Bakanlıktan “çocuk koruma” alanında hizmet sunan personele eğitim

Bakanlıktan “çocuk koruma” alanında hizmet sunan personele eğitim

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, risk altındaki çocukların korunmasına yönelik süreçlerin daha sağlıklı işlemesi ve karar destek mekanizmalarının...

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, risk altındaki çocukların korunmasına yönelik süreçlerin daha sağlıklı işlemesi ve karar destek mekanizmalarının güçlendirilmesi amacıyla bu alanda görev yapan personeli eğitime aldı.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, risk altındaki çocukların ve onlara uygun koruma modelinin tespit edilmesi sürecinin geliştirilmesi amacıyla uygulanan "Çocuk Koruma Hizmetlerinde Karar Destek Mekanizmalarının Güçlendirilmesi Projesi" kapsamında personele yönelik eğitim başlattı. Proje çerçevesinde "Çocuk Koruma Alanında Çalışan Meslek Personeli için Değerlendirme Çerçevesi Rehberi" hazırlayan Bakanlık, bu rehberde yer alan esasların sahada kullanılması için "çocuk koruma" alanında görev yapan 600 personele yönelik eğitim planladı. Bu yıl içinde alandaki tüm personelin eğitilmesini hedefleyen Bakanlık, 150 kişiden oluşan ilk grubu 5 günlük eğitime aldı.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığınca risk altında olduğu gerekçesiyle il müdürlüklerine bildirimi yapılan, Çocuk Koruma ve İlk Müdahale Değerlendirme Birimlerine getirilen çocukların korunma ihtiyacının değerlendirilmesi, karar verme süreçlerinin analiz edilmesi ve risk değerlendirme aracının geliştirilmesi amacıyla Çocuk Koruma Hizmetlerinde Karar Destek Mekanizmalarının Güçlendirilmesi Projesi uygulanıyor. UNICEF ile iş birliğiyle yürütülen proje, içinde akademisyenlerin de bulunduğu ekip tarafından birçok ülkedeki çocuk koruma sistemleri de incelenerek hazırlandı. Ayrıca bütün coğrafi bölgeleri temsilen nüfusun yoğun olduğu illerde çocuklarla ilk görüşme ve değerlendirme aşamasında görev yapan Sosyal Hizmet Merkezi ile çocuklara uygun hizmet modeli belirleninceye kadar geçici süreyle bakımlarının sağlandığı Çocuk Koruma ve İlk Müdahale Birimlerinde çalışan meslek personeliyle görüşülerek, sosyal inceleme raporları değerlendirildi. Çocuk koruma, ilk müdahale ve değerlendirme hizmetlerinin mevcut durum analizi de yapılarak bu konuda da rapor oluşturuldu. Raporlar doğrultusunda Çocuk Koruma Alanında Çalışan Meslek Personeli için Değerlendirme Çerçevesi Rehberi oluşturularak, rehberdeki kriterlerin sahada kullanımına yönelik 8-12 Kasım 2021'de pilot uygulama eğitimi gerçekleştirildi. Pilot uygulamanın ardından haftalık eğitimlerle akademisyenler tarafından danışmanlık verilerek saha uygulaması izlendi ve alınan geri bildirimler ile rehber geliştirildi. Rehber, Çocuk Koruma Sistemi, Sosyal İnceleme, Vaka Yönetimi, Çocukların Gelişim Özellikleri, Aileler ile Mesleki Çalışma, Paydaş Kurum ve Kuruluşlarla Çalışma başlıklarından oluşan konuların yanı sıra "Engelli Çocuklar ile Çalışma", "Refakatsiz Çocuklar ile Çalışma" gibi özel ihtisas grupları ile çalışmaya ilişkin konuları da içeriyor. Rehberde çocuk koruma alanında çalışan personelin çocuk ve ailesi için en doğru değerlendirmeyi yapabilmesine yönelik risk değerlendirme kriterleri yer alıyor.

Hazırlanan rehber ve bu kapsamda verilen eğitimlerle sahada görevli meslek personeli arasında ortak bir bakış açısı oluşturulması, kanıt temelli ve bütüncül karar vermenin desteklenmesi, çocukların sistem içinde en kısa sürede en doğru hizmetlerden yararlanması, inceleme, tespit ve müdahale süreçlerinde kurumlar arası iş birliği ve koordinasyonun güçlendirilmesi hedefleniyor.

Önceki ve Sonraki Haberler