İHALE İLANLARI" />
 • BIST 101.090
 • Altın 200,828
 • Dolar 4,7878
 • Euro 5,6116
 • Kars 15 °C
 • Ardahan 13 °C
 • Iğdır 22 °C

İHALE İLANI

İHALE İLANI
HAYDAR ALİYEV MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ MÜDÜRLÜĞÜ
 

İH.K.NO               İHALENİN ADI                                                 İHALE TARİH SAATİ

 

1

2016/335738

TEMİZLİK HİZMET ALIMI

05/09/2016-11,00

Hizmet

Açık

2

2016/339595

23 KALEM  YAŞ MEYVE SEBZE

05/09/2016-10,00

Mal

Açık

3

2016/340550

30 KALEM KURU GIDA

05/09/2016-14,00

Mal

Açık

4

2016/341111

5 KALEM BEYAZ ET (TAVUK ETİ)VE 16 KALEM KAHVALTILIK ALIMI

05/09/2016-15,00

Mal

Açık

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Muhtelif MAL VE HİZMET  alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale kayıt numarası

: Aşağıdaki çizelgede yer almaktadır.

1 - İdarenin

 

a) Adresi

: Yenişehir Mah.İsmail.Aytemiz.Bul.No:41  KARS

 

b) Telefon ve faks numarası

: 0 474 213 50 50   – 0 474 213 5045

c) Elektronik posta adresi

: 749948@meb.k12.tr

2 - İhale konusu malın / hizmetin

 

a) Niteliği, türü ve miktarı

: Aşağıdaki çizelgede yer almaktadır.

b) Teslim yeri / Yapılacağı yer

: Kars Haydar Aliyev Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Pansiyonu

c) Teslim tarihi / İşin süresi

ç) İhale Dokümanının Görülebileceği İnternet Adresi

: Aşağıdaki çizelgede yer almaktadır.

 

: https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

3 - İhalenin

 

a) Yapılacağı yer

: Kars Haydar Aliyev Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Pansiyonu

b) Tarihi ve saati

: Aşağıdaki çizelgede yer almaktadır.

 

                                                                                          

4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:

4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odası veya ilgili meslek odası belgesi;

a) Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da ilgili meslek odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

b) Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya sanayi odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;

a) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

b) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu,

4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminata ilişkin belge,

4.1.5. Vekaleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş, ihaleye katılmaya ilişkin noter onaylı vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi,

4.1.6. İsteklinin ortak girişim olması halinde, İdari Şartname ekinde yer alan standart forma uygun iş ortaklığı beyannamesi,

5 - Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6 - İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7 - İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:

7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 50,00 Türk Lirası karşılığı aynı adresten satın alınabilir.

7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.

8 - Teklifler,  ihale tarih ve saatine kadar Kars Haydar Aliyev Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi İhale Komisyon Başkanlığına elden teslim edilebilecektir.

9 - İstekliler tekliflerini, birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal/iş kaleminin miktarı ile bu kalemler için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.

10 - İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 45 (kırkbeş) takvim günüdür.

12 - Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

13-2016/341111 ihale kayıt numaralı ihaleye kısmi teklif verilebilir

 • Yorumlar 0
  UYARI: Yazılan yorumlar hiçbir şekilde karsmanset.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
  Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
Tüm Hakları Saklıdır © 2005 Kars Manşet | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
Tel : 0474 212 47 51 / 3 Hat 0545 325 81 44 / Reklam ve Haber İletişim harmankayagrup@gmail.com Faks : 04742124751