Savaş altındaki Ukrayna Üniversitesi ile ortak bilimsel konferans

Savaş altındaki Ukrayna Üniversitesi ile ortak bilimsel konferans

Herson Devlet Tarım ve Ekonomi Üniversitesi’nde “Ukrayna ve Dünyanın Farklı Tarım-İklimi Bölgelerinde Hayvancılık Ürünlerinin Üretim ve İşlenmesinin Geliştirilmesi Beklentileri” konulu uluslararası bilimsel - pratik konferans düzenledi.

Ukrayna’dan 15, Ukrayna dışından 5 üniversitenin katılımıyla gerçekleşen konferansın düzenleme ve bilim kurulunda Kafkas Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Engin Kılıç, Veteriner Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mete Cihan, Dış İlişkiler Birim Başkanı Prof. Dr. Hacali Necefoğlu yer aldı.

Herson Devlet Tarım ve Ekonomi Üniversitesi Rektör Vekili Prof. Dr. Victoria Granovskaya konferans katılımcılarını selamlayarak Ukrayna için bu zor dönemde bilimsel çalışmalarına azimle devam edeceklerini söyledi.

Ülkelerin ekonomik büyümesinin bileşenlerinden biri olan hayvancılık endüstrisi geliştirmelerinin önemine vurgu yapan, Herson Devlet Tarım ve Ekonomi Üniversitesi Araştırma ve Uluslararası İlişkilerden Sorumlu Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Alexander Averchev konferans katılımcılarına çalışmalarında başarılar diledi.

Kafkas Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hüsnü Kapu adına konferans katılımcılarını selamlayan KAÜ Dış İlişkiler Birim Başkanı Prof. Dr. Hacali Necefoğlu, Kafkas Üniversitesi ve Veteriner Fakültesi hakkında bilgi vererek, bu konferansta Kafkas Üniversitesi ile Herson Devlet Tarım ve Ekonomi Üniversitesi arasındaki işbirliğinin temelinin atıldığını belirterek, bu işbirliğinin gelecekte de devam edeceğine ve her iki Ülke için fayda sağlayacağına inançlarının tam olduğunu ifade etti.

Hayvan hastalıklarının önlenmesi, teşhis ve tedavi konuları ile hayvancılığın modern yöntemlerle geliştirilmesi, hayvan refahı, hayvansal gıda ürünlerinin arttırılması ve topluma sunulması ve benzeri konuların tartışıldığı konferansta KAÜ öğretim üyeleri de sunum yaptılar.

Veteriner Fakültesi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyeleri Doç. Dr. Fatih Büyük’ün “Kars Bölgesinde Endemik Olan Antraks Tehdidine Karşı Mücadeleci Yaklaşımlar” ve Dr. Öğretim Üyesi Elif Çelik’in “Kars Bölgesinde Hayvanlarda Bruselloz Hastalığının Süresi, Mevcut Durum ve Kontrol ile Eradikasyon Yaklaşımları” konulu bildirileri ilgi ile dinlenildi.

2bb4d632-33c8-4930-8d84-87472a13ddf9.jpg

Önceki ve Sonraki Haberler