Kars'ta Bir İlk!

Kars'ta Bir İlk!

Kars'ta Koltuk Sevdasından İlk Vazgeçen Yavuz Hoca Oldu!..Kars-Ardahan-Iğdır Veteriner Hekimler Odası Başkanı Prof. Dr. Yavuz Öztürkler, oda başkanlığına aday olmayacağını açıkladı.

 

  Öztürkler, yönetim kurulu üyelerinin katılımıyla Güngören otelde düzenlediği basın toplantısında 3 dönem sürdürdüğü oda başkanlığı çalışmalarını değerlendirdi.

Prof. Dr. Yavuz Öztürkler, burada yaptığı konuşmasında şunları kaydetti: “Bulunduğumuz Eylül ayı içersinde odamızın 12.Olağan Genel Kurulu ve Oda organlarının seçimi yapılacaktır. Öncelikle, 2006 yılından beri üç dönem yürüttüğüm Oda başkanlığımın ardından tekrar aday olmayacağımı belirtmek istiyorum. Bu vesile ile 6 yılda yaptığımız Oda faaliyetlerimizin bir değerlendirmesini yapmak istiyorum.

2006 yılından beri oda başkanlığını yürütmekteyim. İçtenlikle ifade etmek istiyorum ki, mesleğime ve meslek örgütüme çalışmak benim için zorunlu bir görev değil gönüllü olarak yaptığım zevkli bir işti.  Bu görevi gönüllü olarak ve zevkle yaptığım için yoruculuğunu ve zorluğunu hissetmedim. Çünkü mesleğime ve meslektaşlarıma yararlı olabilmek için planladığım ve yapmak istediğim işlerin birçoğunu gerçekleştirme fırsatını bulabildiğim için mutluyum.

Oda yönetimin de ilk yaptığımız işlerin başında odamızı kurumsallaştırmak ve kamuoyunda saygınlığını artırmak oldu. Meslek örgütümüz temsil noktasında zayıftı bu sorunu hemen çözmemiz gerekiyordu. Oda Başkanlığımız tüm törenlerde, toplantılarda ve etkinliklerde temsil edilmeye başlandı. Basın, halk ve kurumlarla ilişkiler uygun çerçevede sürdürüldü. Bir kurumun olmazsa olmazı olan internet sayfamızı yayınladık. Bu yolla odamızın faaliyetlerini duyurmanın yanı sıra interaktif programlarla meslektaşlarımızın da Oda faaliyetlerine katılmasını sağladık. Tüm etkinliklerimiz, her türlü mesleki haberler ve mesleki mevzuat değişiklikleri internet sayfamız aracılığıyla meslektaşlarımıza duyuruldu. İnternet sitesinin yanında toplu kısa mesaj sistemiyle tüm meslektaşlarımızı her türlü mesleki etkinlik, meslektaşlarla ilgili özel durumlar ve mevzuattan haberdar ettik.

Mesleki sorunlarla ilgili komisyonlar kurularak sorunlara çözüm aranmış ve serbest Veteriner Hekimlerin sorunlarını masaya yatıran yararlı bir panel gerçekleştirilmiştir.

Meslektaşlarımız arasındaki diyalog, dayanışma ve meslek bilincini arttırmak için Veteriner Hekimleri Günü v.b. vesilelerle yemekler ve toplantılar tertiplenmiş. Kuş gribi, KKKA, Domuz Gribi, Toplum ve Halk Sağlığını ilgilendiren konularda paneller düzenlenmiştir.

Her yıl yapılan geleneksel süt koşusu etkinliğimiz yörede halk düzeyinde genişletilmiş  Kars merkez’de Yediden yetmişe süt koşuları gerçekleştirilmiştir.

Meslektaşlarımızın ihtiyaçlarına göre her dönem Sığırlarda Rekto-Vajinal Suni Tohumlama , Akredite Veteriner Hekimlik Sertifikası , Sığırlarda Ultrasonografi Kursu, ISO 22000 ve HACCP,  Zorunlu Hizmet İçi Eğitim Kursları düzenlenerek  meslektaşlarımıza sertifikaları dağıtılmıştır.

2006 yılından beri odamızın hayvan yetiştiricilerini bilinçlendirmek için yürüttüğü “Bin Köyde Bin Seminer “ adlı eğitim seminerleri Kars Ardahan Iğdır illerini kapsayacak şekilde yürütülmüş ve çok ilgi görmüştür. Bu seminerler yöredeki yetkili kurumlar tarafından çok önemsenmiş ve kamuoyu tarafından da ilgi ile izlenmiştir. Seminerler hem teorik hem de uygulamalı yürütülmüştür. Öte yandan yörede hayvancılıkla ve tarımla ilgili olan tüm kurumlar ve sivil toplum örgütleriyle işbirliği ve yakın etkileşim içerisinde çalışmaya özen gösterilmiş olup, hayvancılıkla ilgili ilimizde yapılan birçok etkinliğe katkı sağlanmıştır. Bu cümleden olarak İlimizde yapılan hayvancılık panelinde odamız paydaşlardan biri olarak görev üstlenmiştir. Yine Kırsaldaki Kadınları ilgilendiren bölgesel çaplı bir çalıştayda etkin olarak çalışılmıştır. Bizzat oturum başkanı olarak görev aldığım söz konusu çalıştayda katılımcılar odamızın etkili çalışmalarından önemle söz etmişlerdir. Öyle ki çalıştayın bir bölümündeki yöremizin fırsatları alt başlığında “odamızın bin köyde bin seminer “adlı çalışmasının yörenin önemli fırsatlarından biri olduğundan bahsedilmiştir. Yine odamızın yürüttüğü bin köyde bin seminer programının yararlı sonuçları Kafkas Üniversitesi Veteriner Fakültesinde yürütülen yüksek lisans tezlerinin sonuç kısmında yer almıştır.

Hayvancılıkta eğitim eksikliğini gidermek adına odamızın yürüttüğü köy seminerlerinin yanı sıra Kars’ın yerel televizyonu Serhat TV’de bir dönem gerçekleştirdiğimiz “Hayvancılıkta bilinçli miyiz? “ adlı haftalık TV programları ile görsel iletişim araçlarıyla hayvan yetiştiricilerimiz bilinçlendirilmeye çalışılmıştır.

Mesleğimizle ilgili tüm dünyadaki ve yurdumuzdaki gelişmeler yakından izlenmiştir. Özellikle son yıllarda halk sağlığını ilgilendiren konularda odamız kamuoyunu bilgilendirmeye çalışmıştır. Tek-Tıp Tek Sağlık görüşünün hakim olduğu dünyamızda, hayvandan insana geçen tehdit edici hastalıklar ve korunması hakkında gerek yaptığı etkinliklerle ve gerekse kamuoyuna yaptığı açıklamalarla odamız üzerine düşeni yapmaya çalışmıştır. Hayvansal ürünler ve özellikle de sütün önemi hususunda kamuoyuna bilgilendirici açıklamalarda bulunulmuştur.

Odamızın kurumsallaşma sürecinde önemli bir adım olduğuna inandığım kalıcı hizmet binamıza kavuşmuş olmaktan mutluluk duyuyorum. Hizmet binamızın mesleğimize ve başkanlığa yeni seçilecek olan meslektaşıma ve tüm meslektaşlarıma hayırlı olmasını diliyorum.

Tüm bu yaptıklarımızın yeterli olmadığının, yapmak isteyip de yapamadığımız bir çok şeyin olduğunun farkındayım. Mesleğimizi ve hayvancılığımızı ilgilendiren birçok sorunun hala masada çözüm beklediğini biliyorum. Bunların başında, gittikçe artan Veteriner Fakülte sayısı, Veteriner Fakültelerinden mezun olanların gelişmiş ülke standartlarına sahip meslek mensuplarının çok altında bir sosyo-ekonomik seviyeye sahip olmaları, serbest veteriner hekimlerin ve kamudaki veteriner hekimlerin hala özlük haklarında ve çalışma koşullarında bir çok sıkıntılarının olduğu, ayrıca mesleğimizi dolaylı yada doğrudan ilgilendiren ilişkili olduğumuz sektörlerde (özellikle hayvancılıkta ) yaşanan sorunların devam ettiği bir gerçektir. Tüm sorunların çözümü için, gerek ulusal düzeydeki tüm mesleki toplantılara katılarak, mesleki sorunlarımız ve bölgesel sorunlarımızla ilgili önerilerimizle ve fikirlerimizle katkı sunmaya çalıştığımıza inanıyorum. Ancak bu bir süreç işi olup, meslektaşlarımızın mesleklerine olan tutkusu, sorunlara ilişkin hakimiyetleri, çözüm yönünde işbirliği ve dayanışmalarıyla bu sorunların da her geçen gün biraz daha azalacağı kanısındayım. “Güçlü meslektaş profili güçlü bir mesleki örgütlenme getirir” düşüncesinden hareketle her meslektaşımıza mesleğimiz ve mesleğimizle ilgili tüm sektörlerin sorunlarının çözümünde görevler düşmektedir. İnanıyorum ki, İyi bir koordinasyon ve işbirliği ile sorunlara çözüm aramak anlayışının hakim olduğu bir ortamda her şey daha kolaylaşacak ,zor denilen engeller daha hızlı aşılacaktır.

Odamızda üst kongre delegesi, yönetim kurulu üyesi ve üç dönemdir de oda başkanı olarak çalışmaktan çok sevinçli ve gururlu olduğumu belirtmek istiyorum. Ayrıca bu mesleğin eğitim alanında da bulunmaktan da ayrı bir haz aldığımı ifade etmek istiyorum. Meslek örgütümde çalışarak mesleğime karşı bir nebze de olsa katkıda bulunduysam çok mutluluk duyacağım.

Heyecan ve şevkle başladığım ve büyük bir zevkle yürüttüğüm oda başkanlığı sürecimi tatlı bir yorgunlukla bitirmenin yarı hüznü içerisindeyim. Sizlerle birlikte yaşadığım bir görev sürecinin sonuna geldiğim için yaşadığım burukluğu gizleyemem. Bu dönemin başında da belirttiğim ve daha önce de bazı vesilelerle de dile getirdiğim gibi oda başkanlığına aday olmayacağım.

Veda ederken;  şahsımla birlikte çalışarak desteğini esirgemeyen yönetim kurulu ve diğer oda organlarında görev yapan tüm arkadaşlarıma, oda çalışmalarımız ve etkinliklerimiz sırasında  desteklerini, ilgi ve sıcaklıklarını esirgemeyen tüm kişi ve kuruluşlara ve  odamızın faaliyetlerini yakından takip ederek kamuoyunu bilgilendiren değerli Kars basınına teşekkür ediyorum.

Ayrıca, teveccühleriyle şahsımı üç dönem başkanlığa seçen ve desteklerini esirgemeyen tüm meslektaşlarıma yaşamlarında sağlık ve mutluluk,  mesleki çalışmalarında başarılar dilerim.”

Önceki ve Sonraki Haberler