adaylara başarılar
24 Mart 2011 Perşembe 20:56
izmir manisa kars ADD
kafkas kartalı
öncelikle karsımız için hayırlara vesile olsun. bir karslı unutmaması gereken eskiden: turizmin,hayvancılığın,tarımın,uygarlığın,aşıkların,şekerin,kaşarın,kaysının,kayağın ve en önemlisi okuma oranının yüksek olduğu merkezi diyebilinecek; türk,kürt,azeri halklarının kardeşçe yaşadığı bir kent idi şimdi ise erz'un bir ilçesi (ucube) bir şehir..karsda ki en büyük sorun işsizlik ve eğitim olarak saptanmıştır anketlerde.karslılar onurludur gereken cevabı akp ye tokat gibi verecekti... 1 Nihat yılmaz 2 İlhami aras 3 Cengiz daşdemir
24 Mart 2011 Perşembe 20:55
saygın
DAĞLAR
SAFFET ÖZDEMİR NİHAT YILMAZ ÇETİN BİLGİR HEPSİ DEĞERLİ VE SAYGIN İNSANLARDIR LÜTFEN KIRICI YORUM YAPMAYIN ...!
24 Mart 2011 Perşembe 20:55
Av. Cengiz DAŞDEMİR
CHP-KARS
Karsta solun kan kaybettiği dönemlerde de solu ve karsı yalnız bırakmamış, dürüst, saygın ve ilkeli adayımız Cengiz DAŞDEMİR yolun açık olsun....
24 Mart 2011 Perşembe 20:54
Av. Cengiz DAŞDEMİR
CHP-KARS
Karsta solun kan kaybettiği dönemlerde de solu ve karsı yalnız bırakmamış, dürüst, saygın ve ilkeli adayımız Cengiz DAŞDEMİR yolun açık olsun....
24 Mart 2011 Perşembe 20:54
NİHAT YILMAZ CHP
SELİMLİ
Nihat YILMAZ kardeşim allah yardımcın olsun seçimi kazanmak istiyorsan diğeriğle karıştırılmaman gerek ya adını yada SOYADINI değiştir.
24 Mart 2011 Perşembe 20:54
KURBAN OL NİHAT YILMAZA
BU NE YA YAA
YAA NE SALAK İNSANLARSINIZ at gözlüklerini çıkarınn nihat yılmaz hep demokrattır ve nereye gtse ora aday yapar emin olun salakça yorum yapmayın kmseyi kötülemeyin aptallık yapmayın adam olun kendinize gelin..!!!!
24 Mart 2011 Perşembe 20:51
40 BİN OY 16 BİN TERCİH TEK BAŞINA
DAĞLAR
40 BİN OY 16 BİN TERCİH TEK BAŞINA NİHAT YILMAZ ALMIŞTIR..!
24 Mart 2011 Perşembe 20:51
NİHAT YILMAZ
DAĞLAR
NİHAT YILMAZ BU GÜNE KDR YAPIŞ OLDUĞU BAŞARILARLA BİRLİKTE MİLLET VEKİLLİĞİNE ADAYLIĞINI KOYDUMUŞTUR VE BAŞARILARININ DEVAMINI DİLİYORUM...CHP NİN BÜTÜN ADAYLARINI SEVİYORUZ AMA TERCİHİMİZ NİHAT YILMAZ ŞİMDİDEN HERKESE TEŞEKKÜRLERİMİ SUNUYORUZ
24 Mart 2011 Perşembe 20:49
BUNE PEHRİZ NE LAHANA TURŞUSU
BUNE YA
Bu Nihat YILMAZ nezam CHP li oldu her seçimde başka partilerin peşinde koşan kendi biryerden aday gösterilmeyince her seçim kim ona ve onun akrabalarına yararsa ve hiç önemli değil partisi onlara destek veren Nihat YILMAZ değilmi.Arkadaş CHP ye yazıkdır aday adayı olmuş ama böyle insanların CHP adaylığını hiç düşünemiyorum.CHP nin adayı SAFFET ÖZDEMİR çETİN BİLGİR GERİYE KALANLARA SAYGILAR....
24 Mart 2011 Perşembe 20:45
göle
HOCA
nihat yılmaz siz karsda ilk elektirik kurumunu kuran yüzlerce kişiyi ekmek sahibi eden karssın 800 köööyüne elektirik veren 15 yıl izmirde kars ığdır ardahan dernek başkanlığı yapan nihat bey olarak chp de görmek bizleri gururlandırdı yolun açık şansın bol olsun
24 Mart 2011 Perşembe 20:42
SUSUZLUYA
terekeme
SUSUZLU isimi yazan şahıs o kadar saçmalıyor ve zihinsel dğerlerden uzaksın ki, Çetin BİLGİR'den önce susuzu bilen kimdi, Çetin Bey ile susuz kimlik kazandı, böyle bir ilçenin olduğu hatırlandı, sen şimdi çıkıp kendi ilçene gelme diyorsun, Çetin Bey susuza gelecek sen eğer sende eğer delikanlıysan çıkar burada söylediklerini yaparsın, zırvadan başka bişey yapmıyorsun, Allah bilir cebinde 3 kuruşun yok bir de domates alıp, yumurta alıp atacaksın, terekemenin dediği gibi "ite bak, yattığı yere bak"
24 Mart 2011 Perşembe 20:41
Nihat Yılmaz
Doğan
Liste başı kesinlikle Nihat yılmaz olmalıdir..Karsa ve kars halkına çok emeği olan bir insandır..
24 Mart 2011 Perşembe 20:38
Garsın Gökçeği
Nevin Bahar
12 Haziranda Kars Yeniden CHP’nin Kalesi Olacak! Mustafa Kemal Atatürk’ün İlkelerine bağlılıkları ve Karsımız için alın terleri döküp, yürekleriyle , dik duruşlarıyla kararlılıklarıyla yılmadan çalışan, aday adaylarının biyografilerine baktığımızda Saffet Özdemir ve Cengiz Daşdemir Karsımız için BÜYÜK ŞANS OLACAK! ...
24 Mart 2011 Perşembe 20:36
BAŞARILAR
Melahat
nıhat yılmaz seni seviyor sonsuza kadar destekliyoruz ve seni vekilimiz olarak görmek istiyoruz
24 Mart 2011 Perşembe 20:34
NİHAT YILMAZ
karslı
NİHAT YILMAZ BEY, KARSA TEDAŞI KURAN BİNLERCE ÇOK KARSLI HEMŞERİSİNE İŞ VEREN KÖYLERİMİZE ELEKTRİK GETİREN.. NİHAT BEY YÜREĞİMİZ VE OYUMUZ SENİNLE GİRMİŞ OLDUĞUN BU YOLDA SANA VE CHP YE ÇALIŞMAKTAN GURUR DUYUYORUZ. HEMŞERİLERİN ..
24 Mart 2011 Perşembe 20:33
SENSİZ CHP BU SEÇİMDE KAYBEDER
levent
gerçek hzmet adamı diye niteleyebileceyim ve karsa yararı olacak insanlardan biri olduguna inandıgım NİHAT YILMAZ beye girmiş oldugu bu hizmet yolunda sonuna kadar başarılar dilerim
24 Mart 2011 Perşembe 20:24
yolun açık olsun
suat
karsa ve karslıya yakışır isimlerden birisi olarak gördüyüm NHAT YILMAZA girmiş oldugu bu yolda sonuna kadar destek vermekden gurur duyuyorum karsımıza hayırlı ugurlu olsun ampül sönecek CHP ile kars da 3 yıldızlı güneşler dogacak herbir aday adayı deyerli olan chp de şimdin başarılar dilerim gönlüm ilk olarak nihat yılmazadan yana hzet yolunuz hayırlı ugurlu olsun
24 Mart 2011 Perşembe 20:18
NİHAT YILMAZ
MAHMUT
GERÇEK DEMOKRAT GERÇEK HALKÇI NİHAT YILMAZ..
24 Mart 2011 Perşembe 20:16
NİHAT YILMAZ
karslı
NİHAT YILMAZ, KARS HALKI SENİ HEP SEVDİ .. İNANDI,GÜVENDİ,DESTEK VERDİ. CHP İLE OYLARIMIZ YİNE, NİHAT YILMAZA!
24 Mart 2011 Perşembe 20:10
SELİMSENİN İLK SIRAYI ALMANI BEKLİYOR CHP
SELİMLİ
Nihat YILMAZ selimdeki konvoyun ben organiza yapacağım.seni sonuna dek yanlız bırakmayacağım.şansın bol olsun...
24 Mart 2011 Perşembe 20:04
SARIKAMIŞ
KÖY MUHTARI
NİHAT YILMAZ BEYİ LİSTEDE GÖRÜNCE ÇOK SEVİNDİM KÖYÜMÜN %75 OYU SENİNDİR NİHAT BEY.ZATEN KÖYÜN YARIDAN FAZLASI KENDİ AŞİRETİMİZDİR.YOLUN AÇIK OLSUN NİHAT YILMAZ.
24 Mart 2011 Perşembe 20:00
PARTİLİ
KARSLI
GEÇEN DÖNEM ADAY SAYISI 5 YADA 8 BU DÖNEM MAŞALLAH 25 CİVARINDA.BU 4 YILDA KARS CHP DE NELER OLDUKİ BU GÜNLERE GELİNDİ.BU GELİŞİMİN MİMARI ÇETİN BİLGİR DİR.O NUN İL BAŞKANLIĞINDA YAPTIĞI HİZMETLERİN SONUCUDUR.KADIN KOLLARI,GENÇLİK KOLLARI İL ,İLÇE YÖNETİMLERİNİN SAYESİNDE,BU GÜN ÖVÜNEREK DİYEBİLİYORUZKİ,BİZİM PARTİMİZEDE REKOR BAŞVURU VAR HEMDE ÇOK CİDDİ BAŞVURULAR.AKP NİN ADAYLARI GİBİ KOLTUK DERDİNDE OLMAYAN GERÇEK ADAYLAR.AMA BURADA SEZARIN HAKKINI SEZARA MİLLETVEKİLLİĞİ 1. SIRAYIDA ÇETİN BİLGİRE VERMELİYİZ.ÇÜNKİ O BUNU FAZLASIYLA HAKKETTİ.
24 Mart 2011 Perşembe 19:56
CHP NİN VEKİL ÇIKARABİLMESİ İÇİN
devrim
şu anda kars ta konuşulan tek adam avukat cengiz taşdemirdir ..ve akp ve bdp nin 1.sıraları kürt olacağından partimize tekeme 1. sıraya gelmelidir ..ama dürüst ailesi şaibe almamış ve asla çizgisinden ayrılmamış bir adam dır ..zeki n.tarhan ebk yı satan değilmi ve 15-20 yıl olmuş karsa ayak basmayalı onuru varsa vaz geçer aday lık tan ayrıca vekil olmakla boşanmanın ne alakası var onu çözemedimm insanların özelini malzeme yapacaklarına kim karsın tozunu yutmuş kars ta yaşamış neler yapmış ona baksın 1. sıra CENGİZ TAŞDEMİRDİR KARS TA 3 AYDIR ALAN ÇALIŞMASI YAPAN BAŞKA BİR ADAY ADAYI GÖSTERİN TÜMÜ ANKARADA İKEN CENGİZ BEY SADECE BAŞ VURU İÇİN ANKARAYA GİTTİ HEM SOLCU HEM TEMİZ İLKELİ İNSAN YOLUNUZ AÇIK OLSUN SAYIN CENGİZ TAŞDEMİR
24 Mart 2011 Perşembe 19:52
EN BÜYÜKde
SALİHA
değerli karslılar lütfen elimizi vicdanınıza koyarak düşünüp nihat yılmazı kars millet vekili yapalım
24 Mart 2011 Perşembe 19:47
KARS DENİNCE AKLA GELEN İLK İSİM ..'NİHAT YILMAZ'
Kemal Yalçın
KARS DENİNCE AKLA GELEN İLK İSİM.. \'NİHAT YILMAZ\' TABİKİDE BÜTÜN OYLARIMIZ SANA VE CHP\'YE .
24 Mart 2011 Perşembe 19:11
CHP
KARS İÇİN
KARS VE KARSLILAR İÇİN EN İYİ ADAY İLHAMİ ARAS'DIR İNŞALLAH KASTAN 1. SIRA O OLUR YOLUN AÇIK OLSUN İLHAMİ ARAS
24 Mart 2011 Perşembe 19:05
Av. Cengiz Daşdemir
Çağdaş Taşdemir
ben Cengiz Daşdemir'in kuzeniyim. yorumların birçoğunu okudum. insanlar tanıdıkları veya destekledikleri adaylar hakkında görüşlerini belirtmişler. tabiidir ki aday olmasını istemediğiniz kişiler de olacaktır. ama anlamadığım şey ismini yazamayan bir yüreksiz kalkmış diğer kuzenimin özel hayatıyla ilgili bir konuyu dile getirmiş. boşanma olayı iki tarafın karşılıklı kararıyla ortaya çıkan bir durum olduğuna göre bu yüreksiz hemşehrimize ne yapmak düşüyordur acaba? ayrıca bu arkadaş yorumunda Cengiz Daşdemir'in milletvekili olduktan sonra boşanacağını idda ediyor. benim kuzenim ilk evliliğini yaptığında da, boşandığında da ve ikinci evliliğini yaptığında da doktordu. herhangi bi statü değişikliği sonucu boşanmadı o. ama senin kafanda böyle birşey varsa ben bilemem yüreksiz.
24 Mart 2011 Perşembe 19:05
BOŞA YANAN AMPULLERİ SÖNDÜRECEĞİZ
KAĞIZMANLI
bir güneş doğdu chp den... KILIÇDAROĞLunun destekleri ile NİHAT YILMAZ kars milletvekili olacak.. !!
24 Mart 2011 Perşembe 19:05
NİHAT YILMAZ
mehmet ali
NİHAT YILMAZ ne büyük bir adam ve çevresi ne kadar geniş olan bir insanki destek verdikleri başa geliyor.. ve biliyorsunuz kars küçk yer kişiye göre partiler oy alıyor zamanında olan şeylern şimdi bansini açmak saçma. destek veren verir kimseye hesap verilcek hal yok. seviyeli olun.
24 Mart 2011 Perşembe 19:00
OYUMUZ NİHAT YILMAZ'A
Kemal Yalçın
OYUMUZ NİHAT YILMAZ'A ! KARS'DA KİM 42.000 OY ALDI.. KİM TERCİHLİ 12.000 OY ALDI.. BU HALK BİLİR,KİME OY VERECEĞİNİ! TABİKİ OYUMUZ NİHAT YILMAZ'A. İYİKİ VARSINIZ .. (Siz hiç bir menfaat beklemeden Kars Halkına ayrım yapmadan sahip çıktın, ekmek verdiniz. Allah sizden razı olsun. Sizi çok seviyoruz Vekilimiz )
24 Mart 2011 Perşembe 18:59
karıştırmayın
karslı
arkadaşlar nihat yılmaz ile nihat yıldızı karıştırmayın... NİHAT YILMAZ kars eski tedaş müdürü... lütfen nihat yıldız ile karıştırmyın ben onun tedaş daki yaptığı emeklerini bilirm.. emekli tedaşcıyım.
24 Mart 2011 Perşembe 18:57
yanlışlık düzeltlsin
seyfi
o çorap gibi eş değiştiren nihat yıldız.. nihat yılmaz değil.
24 Mart 2011 Perşembe 18:42
kimsin sen
şiiiiiiii
nihat yılmaz destekleyeceği adamı bilir orda dur sen kimsinki namustan bahsediyosun seviyeli olun. ırkçılık küfürbazları ve kürt halkını sömüren naifi desteklemekten iyidir.;) yol al.
24 Mart 2011 Perşembe 18:40
ESKİ TAS ESKİ HAMAM
EY KARS
EY KARS'LI..!KOMBİNAYI,SÜT FABRİKASINI PEŞKEŞ ÇEKEN SİYASİ KİM? PARTİYİ GRUPTAN NE KARŞILIĞI DÜŞÜREN SİYASİ KİM?(Hatırlanacağı üzre Baykal'ın ricasına rağmen öğlenki grup toplantısını dahi beklemeden partiyi yüz üstü bırakıp gidince öğlen grup toplantısı yapılamadı.Parti dağıldı)
24 Mart 2011 Perşembe 18:33
arpaçay
arpaçay
CHP NİN KALESİ ARPAÇAY KEÇEBÖRKLÜ EVLADI SAFFET ÖZDEMİRİ İSTİYOR, YOLUN AÇIK OLSUN SAFFET YOLDAŞ.ADAYLIK AÇIKLAMAN MÜKEMEL. IRKCILIĞI GENÇ ADAYIMIZ YIKACAYIZ SENİNLE MUTLULUK KARSA GELECEK. YAŞASIN TAM BAĞIMSIZ TÜRKİYE YAŞASIN HALKIMIZIN KARDEŞLİĞİ.
24 Mart 2011 Perşembe 18:32
ÇETİN BİLGİR
SUSUZLU
SAYIN CETİN BILGIR SAKIN ADAY OLUPDA KENDİ İLÇEN SUSUZ A GELME.SENİ DOMATES YUMURTA İLE BEKLIYOLAR.7 DEN 70 E KADAR.
24 Mart 2011 Perşembe 18:19
IRKÇI
CHP
NİHAT YILMAZ 2002 DE SELAHATTİN BEYRİBEY'İ,2009 DA NEVZAT BOZKUŞ'U DESTEKLEMEDİ Mİ.TÜM AİLESİ KAPI KAPI DOLAŞMADI MI.ÇIKSIN NAMUSUNA YEMİN ETSİN OYUMU ONA VERECEM AMA O ZAMANDA NAMUS ELDEN GİTMEZ Mİ?
24 Mart 2011 Perşembe 18:13
vay be
seyfi
ben şahsen ak partiye veriyordum oyumu ama burda NİHAT YILMAZIN adını görünce çok mutlu oldum oyum chp nin. sırf nihat abi için. tebrikler abi saygılar.
24 Mart 2011 Perşembe 17:52
nihat yılmaz
nedir bu
bu adam çorap değiştirir gibi eş değiştiren nihat yılmaz değil mi ?
24 Mart 2011 Perşembe 17:50
şok ve mutluluk
anıl
şuan açtım sayfayı ve nihat yılmazın adını gördüm şok oldum ve çok mutlu oldum abiim sen yakışırsın o koltuğa. saygılar çok şükür.
24 Mart 2011 Perşembe 17:45
chp
mustafa
1.Cengiz dasdemir 2.naif alibeyoglu 3.saffet ozdemir
24 Mart 2011 Perşembe 17:39
NİHAT YILMAZ
ahmet torlak
bir milletvekili işte bu isim olmalı. abi burdan şimdi gördüm çok mutlu oldum allah yardımcın olsun seninle birlkteyiz.
24 Mart 2011 Perşembe 17:38
efsane geri döndü
hisar aydın
çok şükür beklenen günler geri geldi. NİHAT YILMAZZZZZZ vekilimmmmm şimdiden tebrikler abimm
24 Mart 2011 Perşembe 17:36
Av.Cengiz DAŞDEMİR
Özgür ÇETİNKAYA
Adaylığını destekliyor, kendisine başarılar diliyoruz.
24 Mart 2011 Perşembe 17:36
NİHAT YILMAZ
kazım
yahu bu adama adam gibi adam onunla gurur duyuyoruz milletin adamı halktan biri... chp çok alacak NİHAT YILMAZ olursa.
24 Mart 2011 Perşembe 17:34
Av.Cengiz DAŞDEMİR
Özgür Karslı
Av.Cengiz DAŞDEMİR in değerlendirilmesi CHP nin ve Karaslıların yararına olacağı kanaatindeyim.
24 Mart 2011 Perşembe 17:31
mahalleli diyor
muhtar
ben bir muhtar olarak mahallemde sabah akşam yanıma gelen herkes nihat yılmazı soruyor çok seviniyorz bütün mahalleli onu bekliyordu. nihat abi seninleyiz arkandayız. hayırlı olsun.
24 Mart 2011 Perşembe 17:31
gurur duyduk
zeynel
karsın NİHAT YILMAZA ihtiyacı var... el birliği ile chpyi destekliyor ve nihat yılmazı istiyorz. saygılar..
24 Mart 2011 Perşembe 17:28
minnetarız
semih
ben bir karslı olarak NİHAT YILMAZIN memleketimize yaptırdışımız camimizdeki emeği ve katkıları için hep minnetter kaldık.. onu buralarda görmek ne güzel.. !!
24 Mart 2011 Perşembe 17:25
gurur verici
dr.hasan
NİHAT YILMAZ chp de görmek doktor camiasını ve partilileri çok sevindrdi... başarılar dileriz
24 Mart 2011 Perşembe 17:21
DİKKAT
DİKKAT
BİRAZCIK DİKKATLE BAKAN DERİN DERİN GİDENİ GÖRÜR. DEİNDEN SESSİZ GİDEN SAFFET BU İŞİ GÖTÜRÜYOR. NAİF NİYE ADAY DEĞİL? ÇOK BASİT! DİYER ADAYLAR UYUYORLAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAR.
24 Mart 2011 Perşembe 17:20
eskişehirden
aydın
nihat yılmaz'ı eskişehrdeki görevinden dolayı tanıyordum kendisi,karslılar için çok büyük fedakarlıklar yaptı gittiği heryerde memleketini övdü.. bir karslı olarak ve chp li olarak onu görmek istiyorz...
24 Mart 2011 Perşembe 17:18
NİHAT YILMAZ
cansu
NİHAT YILMAZ GİBİ bir isim görmek,onun gibi birinin milletn adamı olduğunu görmek gurur verici... liste 1 nihat yılmaz'dan başkası olmamalı,olamaz,olursa yazık olur.. partiye çok büyük bir faydası olur ayrıca....
24 Mart 2011 Perşembe 17:16
edep yahu.
hasan
kişilerin özel hayatlarına saygı göstermek bir yana kardeşlerinin özel hayatlarına da burnunu sokan boşboğaz ve saygısız hemşerim, ne yazık ki bu ülkede demokrasi var ve sen ve senin gibiler oy kullanabiliyor. Güzel şehrimiz Kars'a kim yakışırı tartışmak yerine insanların hem kendilerine hem de çok saygıdeğer eşlerine hakaret eden, onları adeta bir eşya gibi görüp genel anlamda kadınlarımıza da hakaret eden bu zihniyeti kınıyor, her ne koşulda olursa olsun kim olduğunu bilip değişmeyen Av. Cengiz Daşdemir'in ya da bir başka dinamik siyasetçimiz olan Eski Belediye Başkanımız Naif Alibeyoğlu'nun 1.sıradan gelip şehrimize uygun birer milletvekili olacaklarını düşünüyorum. Değerlendirmelerde ilişkilere ve çıkarlara göre değil de kimin daha faydalı olacağına bakmak aklıselimdir. Saygılar.
24 Mart 2011 Perşembe 17:14
Cengiz Bey
UrusErginesi
ne yazık ki mezhep siyaseti yapıldıığı için memleketimizde chpnin karstan göürebilmesi için 1. sıranın terekeme aday olması gerekmektedir.bunun için de en uygun aday temiz dürüst siyasetci olan cengiz beydir.
24 Mart 2011 Perşembe 17:14
Avukat bey
chp-chp
1.Cengiz Daşdemir 2.İhsan Bozkurt 3.İlhami Aras kars için en hayırlı adaylar bu abilerimizdir.
24 Mart 2011 Perşembe 17:11
aday
nihat
İlhami Aras'ın karsa yakışacağını ve karsta yolsuzluklara,yoksulluğa çare olcağını düşnüyorum..
24 Mart 2011 Perşembe 17:06
yeni yuz Cengiz Dasdemir
chp kars
Cunhuriyet Halk Partsinin yeni simalara ihtiyaci vardir. Bunun icin de en uygun sima Cengiz DASDEMIR
24 Mart 2011 Perşembe 17:05
adayalr
karslı
chp nin adayları herpsi birbirinden iyi ama karsı temsil edecek ekip 1.ilhami aras 2.cengiz taşdemir 3.saffet özdemir yani ne olursa olsun ilhami arasın 1.sıra lması şart
24 Mart 2011 Perşembe 16:59
adayalr
karslı
chp nin adayları herpsi birbirinden iyi ama karsı temsil edecek ekip 1.ilhami aras 2.cengiz taşdemir 3.saffet özdemir yani ne olursa olsun ilhami arasın 1.sıra lması şart
24 Mart 2011 Perşembe 16:59
CENGİZ KARISINI NE ZAMAN BOŞAYACAK
DOKTORDAN SONRA
KARDEŞİ YAVUZ DAŞDEMİRDEN SONRA ODA MİLLETVEKİLİ OLDUMU KARISINI HEMEN BOŞAR ŞİMDİDEN TALİPLİLERİNE DUYURULUR
24 Mart 2011 Perşembe 16:53
Av.Cengiz Bey
sosgertli
Türkiye Cumhuriyeti'ni kurma ve ülkemizin en köklü partisi olma gibi sahip olduğu ayrıcalıklı tarihsel miraslarıyla, geleneğini ve temellerini en iyi şekilde temsil eden ilkelerin yanı sıra sosyal demokrasinin evrensel ilkelerini de benimseyen Cumhuriyet Halk Partisinin yenilenme sürecnde yıpranmamıs dinamik adaylara yer vermesi gerekmektedir.Syn Cengiz Daşdemir aday adayları arasında en doğru insan olarak kendisini göstermektedir.Kesinlikle 1. sıra Cengiz bey olmalıdır.
24 Mart 2011 Perşembe 16:53
Av.Cengiz Dasdemir
chp
Tartismasiz liste 1 adayi Cengiz Dasdemir. Yolun acik olsun avukatim
24 Mart 2011 Perşembe 16:52
Cengiz Abi
meherrem
Cumhuriyete,Atatürk ilke ve devrimlerine bağlı sözünün eri dürüst temiz bir siyasetçi olan sayın Cengiz abinin liste 1 olmasıyla beraber Cumhuriyet Halk Partisinin Kars'ta patlama yapacağı apaçık bellidir.Kars için en hayırlısı bu olacaktır.
24 Mart 2011 Perşembe 16:48
Av.Cengiz Daşdemir
karslı
artık karsımızın yeni,dinamik yüzlere ihtiyacı var.karsımız için en hayırlısı Sayın Cengiz Bey'in 1.sıra adayı olmasıdır.
24 Mart 2011 Perşembe 16:44
Cengiz Daşdemir
devrimci
Yenilenen Cumhuriyet Halk Partisi ve ardına aldığı rüzgarla gelen eskiye nazaran daha solcu bir yapının içinde görünen en devrimci en Atatürkçü en dürüst insan olan Av.Cengiz Daşdemir'in Kars'a ve Kars halkına en yaralıaday olacağını düşünüyorum.Yolun açık olsun Cengiz amca..
24 Mart 2011 Perşembe 16:42
saffet 1.sırada
hadi bakalım
değerli yorumcular hepinizin yorumuna saygı duyarım ama saffet özdemir gibi dinamik sosyal demokrat Kars a herzaman yararı olmuş insanlarla barışık neden adayımız olmasın biraz gerçekci olalım.Artık bu eski yıpranmış adaylardan vazgecelim.bazı adaylar makam mevki için aday adayı olmaktalar lütfen bunlara biz secmenler artık yeter diyelim.HADİ BAKALIM SAFFET VEKİLİM HAYIRLIOLSUN
24 Mart 2011 Perşembe 16:23
Birlik
Birlik
Karsın birlik ve bersberliği için Saffet Özdemir uygun olur. Saffet Beledyede insan gibi çalıştı kimseyi incitmedi. Kimseyi ırkından dininden ötürü auırmadı. İnanmayanlar beledyeye gidip beledye personeline sorsunlar. CHP karsta devrimci aday Saffet Özdemirle kazanır.
24 Mart 2011 Perşembe 16:21
ZıNaR
ZıNaR
ALLAHINA KADAR BARIŞ VE DEMOKRASİ PARTİSİ. ONURLU KÜRT HALKI GEREKENİ YAPACAKTIR. YAŞASIN HALKLARIN KARDEŞLİĞİ
24 Mart 2011 Perşembe 16:17
ADAR
ADAR
ULAN NE KADAR ŞEREFSİZ BİR GAZETESİNİZ SİZ YA. BİR KERE BİLE BDP'YE YER VRMEDİNİZZ. YAZIKLAR OLSUN BÖYLE SİTEYE BİRDE TARAFSIZIM DİYE GEÇİNİYOR. FAVORİ PARTİLERDEN BİR TANESİ BDP. FAKAT BİR KERE OLSN YER VERMEDİNİZ. 2011 SEÇİM SONUCU 1.AKP, 2.BDP, 3.MHP, 4.CHP. UZATMANIN ALEMİ YOK
24 Mart 2011 Perşembe 16:15
İKİSİDE OLABİLİR
DOĞRU DİYORSUN
NAİFLE NİHAT YILDIZ OLABİLİR İKİSİDE ÇOK YAKIŞIKLI BEN İKİSİNİDE ÇOK BEĞENİYORUM İKİSİDE BAKIMLI TEMİZ ÖNCE KENDİNE SAYGIN OLACAK EN ELİ AYAĞI DÜZGÜN NAİFLE NİHAT YILDIZ ONLARIN DIŞINDAKİLERDE ŞEKİL YOK TİP YOK ABİ
24 Mart 2011 Perşembe 16:14
k
k
ilhan aküzüm 1 sırada
24 Mart 2011 Perşembe 16:13
ZEKİ NACİ TARHANA ASLA
OYUMU BDP VERİRİM
ÖĞLE BİR ADAMA OY VERİLMEZ ÖNCE İNSANLARA SELAM VERMESİNİ ÖĞRENSİN NE YÜZLE KARSA GELMİŞ BAYKAL KOVDU ONU ŞİMDİ GÜRSELE YAĞCILIK YAPIYOR BİRAZ ONURU VARSA GİTSİN BU ŞEHİRDEN
24 Mart 2011 Perşembe 16:11
NİHAT YILDIZ
SÜLEYMAN KAĞIZMANLI
BEN KENDİSİN YANINDA İŞÇİ OLARAK BİR YIL ÇALIŞTIM MÜKEMMEL BİR ADAM KARSDA ÇOK GÜZEL YATIRIMLAR YAPMAYI DÜŞÜNÜYOR ZATEN YAPMIŞDA ÇOK DÜZGÜN ÇEVRESİDE ÇOK GENİŞ HERKESİN SEVECEĞİ BİRİ VALLA NİHAT ABİ SANA CANLA BAŞLA OYUMUZ
24 Mart 2011 Perşembe 16:08
naif alibeyoglu
admin
içlerinden en iyisi gene naif baskan
24 Mart 2011 Perşembe 16:04
liste
kars
bana göre şansı en fazlaolan ZEKİ NACİTARHAN o gelirse kesin chp kazanır buna inanın tam destek
24 Mart 2011 Perşembe 16:01
selahattin filtekine
nihat yılmaza
çalıştığı içinmi chp milletvekili çıkaramadı karsda oturan olacak arkadaş karsda oturmayan bana ahkam kesmesin iyiki kazanamadı selahattin filtekin demekki iyi çalışamamışlar yada oy vermedi millet öğle diyelim
24 Mart 2011 Perşembe 15:55
cengiz daşdemir
saçma düşünce
cengiz daşdemirin kardeşide karısını boşadı doktor yavuz daşdemir nihatın çoçukları otuz yaşında doktorun oğlu 5 yaşında idi bizde cengizi ve ailesini örnek alalım hem karı boşanacak boşayacaksın bu tür işler erkek işidir karılık yapmayan boşanır bu lafı yazan sor eminim çok kötü durumdada ama kendine bakmaz işte kimse
24 Mart 2011 Perşembe 15:52
EMEKÇİ
67 C.H.P.
Sevgili hemşerilerim insan ayrımı yapmaya gerek yok çünkü hepimiz insanız.KARS ımıza kim hizmet edecekse onlar aday olsunlar memleketime 20 sene sonra geldim çok üzüldüm bakımsız virane harabe olmuş.Yakında Sn.Dr.Recep akdağ KARS ımızı Erzuruma İLÇE olarak bağlar.Sevgili hemşerilerim memleketimiz için kim çalışacaksa emeğe saygı duyacaksa ona sahip çıkın.
24 Mart 2011 Perşembe 15:35
KARSLILAR İÇİN
KAZIM AKBULAK
CHP KARS ESKİ MİLETVEKİLERİ NEDEN ADAY OLUYORLAR BIRAKIN YENİ NESİL KARSA SAHİP ÇIKSIN ÇÜNKÜ SİZLER HİÇ BİRŞEY YAPMADINIZ RAŞAT ŞAMİLOĞLU CENGİZ DAŞDAMER SAFFET ÖZDEMİR SIRALAMASI OLURSA İYİ OLUR SAYGILAR
24 Mart 2011 Perşembe 15:32
KARS KAZANIR
KARS LI VATANDAŞ
CENGİZ DAŞDEMİR VE SAFFET ÖZDEMİR BU KİŞİLERLE CHP İPİ GÖĞÜSLER
24 Mart 2011 Perşembe 15:28
Nihat Yıldız
ali
Bu Nihat eski Kültür müdürü Nihat'sa Allah Karsa yardım etsin herkes nihatı örnek alır karılarını boşar ailesini dağıtır rezilliğin bini bir para chp zaten kaset skandalıyla çalkalanırken birde nihat skandalı başlar.
24 Mart 2011 Perşembe 15:23
canım benim arkadaşa
zeynep
arkadaş NİHAT YILMAZ 18.3.20ll deki başvuruyu yapan ilk aday adayımız onun için
24 Mart 2011 Perşembe 15:09
Rıfat GÜNDOĞDU
Nİhat YILMAZ
Adam gibi adam Kars için bir şanstır.CHP Kars\'tan Millet Vekili çıkarmak istiyorsa lütfen Kars halkının sesine kulak versin ve Nihat yılmaz\'ı liste 1.sıraya koysun yoksa herşeyini kaybeder...
24 Mart 2011 Perşembe 15:07
Nihat YILMAZ
Rıfat GÜNDOĞDU
Adam gibi adam Kars için bir şanstır.CHP Kars'tan Millet Vekili çıkarmak istiyorsa lütfen Kars halkının sesine kulak versin ve Nihat yılmaz'ı liste 1.sıraya koysun yoksa herşeyini kaybeder...
24 Mart 2011 Perşembe 15:04
adamgibiadam
halo
onu sellahattin filtekine gelip çalıştığı zaman tanıdım nihat YILMAZA YAKIŞİR HEPİMİZİN VEFA BORCU VARhayırlı olsun halon
24 Mart 2011 Perşembe 15:01
İlhami aras
mete
öncelikle aday olan herkese başarılar diliyorum. Gönlüm İlhami arastan yana. Benim kars halkından isteğim insan ayrımı yapmamaları.o türkmüş o kürtmüş o terekemeymiş bunlar boş iş. böyle düşünenler için söylüyorum. türk milletvkili olacaksa türklere çalışacak kürt mv kürtlere çalışacak terekemesi terekeme halkına çalışcak böyle saçmalık olmaz. Aday olan her milletvekili kars halkı doğu halkı ve türkiye için çalışmalıdır. bu şekilde çalışmalarını sürdüren adayda ilhami arastır.
24 Mart 2011 Perşembe 14:51
HOCA
İLHAMİ
CHP DEN ESKIDENDE ADAY OLANLAR KARS ICIN NE YAPMISTIR KI BUNDAN SONRA NE YAPACAKLAR.KARS ICIN KARS HALKI ICIN KARSI SEVEN YENI BIR ADAYIMIZ VAR ARTIK TUM KARS HALKINA HAYIRLI OLSUN ILHAMI ARAS I MECLISTE GORMEK ISTIYORUZ...
24 Mart 2011 Perşembe 14:42
başarılar
Reşit Ögül
Herkeze başarı ençok saffet abiyi bekliyoz.
24 Mart 2011 Perşembe 14:39
İZMİRDEN
salih
MERHABA KARS HALKI CHP TÜM ADAYLARAINA BAŞARILAR DİLERİM. NİHAT BEY İZMİRDE KARS-ARDAHAN-IĞDIR DERNEK BAŞKANLIĞI YAPTIĞI SIRADA TANIDIM ÇOK ÇALIŞKAN VEDE DÜRÜST BİR KİŞİ ADAY OLDUĞUNU KARS HABERDEN DUYDUM İNANIN KARSIN ADINA SEVİNDİM.ALLAH YAR VE YARDIMCIN OLSUN.BAŞARILAR SENİ HİÇ UNUTMAYACAĞIZ İZMİR /BUCADAN SALİM...
24 Mart 2011 Perşembe 14:21
BAŞARILAR
üniversiteli
aday adaylarının içinde tek aday NİHAT YILMAZ Yolunuz açık olsun.Gönlümüz senden yana.İnşallah seçilirsiniz.
24 Mart 2011 Perşembe 14:14
kars 36 ya
arpaçaylı36
oğlum sen kimin çanağını yalıyorsun denyo
24 Mart 2011 Perşembe 14:09
YAKIŞIR
UFUK
Nihat yılmaza yakışır.karsa yakışır kağızmana yakışır sarıkamışa yakışır selime yakışır.seni hep bekledik birgün aday olursun diye (TEK ÇİZGİSİNDEN ÇIKMAYAN ADAM) Allah yardımcın olsun..nihat yılmaz bey...
24 Mart 2011 Perşembe 14:06
CHP
Kars 36
CHP'den bu memlekete hayır gelmemiş, bundan sonrada gelmeyecek hiç bir zamanda iktidar olamayacaklardır. Onlara oy verenlerden de bu memlekete hayır gelmez
24 Mart 2011 Perşembe 13:58
SARIKAMIŞLI OLARAK
HİKMET
KARS İÇİN EN HAYIRLI ADAY ADAYI NİHAT YILMAZ KENDİSİ KARSTA TEDAŞ MÜDÜRLÜĞÜ YAPTIĞI SIRADA TANIMIŞTIM SEVECEN VEDE KARS HALKINA DÜŞKÜN BİRİ HİÇ BİR ZAMAN KARS'I UNUTMADI TÜRKİYENİN HER YERİNDE SAVUNDU BUNA ŞAHİDİM.İNŞALLAH KARS İÇİN HAYIRLI OLURSUN SARIKAMIŞTAN SANA TAM DESTEK YOLUNUZ AÇIK OLSUN...
24 Mart 2011 Perşembe 13:48
nihat yıldız var zaten
canım benim
sizin kinin adı yok o yüzden nihat yıldız var eski kültür müdürü nihat yılmaz başvurvamış daha
24 Mart 2011 Perşembe 13:42
adaylarımız
zeynep
öncelikle nıhat YILMAZ OLARAK DÜZELTİLSİN EDİTÖRÜM hepisıne başarılar oylar chp
24 Mart 2011 Perşembe 13:31
adaylarımıza
zohre
öncelikle herkese hayırlı olsun NİHAT YILMAZ KARSIN YÜZÜNÜ GÜLDÜRECEK çok mutluyum 78 liler
24 Mart 2011 Perşembe 13:25
İLHAMİ ARAS
umut
Kars'ı mecliste en iyi şekilde temsil edecek kişi İlhami ARAS'tır.kars halkıda chp 'de yeni yüzler istemektedir...
24 Mart 2011 Perşembe 13:24
nihat yıldız
kültür müdürü
inşallah nihat yıldız olur çok düzgün bir adam
24 Mart 2011 Perşembe 13:18
saffet özdemir
Belediye
Saffet Başkanımız adam gibi adamdır. dürüst ve yüreyi insan sevgisi dolu. Seni seviyoruz sevgili başkanımız. Allah hayırlı etsin. Naif başkana da büyüklük ettiyi için teşekkürler...
24 Mart 2011 Perşembe 13:09
git artık bu şehirden
çetin bilgir utanmıyormusun
ben terekemenin milletvekiliğim kürde iş yapmam yıllar önce babama söylemiştin eminim iyi hatırlıyorsun benim tayinim için yanınıza geldiğinde senin kendine hayrın yok bu millete ne hayrın olacak hasbe kadel gittin milletvekili oldun ama kandıramazsın artık seni adını bile duyunca çok rahatsız oluyorum ve bunu bütün kürtlerde biliyor sen karsdan alsan alsan 500 oy ancak alırsın oda senin gibi sahtekarlar olur ne oldu daha karnın doymadımı iyi toplayamadınmı
24 Mart 2011 Perşembe 13:06
Hayırlısı
Bakalım
Arkadaşlar Nihat Yıldızmı Yolsa Nihat Yılmazmı
24 Mart 2011 Perşembe 13:01
zeki naciye HAYIR
karslı
BEN BİR KARSLI OLARAK KARSTA OTURMAYAN BİRİNE ASLA OY VERMEM KİM OLURSA OLSUN HELE DENENMİŞ KENDİNİ BEĞENMİŞ KENDİNİ BİRŞEY ZANNEDEN ZEKİ NACİ TARHAN GİBİ BİRİSİNE ASLA OY VERMEM BAYKALIN KOVDUĞU ADAMA BİZMİ SAHİP ÇIKACAĞIZ 15 YILDIR NERDEYDİN ÖGLE BU İŞLER GÖBEK ŞİŞİRMEYE BENZEMEZ SANA OY YOK CHP BİTER KARSDA SENİ DESTEKLEYENLERDE REZİL OLUR SENİN GİBİ KARSDA OTURACAK BENİMLE BU ÇAMURU SOYUĞU YAŞAYACAK
24 Mart 2011 Perşembe 13:00
kars
nevzat yilmaz
chp ırkçımıdırki ırk sıralaması yapıyorsunuz.köylerde dolaştınızmı ki oy sayıyrsunuz demokrat tercih nihat yılmaz
24 Mart 2011 Perşembe 12:57
ideal sıra
karslı
1.naif alibeyoğlu 2.Cengiz taşdemir 3.Sabahattin Şengül 32-35 bin arası oy alırlar.Aksi takdirde terekeme ve yerli aday ile 17-20 bin arasım oy alınır.Kazanma mucize olur.
24 Mart 2011 Perşembe 12:50
kars
nevzat yılmaz
nihat yılmaz
24 Mart 2011 Perşembe 12:49
liste
alemdar
zeki nacitarhan liste bir olacagı kesin.ve en hayırlısı bu olacak
24 Mart 2011 Perşembe 12:41
kmkm
km
Naif çekilmiş. Sizce niye? Saffet Naifin adayı.
24 Mart 2011 Perşembe 12:29
İlhami Hoca
Fesih
Projesi olan kars sorunlarını en iyi bilen ve çözüm üretecek olan aday bence İlhami Arastır. Kars İlhami Hocayla güç kazanacaktır. CHP iktidarında buluşmak üzere...
24 Mart 2011 Perşembe 12:22
İlhami ARAS
Gülşen
CHP ülkenin onuru, namusu ve gururudur.CHP iktidarında yoksulluk, yolsuzluk ve açlık sona erecektir. Bunu da Kars'ta gerçekleştirecek tek kişi İlhami ARAS'tır.
24 Mart 2011 Perşembe 12:19
1. sıra belli
ahmet
1. sıra zeki naci tarhan olursa 1 milletvekili garanti fazlası çok zor
24 Mart 2011 Perşembe 12:16
genç ve yıpranmamışlara EVET
Derviş
Genç ve yıpranmamışlara EVET diyoruz. Saffet, İlhami, Bünymin olsun sıraları önemli değil.
24 Mart 2011 Perşembe 12:15
ilhami aras
slo
bırakın eskileri ,yeni kan yeni yüzler lazım artık chp ye .aday lazım ise tek aday İLHAMİ ARAS dır.
24 Mart 2011 Perşembe 12:07
liste belli
Serdar Şengül
CHP listesi belli. 1. Sıra Saffet Özdemir 2. Sıra İhsan Bozkurt, 3. Sıra tabiki Erdoğan Çeçen. Hayırlı olsun
24 Mart 2011 Perşembe 12:04
liste
CHP
Zeki Hançerlioğlu aday olursa 2 de de Naif olursa 2 yi zorlar CHP biri garanti olur.Neden Naif bir değil derseniz Diğer parti adaylarından ötürü Kürt nasılsa Ahmet gidiyor Naifi gönderelim diyecek 2 CHP olacak
24 Mart 2011 Perşembe 11:41