Kars’ta üç kurum arasında işbirliği protokolü imzalandı

Kars’ta üç kurum arasında işbirliği protokolü imzalandı

Kars Kafkas Üniversitesi Rektörlüğü ile Kars T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu ve Kars Açık Ceza İnfaz Kurumu İş Yurtları arasında işbirliği protokolü imzalandı.

Volkan KARABAĞ

Protokol Kafkas Üniversitesi Senato Toplantı Odasında gerçekleşti. İşbirliği protokolünü karşııklı olarak Kars Cumhuriyet Başsavcısı Soner Aygün ve Kafkas Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hüsnü Kapu imzaladı.

İmza töreni öncesi gazetecilere açıklama yapan Cumhuriyet Başsavcısı Soner Aygün, “Ceza infaz kurumlarımız hükümlülerin ıslahı, yeniden suç işlemelerini engelleme, sosyalleşmelerini sağlama, aynı zamanda da bu süreç kapsamında iş kollarında çalışarak toplumsal sürece dahil olmalarını kolaylaştırmayı amaçlanmaktadır. Malumunuz olduğu üzere, Kafkas Üniversitesi de İlimiz için önemli ve ciddi bir eğitim kurumudur. Ceza İnfaz kurumlarımız olarak Üniversitemizin eğitim ve bilgi birikiminden faydalanmak istemekteyiz. Kars Açık Ceza infaz Kurumumuz bünyesinde, et entegre tesisi ve besi çiftliklerinin kısmen faaliyetleri devam etmektedir. Resmi açılışı da inşallah bu yıl içerisinde gerçekleştirilecektir. Bu kapsamda da Ülkemiz açısından sayılı fakülteler arasında yer alan Kafkas Üniversitesi Veterinerlik Fakültesinin teknik ve bilimsel alanlardaki bilgi ve tecrübelerinden faydalanmak, hayvancılığın açık ceza infaz kurumunda sürdürülebilir olması bakımından faydalı olacaktır. Aynı zamanda da üniversite öğrencileri açısından saha çalışması anlamında katkı sağlayacağı değerlendirilmektedir.” dedi.

Aygün imzalanan protokollerin amacını şöyle sıraladı: “Kars Açık Ceza İnfaz Kurumumuz ile Kafkas Üniversitesi arasında imzalanan Protokolün amacı ; Kars Açık Ceza İnfaz Kurumu İş Yurdu Müdürlüğü ve Kafkas Üniversitesi arasında iş birliği ile projeler üretmek, hükümlülere ve teknik personele yönelik eğitim programları düzenlemek, Veteriner Fakültesi için yeni bir araştırma ve uygulama sahası açmak, Fakülte öğrencilerinin uygulama eğitimlerine katkıda bulunmak, besi çiftliğinde oluşabilecek hastalık durumlarında Veteriner Fakültesinden profesyonel teknik destek almaktır.

Kars T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumumuz ile Üniversite arasında imzalanan Protokolün amacı ise ; Kars T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumumuzda bulunan tutuklu ve hükümlüler ile kurum personellerinin kişisel gelişimine ve sosyal uyumuna yardım etmeye yönelik uzmanlar tarafından eğitsel, sosyal, kültürel, sportif, proje ve mesleki kurslar gibi faaliyetler düzenlemek, bu kapsamda rehberlik ve danışmanlık hizmeti vererek rehabilitasyon sürecine katkıda bulunmak, ceza infaz kurumunda bulunan tutuklu ve hükümlüler ile kurum personellerinin milli, manevi ve sosyal gelişimlerine katkıda bulunarak tutuklu ve hükümlülerin yeniden suç işlemelerini önlemek, yüksek kalitede etkinliklere erişimlerini arttırmak tutukluluk hali sırasında ceza infaz kurumunda sonrasında da sosyal yaşam içerisindeki mesleki kurslar yoluyla mevzuat kapsamında işbirliği içerisinde düzenlemesini sağlamaktır. Üniversiteyi, öğrencileri ve öğretim görevlilerini, toplumun özel politika ve pozitif ayrımcılık gerektiren, dezavantajlı bir kesimi olan hükümlü/tutuklularla bütünleştirerek toplumsal dayanışmayı sağlamaktır. Ceza infaz kurumunun kurumsal bilgi altyapısını ve idari kabiliyetlerini geliştirmek, personelin mesleki becerilerini ve kişisel gelişimini desteklemek suretiyle ceza infaz kurumlarında sürdürülmekte olan eğitim ve iyileştirme faaliyetlerinin amacına uygun olarak tasarlanması, etkin bir şekilde uygulanması ve sonuçlarının bilimsel yöntemlerle değerlendirilmesini sağlamak, bu yolla modern infaz ideallerinin gerçekleştirilmesine katkı sunmaktır. Her iki protokolün İlimize, kurumlarımıza, akademisyen ve öğrencilerimize hayırlı olmasını diler, saygılarımı sunarım.”

Kafkas Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hüsnü Kapu ise, “Biz ilimizin önemli eğitim-öğretim kurumu olarak diğer kurumlarla işbirliği ve iletişim halindeyiz ve bizim kendilerine olan taleplerimizi sayın Başsavcımızın önderliğinde bütün kurumsal yapısı her zaman bize desteklerini sunmaktadır. Biz de bu sürecin daha etkin ve verimli bir biçimde sürdürülebilmesi adına her iki cezaevlerimizden de gelen talepler doğrultusunda Veteriner ve Eğitim Fakültemizin idari ve akademik kadrosuyla ilgili süreçleri değerlendirdik ve belli bir protokol kapsamına bağlandı. Bu süreçte Veteriner Fakültemiz işin et entegre tesisi ve buna bağlı süreçlerde kendi uzmanlık bilgisini oraya tahsis edecek, aynı zamanda bizim de eğitim-öğretim faaliyetleri içerisinde olan kendi öğrencilerimiz uygulama alanları bulmuş olacaklar. Eğitim Fakültesi bağlamında da açık veya kapalı cezaevinde bulunan ve dezavantajlı konumunda olan mahkumların kişisel gelişimleri, daha sonraki sosyal hayata uyumları noktasında uzmanlarımız, kurumumuz eğitim-öğretim destekleyici faaliyetler bağlamında elinden gelen bütün gayreti gösterecektir. İnşallah faydalı sonuçlar elde etmiş oluruz, her iki kurum için de hayırlı olsun diliyorum.” ifadesini kullandı.

kars’ta-uc-kurum-arasinda-isbirligi-protokolu-imzalandi-(1).jpgkars’ta-uc-kurum-arasinda-isbirligi-protokolu-imzalandi-(2).jpgkars’ta-uc-kurum-arasinda-isbirligi-protokolu-imzalandi-(3).jpgkars’ta-uc-kurum-arasinda-isbirligi-protokolu-imzalandi-(4).jpg

Önceki ve Sonraki Haberler