İHALE İLANLARI" />
 • BIST 1.447
 • Altın 437,520
 • Dolar 7,4121
 • Euro 8,9574
 • Kars -9 °C
 • Ardahan 0 °C
 • Iğdır -5 °C

İHALE İLANI

İHALE İLANI
KARS BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

T.C

KARS BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

İHALE İLANI              

            Mülkiyeti Belediyemize ait aşağıda,adres bilgileri,muhammen bedeli,geçici teminat,ihale tarihi,ihale saati kira süresi belirtilen taşınmazın 2886 Sayılı D.İ.K’nun 45. maddesi gereğince şartname esasları dahilinde açık teklif usulü ile arttırma sureti ile kiralama ihalesi yapılacaktır.

 

1-İDARENİN

   (a)Adı                                       :Kars Belediye Başkanlığı

   (b)Adresi                                  :Yusufpaşa Mahallesi Karadağ Caddesi NO:19

   (c)Telefon ve FaksNumarası     :Tel:0474 223 21 52 Dahili:3800 Faks:0474 223 21 55

   (d)Elektronik Posta Adresi       :www.kars.bel.tr

 

2-İHALE KONUSU

    (a)Niteliği,Türü ve Miktarı  :Aşağıdaki tabloda belirtilen 4 adet taşınmazın kiralanması

     (b)Yeri                                      :Aşağıda tabloda 4adet taşınmazın Ada,Parsel ve Adres bilgileri   

                                                 belirtilmiştir

3-İHALENİN

    (a)Yapılacağı yer                 :Kars Belediyesi Hizmet Binası Zemin Kat Meclis Salonu

    (b)Tarihi ve Saati                 :24/04/2018 Salı Günü Saat:09:30-09:40-09:50-10:00’da

    (c)Usulü                                :Açık Teklif Usulü

4- İHALEYE KATILABİLME ŞARTLARI VE İSTENİLEN BELGELER:

          (İsteklilerin Aşağıda Sayılan Belgeleri Başvuru Dosyalarında Sunmaları gerekir)

         KARS MERKEZ YUSUFPAŞA MAHALLESİ BAHAR SOKAK  İŞYERİ İÇİN;

a) Kars Merkez Yusufpaşa Mahallesi Bahar sokak’da bulunan 61 nolıu işyerinin aylık kira muhammen bedeli 419.00TL olup,geçici teminat bedeli üç yıllık kira bedeli üzerinden %3 hesaplanarak 455.00TL alınacaktır. kiraya verilmesi hususunda 2886 Sayılı D.İ.K’nun 45. maddesi gereğince açık artırma usulü ile ihaleye çıkarılmıştır.

Kiralamanın ihalesi 24.04.2018 saat 09.30’da

          KARS MERKEZ ÇOK KATLI OTOPARK  İŞYERİ İÇİN;

b) Kars Merkez Yusufpaşa Mahallesi ada:409 parsel:18’de kayıtlı Mülkiyetimize ait Çok Katlı Otopark (Eski Garaj)’da üzedrinde bulunan 18 bağımsız bölüm nolu işyerinin aylık kira muhammen bedeli 350.00TL olup,geçici teminat bedeli üç yıllık kira bedeli üzerinden %3 hesaplanarak 380.00TL alınacaktır. kiraya verilmesi hususunda 2886 Sayılı D.İ.K’nun 45. maddesi gereğince açık artırma usulü ile ihaleye çıkarılmıştır.

Kiralamanın ihalesi 24.04.2018 saat 09.40’da

           KARS MERKEZ ŞEHİRLERARASI OTOGAR 28 NOLU İŞYERİ İÇİN

c) Kars Merkez Bayrampaşa Mahallesi ada:591 parsel:61’de kayıtlı Mülkiyetimize ait Şehirlerarası Otogar’da bulunan 28 nolıu işyerinin aylık kira muhammen bedeli 420.00TL olup,geçici teminat bedeli üç yıllık kira bedeli üzerinden %3 hesaplanarak 454.00TL alınacaktır. kiraya verilmesi hususunda 2886 Sayılı D.İ.K’nun 45. maddesi gereğince açık artırma usulü ile ihaleye çıkarılmıştır.

Kiralamanın ihalesi 24.04.2018 saat 09.50’de

            KARS MERKEZ TOPTANCI SEBZE HALİNDEKİ 272/14 NOLU İŞ YERİ İÇİN;

d) Kars Merkez Karadağ  Mahallesi Vali Hüseyin Atak Bulvarı Toptancı Sebze hali’nde bulunan 272/14 numaralı işyerinin aylık kira muhammen bedeli 421.00TL olup,geçici teminat bedeli üç yıllık kira bedeli üzerinden %3 hesaplanarak 455.00TL alınacaktır. kiraya verilmesi hususunda 2886 Sayılı D.İ.K’nun 45. maddesi gereğince açık artırma usulü ile ihaleye çıkarılmıştır.

Kiralamanın ihalesi 24.04.2018 saat 10.00’da

5-İşin ihalesi 24.04.2018 günü 09.30-09.40-09.50-10.00 saatleri arasında Belediyemiz İhale Salonunda ihale Komisyonu huzurunda yapılacaktır.

6-İhaleye ait şartname ve ekleri mesai saatleri içerisinde 100 TL karşılığında Emlak Ve İstimlak Müdürlüğün’den temin edilebilinir.

7- İhale üzerinde kalan istekliden sözleşme yapılmasından önce toplam (3 yıllık) ihale bedeli üzerinden hesaplanmak suretiyle %6 oranında kesin teminat alınacaktır.

8-İhaleyle ilgili müşteri damga vergi, resim, harç ve diğer giderleri ödemek zorundadır. Bu zorunluluklara uyulmadığı takdirde protesto çekmeye ve hüküm almaya gerek kalmaksızın ihale bozulur ve geçici teminat hâzineye irat kaydedilir.

8-İSTEKLİLERDE ARANACAK BELGELER

             a)Tebligat için kanuni ikametgah belgesi,

             b)Şirket adına katılacak olanlardan vekiller için vekaletname ve imza sirküleri,

             c)İstenilen belgeler asıl veya noter tasdikli tanzim tarihi 2018 yılına ait olacaktır,

             d)Nüfus Cüzdan fotokopisi,

             e)Muhammen bedelin %3 tutarında geçici teminat,

9-Talipliler ihalede istenilen belgeleri ihale saatine kadar ihale Komisyon Başkanlığına vermeleri gerekmektedir aksi takdirde ihaleye katılamazlar.

10-Mevcut yeri teknik rapor doğrultusunda sökülebilir, kaldırılabilir ahşap veya prefabrik yapı encümen tarafından belirtilen yapı boyutuna uyulması şarttır. Uyulmadığı takdirde uygun hale getirilecektir.           

10-İhaleyi üstleniciler ihale bedelinin tamamını ihale kararı kendilerine tebliğ edildiği tarihten en geç 30 iş günü içerisinde belediyemiz hesabına yatırmaları gerekmektedir.

11-Kiralama hakkı hiç bir şekilde devredilemez, aktarılamaz, belli bir bedel karşılığı üçüncü  kişiye kiralanamaz.

12-Kiralanan yerin aylık kira bedelinin düzenli olarak ödenmesi zorunludur. İki ay üst üste yada yıl içinde üç kereden fazla ödenmemesi durumunda kiralama hakkı  iptal olur.

13-Kiracı kira süresi sona erdiğinde alanı, kiraya verildiği gibi teslim etmekle hükümlüdür.

14-Encümence belirtilen amacın dışında kullanıldığı takdirde yapılan uyarılar üzerine amacı dışında kullanılmaya devam edilirse kiralama hakkı idari tarafından tek taraflı fesh edilir.

15-Kira artışları yıllık TÜFE (Tüketici Üretici Fiyat Endeksi) artışlarına göre hesaplanır.

16-İhale kararı İhale tarihinden 15 takvim günü  içerisinde onaylanır veya iptal edilir.

17- İhaleden sonra doğacak itilafların çözüm yeri Kars Mahkemeleridir.

18-Bu ihaleye 2886 Sayılı D.İ.K.’nun 6. maddesinde yazılı kişiler katılamaz.

19- Posta ile yapılacak tekliflerde postadaki gecikmelerden idaremiz sorumlu değildir.

20 -İhale Komisyonu ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

21-Kars Belediye Başkanlığımızdan vadesi geçmiş borcu olmadığına dair İşletme ve İştirakler Müdürlüğünden, Mali Hizmetler Müdürlüğünden ve Emlak ve İstimlak Müdürlüğünden ihale ilan tarihinden sonra alınmış belge,

22-İhale dokumanın satın alındığını gösterir belgenin aslı,

23-Toptan sebze,meyve komisyonculuğu veya ticareti ile iştigal ettiğine dair ilk ilan tarihinden sonra ilgili meslek odasından alınmış oda kayıt belgesi,

24-Vergi Mükellefi olduğuna dair,ilk ilan tarihinden sonra ilgili vergi dairesinden alınmış belge,

25-Belediyemize 1.yıllık kira bedelinin teminat tutarı kadar teminat veya teminat yerine geçecek banka teminat mektubu, hazine bonosu, devlet tahvili, hisse senedi, mali sorumluluk sigortası veya gayrimenkul rehni. Teminatla birlikte Belediyeye teminatı alış ve satış düzenleme transfer konusunda yetki veren bir gayri kabili rucu yetki belgesi,

26-Başvuru tarihinden önceki 1(Bir) yıl içinde Toptancı Halimizde ki işyeri kira sözleşmesinin feshine karar verilmemiş olduğuna ilişkin olarak Sebze ve Meyve Komisyoncular Derneğinden alınmış belge,

27-Komisyoncu ve Tüccarların gerçek kişi olması halinde bu kişilerin,Tüzel kişi olması halinde ise Yönetim Kurulu üyelerinin adli sicil kaydı,

28-Toptancı halinde doğrudan veya dolaylı olarak kiraladığı işyeri olmadığına ilişkin Kars Sebze ve Meyve Komisyoncular Derneğinden alınmış belge,

29-İhaleye katılabilmek için şartname bedelinin yatırılmış olması ve makbuzunun ihale evrakları ile teslimi gerekmektedir.

İLAN OLUNUR.

                                                                                     

MAHALLE

ADA

PARSEL

MEVKİ

MUHAMMEN BEDEL

İHALE TARİHİ

İHALE SAATİ

YUSUFPAŞA

 

BAHAR SOKAK

419.00TL

24/04/2018

09:30

YUSUFPAŞA

409/18

HALİTPAŞA CADDESİ

350.00TL

24/04/2018

09:40

BAYRAMPAŞA

591/61

VALİ HÜSEYİN ATAK BULVARI

420.00TL

24/04/2018

09:50

KARADAĞ

272/14 NOLU

VALİ HÜSEYİN ATAK BULVARI

421.00TL

24/04/2018

10:00

 

 • Yorumlar 0
  UYARI: Yazılan yorumlar hiçbir şekilde karsmanset.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
  Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
Tüm Hakları Saklıdır © 2005 Kars Manşet | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
Tel : 0474 212 47 51 / 3 Hat 0545 325 81 44 / Reklam ve Haber İletişim harmankayagrup@gmail.com Faks : 04742124751