Memurlar artık sakal bırakabilecek!

Memurlar artık sakal bırakabilecek!

Memurların sakal bırakabilmesine izin veren yönetmelik yayımlandı.

Devlet dairelerinde görev yapan memurların mesai saatleri içerisinde sakal tıraşı olmadan görev yapabilmelerini sağlayan yönetmelik bugün yayımlandı.

Danıştay 12. Dairesinin 20/4/2022 tarihli ve E.:2021/7000; K.:2022/2247 sayılı kararı ile "Hergün sakal tıraşı olunur ve sakal bırakılmaz" ibaresi iptal edildi.

Danıştay, 2020 yılında da mevzuatta yer alan "Kulak ortasından aşağıda favori bırakılmaz. Saçlar, kulağı kapatmayacak biçimde ve normal duruşta enseden gömlek yakasını aşmayacak şekilde uzatılabilir" ibaresinin iptaline karar vermişti. Danıştay 12. Dairesince verilen kararla, Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Çalışan Personelin Kılık ve Kıyafetine Dair Yönetmeliğin 5. maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinde (erkek personel için) yer alan “Her gün sakal tıraşı olunur ve sakal bırakılmaz...” ibaresinin iptaline dair karar verilerek kamu kurumlarında erkek memurların sakal kesme zorunluluğu ortadan kaldırılmıştı.

Kamuda erkek memurlara sakal bırakma serbestliğine ilişkin Danıştay 12. Dairesinin 20.04.2022 tarihli ve 2021/7000 esas, 2022/2247 karar nolu kararı Cumhurbaşkanlığı Hukuk ve Mevzuat Genel Müdürlüğünce hazırlanan Mevzuat Bilgi Sistemi'ne işlendi.

Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Çalışan Personelin Kılık ve Kıyafetine Dair Yönetmeliğin 5/b maddesinden de anlaşılacağı üzere kamuda erkek memurlara sakal bırakma serbestliğine ilişkin Danıştay 12. Dairesinin iptal kararına Yönetmelik metninde yer verildi.

Artık resmen kamuda erkek memurlara sakal bırakmak serbest hale geldi.

8725005c-e6f1-40c6-8052-40f3e807c6b9.jpeg146a17bc-c207-4be3-8796-fb8b776f8c8a.jpeg

Önceki ve Sonraki Haberler