Süleymanpaşa, Malkara ve Kırklareli merkezde süt toplaması dijitalleşiyor

Süleymanpaşa, Malkara ve Kırklareli merkezde süt toplaması dijitalleşiyor

2021 yılı Sosyal Gelişmeyi Destekleme Programı (SOGEP) kapsamında Tekirdağ Süleymanpaşa ilçesi Süt Üreticileri Birliği tarafından başvurusu yapılan...

2021 yılı Sosyal Gelişmeyi Destekleme Programı (SOGEP) kapsamında Tekirdağ Süleymanpaşa ilçesi Süt Üreticileri Birliği tarafından başvurusu yapılan ve başarılı bulunan Süt Toplamada Dijitalleşme, Modernizasyon Ve Süt Üreticilerinin Yaşam Kalitesini Artırma projesinin uygulama sözleşmesi imzalandı.

Trakya Kalkınma Ajansı merkez binasında yapılan imza törenine Trakya Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Mahmut Şahin, Türkiye Süt Üreticileri Merkez Birliği Başkanı Tevfik Keskin, Süleymanpaşa Süt Üreticileri Birliği Başkanı Şerif Baykut, proje ortakları Malkara Süt Üreticileri Birliği Başkanı Osman Turgutlugil, Kırklareli İli Süt Üreticileri Birliği Başkanı Ercan Mutluer ve bahsi geçen il ve ilçelerin süt birliği üyeleri katıldı. İmza töreninde kısa bir açılama yapan Trakya Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Mahmut Şahin, bir süt diyarı olan Trakya'nın hak ettiği noktaya gelmesi için alt yapının önemini vurguladı. Bu gibi projelerin alt yapının güncellenmesine, üretimin anlık ölçülebilmesine ve beraberinde verimin artmasına katkı yapacağını söyleyen Şahin, projenin aynı zamanda göçün önüne geçeceğini de belirtti.

Proje ile 3 süt üreticisi birliğindeki 57 süt toplama merkezinde dijitalleşme ve modernizasyonun sağlanarak süt toplanmada altyapının iyileştirilmesiyle süt üreticileri aleyhine oluşabilen kayıp-kaçağın önlenmesi, yem kırma ve karıştırma makinesi alınmasıyla yem maliyetlerinin azaltılması, her süt üreticileri birliğinde en çok 5 ineğe sahip üreticiler arasından kurayla seçilen üçer kişiye inek alımı için prim sistemi uygulanması ve her yıl tekrarlanması, üreticilere verilecek süt üretiminde verimlilik ve tarımsal girişimcilik eğitimleriyle hedef grubun yaşam kalitesinin artırılması ve sosyoekonomik durumlarının iyileştirilmesi amaçlanıyor.

1 milyon 250 bin TL'si Trakya Kalkınma Ajansı tarafından karşılanacak

Her bir süt toplama noktasında 200 litre kapalı tip süt kabul kazanı ve süt toplama indikatörü alınmasıyla sütün toplanmasında etkinlik ve verimlilik ile modernizasyon sağlanacak, süt toplamada süt üreticileri aleyhine oluşabilen kayıp-kaçak sıfır düzeyine inecek. Her bir süt üreticileri birliğine kurulacak tartılı indikatör sisteminin yazılım entegrasyonunun yapılması sayesinde, süt toplamada dijitalleşme sağlanacak, mevcut durumda manuel olarak alınan kayıtlar eşanlı olarak dijital ortamda alınmaya başlanacak. Her bir süt üreticileri birliğine yem kırma ve karıştırma makinası alınması vasıtasıyla, süt üreticilerinin süt üretim maliyeti azalacak. Süt üreticilerine verilecek tarımsal girişimcilik ve süt üretiminde verimlilik eğitimleri sayesinde, süt üreticilerinin süt üretimine ilişkin maliyetleri azalacak, daha verimli süt elde edilecek, ayrıca birer girişimci olan süt üreticileri tarımsal girişimcilik ve inovasyon, Ar-Ge konularında farkındalık sahibi olacak. Proje sayesinde süt üreticilerinin işlerini bırakmalarının önüne geçilecek ve kırsal kesimden kente göç oranı süt üreticileri özelinde azalacak.

12 aylık bir uygulama süreci bulunan projenin toplam bütçesi 1 milyon 595 bin TL olurken, bu miktarın yüzde 78'i (1 milyon 250 bin TL) Trakya Kalkınma Ajansı tarafından karşılanacak.

Önceki ve Sonraki Haberler