41. İl Müftüleri İstişare Toplantısı, sonuç bildirgesiyle sona erdi

41. İl Müftüleri İstişare Toplantısı, sonuç bildirgesiyle sona erdi

İstanbul'da düzenlenen 41. İl Müftüleri İstişare Toplantısı, Diyanet İşleri Başkanı Prof.

İstanbul'da düzenlenen 41. İl Müftüleri İstişare Toplantısı, Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş'ın başkanlığını yaptığı değerlendirme oturumunun ardından sonuç bildirgesiyle sona erdi.

"Dini Hayata Rehberlik etmede Diyanet Hizmetlerinin Etkinlik ve Verimliliği" gündemiyle İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi'nde gerçekleştirilen toplantıda, 3 gün boyunca Başkanlığın üst düzey yöneticileri ve 81 il müftüsü tarafından Başkanlığın yürüttüğü hizmetler müzakere edildi. Oturumlar halinde yapılan değerlendirmeler, sonuç bildirgesiyle sona erdi.

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, alınan kararların hayırlara vesile olması temennisinde bulunarak, "41. İl Müftüleri İstişare Toplantısı Sonuç Bildirgesi'ni kamuoyu ile paylaştı.

Sonuç bildirgesi şu sözlerle anlatıldı:

"Bugün insanın kendisiyle ve çevresiyle yaşadığı sorunlar, bilgi ahlakının ve eğitimin önemini daha da belirginleştirmekte, eğitim kurumlarının ve eğitimli insanların sorumlulukları her geçen gün artmaktadır. Bu sebeple güncel ihtiyaçların giderilmesi ve çağın meselelerinin çözümü noktasında eğitim kurumlarımızın daha fazla inisiyatif alması, hayatın gerçeklikleri ve toplumun pratikleriyle uyumlu bir müfredat geliştirmesi gerekmektedir. Geleneksel iletişim ve etkileşim biçimlerini değiştiren yeni durum, kültürel dönüşümü ve kültürlerarası etkileşimi alabildiğine hızlandırarak her alanda yoğun bir bilgi karmaşasına ve değer erozyonuna zemin hazırlamaktadır. Her zamankinden daha fazla dikkat gerektiren bu gerçekliğin farkında olmak, günümüzde herkes için ihmal edilemez bir gerekliliktir. Başta eğitim kurumlarımız olmak üzere kamu hizmeti veren tüm kişi ve kurumların, zamanın gerisinde kalmamak adına hızlı ve planlı hareket etmesi önem arz etmektedir.

Teknolojik gelişmelerin sebep olduğu toplumsal değişim süreci doğru değerlendirilmeden, dini ve kültürel köklerimizle günümüz arasında sağlıklı bağlar kurulmadan, İslam coğrafyaları başta olmak üzere, dünyanın, yaşadığı bunalım ve krizleri aşması mümkün olmayacaktır. Diyanet İşleri Başkanlığı, hem ülkemizde hem de soydaş ve dindaşlarımızın yaşadığı coğrafyalarda, söz konusu krizleri aşmada sorumluluk üstlenecek her açıdan donanımlı nesiller yetişmesi uğruna tüm imkanlarıyla çalışmaya ve bilhassa eğitim faaliyetlerine katkı sunmaya devam etmektedir.

Diyanet İşleri Başkanlığı, bugün hayatın merkezinde yer alan ve her an iç içe olduğumuz dijital dünyanın imkân ve risklerini göz ardı etmeden bu alanla ilişkilerini güncel tutmaktadır. Başkanlığımız, başta dijital yayıncılık olmak üzere çağımızın tüm iletişim ve etkileşim enstrümanlarıyla, basılı, görsel ve işitsel yayınlarla insanlığı sahih dini bilgiyle buluşturma gayretini sürdürmektedir. İstanbul 29 Mayıs Üniversitemiz, tüm faaliyet alanlarında uluslararası yeterlikte bir kurum olarak milletimiz ve insanlık için bilgi ve değer üretmektedir. Dünyanın devasa değişimlere sahne olduğu, İslam coğrafyasında büyük travmaların yaşandığı bir zamanda üniversitemiz, eğitim-öğretim kalitesiyle ve gerçekleştirdiği başarılarla umut vermektedir. İslam inanç, düşünce, tarih, kültür, sanat ve edebiyatının kendi imkânlarımız ve ilmi birikimimizle ortaya konması için yaklaşık 40 yıl önce kurulan İslam Araştırmaları Merkezi, ülkemizdeki Diyanet hizmetlerinin uluslararası boyutta bir başarısıdır.

Son zamanlarda özellikle Hindistan coğrafyasında İslam'a ve Müslümanlara yönelik ırkçı yaklaşımlar ve tavırlar endişe vericidir. Rahmet dini İslam'a ve herkes için adalet, merhamet ve özgürlükleri savunmayı inançlarının gereği kabul eden Müslümanlara yönelik düşmanca yaklaşımlar asla kabul edilemez. Esasında ibadethanelere saldırılardan başörtüsü yasağına kadar yaşanan menfur hadiseler, Hindistanlı Müslümanlara uygulanan ayrımcı ve yasakçı politikaların bir sonucudur. Hindistan makamlarını ülkede artan İslam düşmanlığı karşısında politikalarını yeniden gözden geçirmeye ve Müslümanlara dini özgürlüklerini temin edecek bir duruş sergilemeye davet ediyoruz. Diyanet İşleri Başkanlığı, personelinin mesleki formasyonunu geliştirmek için pek çok hizmet içi eğitim faaliyeti yapmaktadır. Şu ana kadar eğitim merkezleri bünyesinde gerçekleştirilen söz konusu eğitim faaliyetlerinin daha güçlü ve kapsayıcı hale getirilmesi amacıyla Diyanet Akademisi kurulmuştur. Böylece Başkanlığımız, personeline yönelik hizmet öncesi eğitim yapma imkânına kavuşmuştur. Akademiyle birlikte meslek öncesi eğitimin yanı sıra hizmet içi eğitimler de devam edecek, bu sayede din hizmeti ve yaygın din eğitimi sunan personelin uzmanlaşması sağlanacak, toplumun farklı kesimleri ile muhatap olan ve manevi rehberlik alanında din hizmeti veren personelimize yönelik sertifika programları düzenlenebilecektir. Akademinin imkânlarıyla Başkanlığımızın sunduğu hizmetlerin etkinliği ve verimliliği artacaktır.

Kur'an kurslarımız, en önemli yaygın eğitim müesseselerimizdir. Bugün açıkça görülmektedir ki sağlıklı din eğitiminden mahrum kalan kişiler din istismarı başta olmak üzere pek çok bireysel ve toplumsal sorunla karşı karşıya kalabilmektedir. Dolayısıyla ihtiyaç odaklı Kur'an kursu programlarıyla her yaştan ve seviyeden insana, mesai sınırı olmaksızın din eğitimi hizmeti sunan kurslarımız, vatandaşlarımızın bilinçlenmesinde büyük bir imkân olarak görülmelidir. Diyanet İşleri Başkanlığımız, başta müftülerimiz olmak üzere, tüm ilgili personeliyle Kur'an kursu hizmetlerinin en güzel şekilde yapılması için büyük bir hassasiyetle hizmet etmeye devam etmektedir. 4-6 Yaş Grubu Kur'an Kurslarımız, yavrularımızın sevgi, saygı, dürüstlük, paylaşma gibi ahlaki erdemleri, vatan, millet, bayrak, sorumluluk bilinci gibi insani değerleri özümsemelerinde etkin bir işleve sahiptir. Bu kurslarda lisans eğitimi yanında okul öncesi eğitimi formasyonu da olan öğreticiler görevlendirilmekte, çocukların fiziksel, duygusal ve bilişsel gelişimini destekleyen etkinlikler yapılmaktadır. 4-6 Yaş Grubu Kur'an Kurslarımıza milletimizin gösterdiği büyük teveccüh memnuniyet vericidir. Vatandaşlarımızın bu konudaki taleplerini karşılayabilmek için gerekli fiziki imkânların ve personel desteğinin sağlanması büyük önem arz etmektedir.

27 Haziran'dan itibaren camilerimizde ve Kur'an kurslarımızda, yaz dönemi kurs programlarımız başlayacaktır. Yaz kursu programlarımız ve eğitim materyallerimiz, motivasyon merkezli bir yaklaşımla, çocuklarımızın yeteneği, bilgisi, beklentisi, ilgisi ve yaşının gerektirdiği bütün özellikleri dikkate alınarak hazırlanmıştır. Başkanlığımız tüm müftülükleri ve görevlileriyle, çocuklarımızın güzel bir tatil dönemi geçirmeleri için her türlü hazırlığı yapmaktadır. Yasayla "toplumu din konusunda aydınlatmak" ve "ibadet esasları ile ilgili işleri yürütmek" ile görevli olan Diyanet İşleri Başkanlığımız, her konuda olduğu gibi Allah'ın bir emri olan kurban ibadeti hususunda da ilmi ve fiili bakımdan milletimize rehberlik etmektedir. Kurban kesimleri, vekalet sahiplerinin isimleri tek tek okunarak dinimizin esaslarına uygun şekilde bizzat Diyanet İşleri Başkanlığımızda görev yapan hocalarımız ve vakfımızın gönüllüleri nezaretinde yapılmaktadır."

HABERE YORUM KAT
UYARI: Yazılan yorumlar hiçbir şekilde karsmanset.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Önceki ve Sonraki Haberler