Burhaniyeli mimarlar otel inşaatına tepki gösterdi

Burhaniyeli mimarlar otel inşaatına tepki gösterdi

Burhaniye'de, Belediyenin İskele Mahallesinde yapmayı planladığı 11 katlı otel inşaatı tepkilere neden olurken, Mimarlar Odası Burhaniye Temsilciliği de...

Burhaniye'de, Belediyenin İskele Mahallesinde yapmayı planladığı 11 katlı otel inşaatı tepkilere neden olurken, Mimarlar Odası Burhaniye Temsilciliği de konu ile ilgili bir basın açıklaması yaptı. Yapılan açıklamada otel kararının tekrar gözden geçirilmesi istenirken, görüş ve önerilerin dikkate alınması gerektiği vurgulandı.

Hürriyet Caddesindeki Mimarlar Odası Temsilciliğinde İlkim Demirbaş'ın okuduğu basın açıklamasında şunlara yer verildi." Balıkesir ili, Burhaniye İlçesi, İskele Mahallesi, 830 ada 1 parsel için önerilen İmar Planı Değişikliği Burhaniye Belediyesi ve Balıkesir Büyükşehir Belediyesi tarafından kabul edilmiştir. Yapılan değişiklik ile kat adedi 5 kattan 11 kata çıkarılmıştır. Şehrin geleceğini etkileyecek bir değişikliğin hazırlanması aşamasında ilgili kurum ve kuruluşlardan veri, görüş ve öneriler elde edilerek gerekli analiz, etüt, araştırma ve çalışmalar yapılması gerekmektedir. Ayrıca bilimsel tekniklere dayalı, ekonomik, sosyal, kültürel, tarihi, sektörel ve teknolojik araştırmalar ile sorun ve potansiyel analizleri yapılmalıdır. Yönetmeliklerde de açıkça belirtildiği üzere, İmar Planı Değişikliği; plan ana kararlarını, sürekliliğini, bütünlüğünü, sosyal ve teknik altyapı dengesini bozmayacak nitelikte, kamu yararı amaçlı, teknik ve nesnel gerekçelere dayanılarak yapılır. İmar planlarında sosyal ve teknik altyapı hizmetlerinin iyileştirilmesi esastır. Kat adedi veya bina yüksekliğini artıran imar planı değişiklikleri, yörenin yerleşim özellikleri, dokusu ve kimliği dikkate alınmak suretiyle, şehrin veya alanın yakın çevresinin silüeti, yapıların güneşe göre cephesi ve yönlenmesi özelliklerini olumsuz yönde etkilememesi esas alınarak yapılır. Yalnızca bir yapı adası için alınmış kat artışı kararlarıyla ortaya çıkacak münferit plan delinmelerinin de sahil şeridinde kaotik bir ortam hazırlayacağından endişe edilmektedir. Bölgede bulunan mevcut altyapı, yol ve otopark alanlarının da hali hazırda yetersiz kaldığı gözlemlendiğinden bu kat artışının sosyal hayatı olumsuz yönde etkilemesi ihtimali düşündürücüdür. İmar planı değişikliklerinde kamu yararını gözetme ilkesinin bu kararda tekrar değerlendirilmesi gerekmektedir. Mimarlar Odası Balıkesir Şube Burhaniye Temsilciliği olarak ilçemizin gelişmesi yönündeki desteğimiz tam iken, kentsel planlaması belirttiğimiz tüm analizlerle desteklenmemiş çalışmaların bilimsellikten uzak olduğu ve zaman içerisinde kentsel ölçekte ağır hasarlar vereceği görüşündeyiz. Bu temelde, konunun takipçisi olacağımızın kamuoyu tarafından bilinmesini isteriz"

Önceki ve Sonraki Haberler