Başkan Alibeyoğlu: “Sınır ticareti belgelerinizi alın”

Başkan Alibeyoğlu: “Sınır ticareti belgelerinizi alın”

Başkan Alibeyoğlu üyelere “sınır ticareti belgelerinizi alın” çağrısında bulundu

Volkan KARABAĞ

Kars Ticaret ve Sanayi Odası(KATSO) Başkanı Ertuğrul Alibeyoğlu, Kars ilinin Çıldır-Aktaş ve Iğdır-Dilucu Gümrük kapılarından sınır ticareti yapma yetkisi bulunduğunu hatırlatarak üyeleri ve mükellefleri KATSO’ya başvurarak “Sınır Ticareti” belgesi almaya davet etti.

Yaptığı açıklamada Başkan Alibeyoğlu; “02.12.2021 tarihli ve 2021/4874 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararı ile Ülkemizin Doğu ve Güneydoğu Anadolu Coğrafi Bölgelerine kara sınırı bulunan komşu ülkelerden ithalat yoluyla daha düşük maliyette ticaret yapılması ve söz konusu bölge illerinin ekonomik kalkınmaları yönünde adım atılması hedefiyle Doğu ve Güneydoğu sınır illerine sınır ticareti yetkisi verilmiştir. Söz konusu hedeflerle ilimize de Iğdır-Dilucu Gümrük Kapısı ile Çıldır Aktaş Gümrük kapısı üzerinden sınır ticareti yetkisi verilmiştir. Sınır Ticaretinin amacı “Sınır Ticaretinin Düzenlenmesine İlişkin Karar “kapsamında yer alan illerin ihtiyaçlarının bir kısmının, sınır komşusu ülkelerden ithalat yoluyla daha düşük maliyetle karşılanması ve bu illerimizin ihracatının arttırılması suretiyle söz konusu illere ekonomik canlılık kazandırılması amacıyla yapılan ticari işlemlerdir.” Bu doğrultuda ilimizin hem Gürcistan hem de Nahcivan üzerinden sınır ticareti yetkisi bulunmasına rağmen Kars ili olarak henüz yeterli düzeyde Sınır Ticareti belgesi düzenleyemedik. Bu nedenle üyelerimizi ve ilimizde 1 yıl kayıtlı olan tüm mükellefleri Kars Ticaret ve Sanayi Odası’na başvurarak Sınır Ticareti Belgesi almaya davet ediyorum.” İfadelerine yer verdi.

Sınır Ticaret Nedir ?

3/12/2021 tarih ve 31678 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 2/12/2021 tarihli ve 2021/4874 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı eki “Sınır Ticaretinin Düzenlenmesine İlişkin Karar” kapsamında yer alan illerin ihtiyaçlarının bir kısmının, sınır komşusu ülkelerden ithalat yoluyla daha düşük maliyetle karşılanması ve bu illerimizden ihracatın artırılması suretiyle söz konusu illere ekonomik canlılık kazandırılması amacıyla yapılan ticari işlemlerdir.

 Sınır Ticaretini Kimler Yapabilir?

2021/4874 sayılı Karar kapsamındaki illerde en az bir yıldır yerleşik olarak faaliyette bulunan esnaf ve tacir, sınır ticareti kapsamında ithalat ve ihracat yapabilir.

Sınır Ticareti nerelerden yapılabilir?

Sınır ticareti kapsamında yapılacak ürün giriş ve çıkışı “yetkili gümrük kapısından” veya “Sınır Ticaret Merkezinden” yapılır.

Sınır Ticareti Belgesi Nereden Alınır?

Sınır Ticareti Belgesi, ilgili Valilikler tarafından düzenlenir. Karar kapsamındaki illerde yerleşik esnaf ya da tacirler sınır ticareti belgesi almak üzere ilgili ildeki Ticaret ve Sanayi Odası’na başvurur. Söz konusu odalar talepleri Değerlendirme Komisyonuna iletir. Değerlendirme Komisyonu, başvuru tarihinden itibaren 10 işgünü içerisinde müracaatları inceleyerek sonuçlandırır. Müracaatları uygun görülen esnaf ve tacirlere, Valilikçe Sınır Ticareti Belgesi verilir.

 Belgenin geçerlilik süresi 3 yıl olup, süre bitiminde talep üzerine Valilikçe yeni belge düzenlenir. Belge hiçbir şekilde devredilemez.

Önceki ve Sonraki Haberler